Jalostustiedustelu

Jalostusneuvonnan tavoitteena on auttaa kasvattajia sekä palvella ja informoida kaikkia rodun kasvattajia heidän suunnitellessaan jalostusyhdistelmiä. Kasvattajat voivat pyytää jalostustoimikunnalta urosehdotuksia ja toimikunnan mielipiteitä omista urosvaihtoehdoistaan täyttämällä jalostustiedustelukaavakkeen. Urosehdotuksia annettaessa painotetaan eri ominaisuuksia kasvattajan toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Jalostustoimikunta käy läpi tiedustelun ottaen huomioon yksilöiden luonne- ja käyttöominaisuudet, ulkomuodolliset seikat sekä perinnölliset sairaudet ja viat. Jalostustoiminnan runkona ja ohjeena on jalostuksen tavoiteohjelma, kuitenkin niin, että kukin tapaus käsitellään yksilöllisenä ja harkinnan mukaan.

Tarpeellisten taustatietojen antamiseksi koiran terveydestä nartun omistajan tulee täyttää koirastaan terveyskysely jalostustiedustelulomakkeen lisäksi. Mikäli hän on vastannut kyselyyn jo aikaisemmin, eikä nartun terveydentilassa ole tapahtunut muutoksia, kyselyyn ei tarvitse vastata uudelleen.

Terveyskysely uudistuu, eikä toistaiseksi ole täytettävissä.