Poikkeusluvan anominen

Jos harkitset pentujen teettämistä, selvitä ensin pentujen rekisteröintiin liittyvät säännöt ja määräykset. Mikäli pentueen vanhemmat eivät täytä Kennelliiton koirarekisteriohjeen määräyksiä ja rotukohtaisia erityisehtoja, Kennelliitto ei rekisteröi niiden jälkeläisiä ilman poikkeuslupaa. Ulkomaalaisten kiharaurosten jalostuskäyttöä varten Kennelliitto on myöntänyt pysyvän poikkeusluvan. Mikäli olet epävarma rekisteröintiehtojen täyttymisestä, ota yhteyttä Kennelliittoon tai Kiharakerhon jalostustoimikuntaan.

Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan, kasvattajatoimikunnan tai joissain tapauksissa Kennelliiton hallituksen tulee myöntää poikkeuslupa ennen astutusta. Ilman ajoissa myönnettyä poikkeuslupaa pentue merkitään ainoastaan Ei jalostukseen eli EJ-rekisteriin. Astutuksen jälkeen tulleita poikkeuslupia Kennelliitto ei käsittele.

Anomuksessa pitää ilmetä anojan yhteystiedot, mitä yhdistelmää (suunnitellun pentueen isä ja emä) anomus koskee ja mitkä ovat anojan perustelut.

Kiharakarvaisilla noutajille poikkeuslupa-anomuksen liitteenä täytyy olla Kiharakerhon jalostustoimikunnan ja Suomen Noutajakoirajärjestön lausunto. Rotujärjestö ottaa anomukseen kantaa sen perusteella, täyttävätkö koirat rodun jalostuksen tavoiteohjelman terveyteen liittyvät suositukset.

Jos nartulle haetaan poikkeuslupaa tiheää penikointia varten, pitää anomukseen vielä liittää eläinlääkärin todistus siitä, että nartun kunto mahdollistaa sen astuttamisen seuraavaan kiimaan.

Ryhdy anomaan poikkeuslupaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta ottamalla yhteyttä Kiharakerhon jalostusneuvojaan. Kun asia on käsitelty jalostustoimikunnassa, poikkeuslupa-anomus etenee SNJ:lle, jonka sihteeri lähettää yhdistysten lausunnot kasvattajalle. Asian käsittely rotujärjestössä ja Kennelliitossa voi viedä merkittävästi aikaa.
 

Lisätietoja poikkeusluvan anomisesta ja pentujen rekisteröinnistä

Kennelliiton ohjeet poikkeuslupa-anomuksiin
Kaikkia rotuja koskevat rekisteröintiehdot ja muita lisätietoja
Lisätietoja ulkomaalaisten urosten pysyvästä poikkeusluvasta