Kiharakerho etsii uutta sihteeriä!

6.6.2022


Tarjolla on loistava väylä päästä uutena tai vanhana tekijänä mukaan yhdistyksen toimintaan. Sihteerin tehtävä ei vaadi mitään varsinaista hankittua osaamista, ainoastaan iloista mieltä, organisointikykyä sekä tietokoneen käyttömahdollisuuden.

Mitä Kiharakerhon sihteeri sitten tekee?

Lyhykäisyydessään sihteerin tehtäviin kuuluu asiakirjojen laatimista, arkistointia sekä hallituksen kokouksissa paikallaolo.

Eli..?

Sihteeri valmistelee esityslistat kokouksiin sekä jälkeenpäin kirjoittaa pöytäkirjat puhtaaksi ja arkistoi ne kerhon kotisivuilta löytyvään Arkistoon. Kokouksesta kirjoitetaan kotisivuille myös tiivistelmä jäsenistölle. Kokoukset käydään suurimmaksi osaksi Teamsin välityksellä, eli varsinaista matkustelua kokousten suhteen ei ole, ja näin ollen sihteerin asuinpaikalla ei ole väliä. Kokouksia on vuodessa 8-10, ja ne kestävät noin 2-3 tuntia ajoittuen ilta-aikaan. Hallitus pyrkii kokoontumaan kerran kaksi vuodessa myös tapaamiskokoukseen, esimerkiksi järjestäytymiskokouksessa vuoden alussa ja Kiharaleirin yhteydessä kesällä.

Vuoden alussa sihteeri kokoaa Kiharakerhon edellisen vuoden toimintakertomuksen valmiiksi. Jokainen toimihenkilö kirjoittaa oman vastuualueensa toimintakertomuksen valmiiksi eli esimerkiksi mejä-vastaava kokoaa mejän osalta vuoden tapahtumat. Sihteeri pitää siis huolen, että kaikki osa-alueet tulee kirjattua toimintakertomukseen, ja että toimintakertomuksen aikajanalta löytyvät kaikki vuoden tapahtumat.

Vuosittain haetaan myös Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n ansiomerkkejä. Hallitus päättää kenelle ansiomerkkejä haetaan, mutta sihteeri yhteyshenkilönä täyttää hakulomakkeet SNJ:n kotisivuilla. Sihteeri myös ilmoittaa kahdesti vuodessa SNJ:lle hallituksen päättämät Kiharakerhon edustajat SNJ:n yleiskokouksiin.

Sihteerin tehtävä ei yhdistyksessämme vie siis erityisen paljon aikaa, ja apua saa nykyiseltä sihteeriltä sekä muulta hallitukselta aina kun tarvitsee. Me teemme tätä yhdessä.

Hakemukset ja tiedustelut 31.7.2022 mennessä puheenjohtaja Ilpo Lintulalle sähköpostitse osoitteella pj(at)kiharakerho.net.