Pysyvä poikkeuslupa ulkomaalaisille jalostuskoirille 1.1.2024 alkaen

1.11.2023

Kiharakerho on anonut Suomen Kennelliitolta kiharakarvaisille noutajille ulkomaalaisten jalostusurosten sekä jalostuslainaan tuotujen narttujen pysyvän poikkeusluvan.

Lupa tulee hyväksytysti käyttöön 1.1.2024 alkaen. Pysyvä poikkeuslupa antaa mahdollisuuden käyttää ulkomaalaista koiraa jalostukseen, vaikkei se täyttäisi PEVISA-ehtoja, eikä erillistä poikkeuslupakäsittelyä tarvitse jatkossa enää tehdä. Poikkeuslupa koskee urosten kohdalla kahta pentuetta ja narttujen kohdalla yhtä.

Toivomme poikkeusluvasta olevan hyötyä kiharakarvaisille noutajille varsinkin geenipoolin monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta.