Vuosikokous siirretty syksyyn erikoisnäyttelyn yhteyteen Tuuloseen

9.6.2020


Kiharakerhon vuosikokous järjestetään Tuulosessa 27.9.2020 erikoisnäyttelyn jälkeen.

Kutsu vuosikokoukseen

Kiharakerho ry:n  Curlyklubben RF:n sääntömääräinen vuosikokous on siirretty pidettäväksi Kiharoiden erikoisnäyttelyn  yhteydessä 27.9. 2020 klo 13.00 tai näyttelyn kestäessä pidempään heti näyttelyn jälkeen. Paikkana Tuuloksen kauppakeskus Tuulonen, Hämeenlinna. 

Tuulosentie 1 14810 TUULOS

Huom! Jos vuosikokousta ei voida tuolloinkaan järjestää, pidetään se etäkokouksena ennen 30.9. myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä yhdistyksen sääntöjen muuttaminen. Uusien sääntöjen ehdotus laitetaan kerhon sivuille ja jäsenten FB keskusteluryhmään nähtäväksi, kun ne ovat tulleet ennakkotarkastuksesta hyväksyttyinä PRH:sta.

Tervetuloa kokoukseen,

Kiharakerhon hallitus.

 

ESITYSLISTA

KIHARAKERHO RY, CURLYKLUBBEN RF:N VUOSIKOKOUS

Aika: 27.9.2020 klo 13:00

Paikka: Kauppakeskus Tuulonen, Tuulosentie 1 14810 TUULOS

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen sääntömääräisyys ja päätösvaltaisuus.

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

4. Valitaan kokoukselle sihteeri

5. Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 

6. Valitaan kokoukselle kaksi (2) ääntenlaskijaa

7. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Mikäli sääntömuutosehdotus hyväksytään kohdassa 9, noudatetaan kohtien 10-22 osalta työjärjestystä B, muutoin kohtien 10-21 osalta työjärjestystä A.

8. Käsitellään mahdolliset kirjalliset aloitteet

9. Kiharakerhon sääntöjen muuttaminen 

Hallituksen valmistelema sääntömuutosesitys on nähtävillä Patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkastuksen jälkeen Kiharakerhon verkkosivuilla ja Kiharakerhon jäsenten Facebook-keskusteluryhmässä.

 

Työjärjestys A

10. Esitetään vuoden 2019 hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

11. Päätetään vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

12. Päätetään yhdistyksen vuoden 2021 jäsenmaksut

13. Esitetään ja vahvistetaan vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio

14. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi

15. Valitaan hallitukseen kaksi jäsentä erovuoroisten tilalle

16. Valitaan hallitukseen kaksi varajäsentä

17. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja niiden puheenjohtajat

18. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

19. Valitaan edustaja ja varaedustaja SNJ:n varsinaisiin kokouksiin

20. Valitaan viisi edustajaa ja viisi varaedustajaa Varsinais-Suomen kennelpiirin kokouksiin

21. Muut esille tulevat asiat

 

 

Työjärjestys B

10. Esitetään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

11. Päätetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

12. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

13. Päätetään yhdistyksen toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta seuraavalle kalenterivuodelle

14. Valitaan seuraavaa kalenterivuotta varten toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja

15. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja, joka toimii myös hallituksen puheenjohtajana

16. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen §8 noudattaen

17. Valitaan tarpeelliset toimikunnat ja niiden puheenjohtajat

18. Valitaan edustajat ja varaedustajat Suomen Noutajakoirajärjestön yleiskokouksiin

19. Valitaan edustajat ja varaedustajat Varsinais-Suomen kennelpiirin kokouksiin

20. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset

21. Käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät esitykset, jotka on jätetty hallitukselle kirjallisesti viimeistään toukokuun loppuun mennessä

22. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset.