Mitä pentueilmoitus kertoo?

Jotta Suomen Kennelliitto rekisteröi kiharakarvaisen noutajan pennut, niiden vanhempien tulee täyttää Pevisa-ohjelman (Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) asettamat kriteerit. Vanhempien tulee olla lonkkakuvattuja ja silmätarkastettuja.

Muut jalostuskoirien tarkastukset ovat vapaaehtoisia. Kiharakarvaisilla noutajilla esiintyviin vikoihin ja sairauksiin voi tutustua Jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO). Sieltä löytyy ohjeistusta, minkälaiset minimivaatimukset jalostuskoirien / yhdistelmien on hyvä täyttää. 

Pentueen sukusiitosaste katsotaan KoiraNetistä ja se on laskettu 5. sukupolven mukaan. Eri yhdistelmien sukusiitosasteet eivät ole välttämättä vertailukelpoisia, muun muassa tuntemattomien koirien määrä vaikuttaa sukusiitosasteen luotettavuuteen.

Lyhenteiden selitykset

Lonkat arvostellaan asteikolla A-E.

 • A = normaali
 • B = lähes normaali
 • C = lievä lonkkanivelen dysplasia
 • D = keskivaikea lonkkanivelen dysplasia
 • E = vaikea lonkkanivelen dysplasia

Kyynärät arvostellaan asteikolla 0-3.

 • 0 = terve
 • 1-3 = eriasteisia muutoksia

GSD = glykogeenin kertymäsairaus (tyyppi IIIa)
EIC = EIC = rasituksen sietokyvyn aleneminen ja lyyhistyminen

 • normaali = koira on perimältään normaali
 • kantaja = koira on saanut toiselta vanhemmistaan normaalin alleelin, toiselta mutaatioalleelin
 • sairas = koiralla on kaksi mutaatioalleelia
 • normaali / kantaja / sairas, sukutaulun perusteella = koiraa itseään ei ole geenitestattu, mutta sen perimä voidaan GSD:n ja / tai EIC:n osalta päätellä sukutaulusta vanhempien tai aikaisempien polvien testitulosten perusteella

NOU = noutajien taipumuskoe
NOU1 = hyväksytty noutajien taipumuskoe
NOU0 = hylätty noutajien taipumuskoe
NOME = noutajien metsästyskoe
NOWT = noutajien working test

NÄY = näyttelytulokset
FI MVA = Suomen muotovalio
ERI = erinomainen
EH = erittäin hyvä
H = hyvä

MEJÄ = metsästyskoirien jäljestämiskoe
TOKO = tottelevaisuuskoe

ALO = alokasluokka
AVO = avoin luokka
VOI = voittajaluokka
EVL = erikoisvoittajaluokka (vain tottelevaisuuskokeissa)

esim. NOME AVO3 = noutajien metsästyskokeissa saavutettu avoimen luokan kolmas palkinto