Kiharakerhon vuosikokous kiharaleirillä perjantaina 19.7.2024!

27.5.2024

Paikka: Matkailutila Surkeenjärvi, Surkeejärventie 170, 41840 Moksi
Ajankohta: 19.7.2024 klo 18.30

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus
 2. Todetaan kokouksen sääntömääräisyys ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 4. Valitaan kokoukselle sihteeri
 5. Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
 6. Valitaan kokoukselle kaksi (2) ääntenlaskijaa
 7. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 8. Esitetään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 9. Päätetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 10. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 11. Päätetään yhdistyksen toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta seuraavalle kalenterivuodelle
 12. Valitaan seuraavaa kalenterivuotta varten toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 13. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja, joka toimii myös hallituksen puheenjohtajana
 14. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen §9 noudattaen
 15. Valitaan tarpeelliset toimikunnat ja niiden puheenjohtajat
 16. Valitaan edustajat ja varaedustajat Suomen Noutajakoirajärjestön yleiskokouksiin
 17. Valitaan edustajat ja varaedustajat Varsinais-Suomen kennelpiirin kokouksiin
 18. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset
 19. Käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät esitykset, jotka on jätetty hallitukselle kirjallisesti viimeistään toukokuun loppuun mennessä
 20. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset.

Tervetuloa vetämään Kiharakerhon toiminnan suuntaviivat vuodelle 2025!