Luonne

Rotumääritelmä määrittelee kiharakarvaisen noutajan käyttötarkoituksen lyhyesti ja ytimekkäästi ”noutaja”. Käytännössä tämä tarkoittaa kiharan olevan pienriistan talteenottoon kehitetty rotu.

Käyttäytymistä ja luonnetta rotumääritelmä kuvaa: ”Älykäs, rauhallinen ja luotettava. Rohkea, ystävällinen, itsevarma ja itsenäinen. Saattaa vaikuttaa pidättyväiseltä.”

Koirien luonnetta ja käyttäytymistä mitataan erilaisissa tilanteissa. Rodunomaisten kokeiden ja näyttelyiden lisäksi kiharan voi viedä luonnetestiin ja MH-luonnekuvaukseen selvittääkseen sen käyttäytymistä kuormittavissa tilanteissa.

Rodulle on määritelty ihanneprofiili MH-luonnekuvauksessa kuvattavien kohtien perusteella.

Ihanneprofiilin mukaan kihara on avoin, mutta voi olla hieman varauksellinen eli pidättyväinen vieraita ihmisiä kohtaan. Kihara tykkää leikkimisestä ja taisteleekin jonkin verran.

Tyypilliseen tapaan kihara osaa rauhoittua, kun mitään ei tapahdu. Se on kiinnostunut ympäristöstään ja on melko utelias eri asioita kohtaan, mutta jos ihminen on kyseessä niin silloin lievä varauksellisuus saattaa näkyä toiminnassa.

Vaikka kihara voi kokea joitakin asioita, kuten etäleikkijän, aaveet ja yllätyksessä äkillisesti nousevan haalarin, uhkaaviksi, se ei kuitenkaan yllättävissä tilanteissa säikähdä kovasti, eikä sillä ole pelkoja. Uhkaankin kihara vastaa osoittamalla yksittäisiä uhkauseleitä, varsin hillitysti siis.

Ihanteellinen kihara myös palautuu nopeasti. Sillä voi kuitenkin olla myös hieman pehmeyttä. Hieman pehmeä koira on helpommin koulutettavissa kuin kova koira.

Laukauksiin kihara suhtautuu metsästyskoiralle tyypillisellä tavalla, eikä saa pelätä niitä.

 

Ihanneprofiili on liitteenä. Siihen on merkitty toivotut (vihreä) ja sallitut (keltainen) käyttäytymistavat sekä ei-toivotut reaktiot (punainen).

PDF-tiedostoihanneprofiili2015_kiharakarvainennoutaja.pdf (31 kB)
Ihanneprofiili MH-luonnekuvauksen mukaan.