Hallituksen päätöksiä

Tältä sivulta löytyy Kiharakerhon hallituksen tekemiä päätöksiä.

 

19.7.2019 Vuosikokous

Paikka: Eräkeskus, Metsäkouluntie 60 31350 Liesjärvi Tammela

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Kiharakerhon hallituksen puheenjohtaja Ilpo Lintula avasi kokouksen klo 18:37.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Ehdotettiin ja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ilpo Lintula.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Ehdotettiin ja valittiin kokouksen sihteeriksi Sanna Sierilä.

4. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta

Ehdotettiin ja valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Lotta Ceder ja Karoliina Mikola.

5. Ääntenlaskijoiden (2) valinta

Ehdotettiin ja valittiin ääntenlasijoiksi Lotta Ceder ja Karoliina Mikola.

6. Kokouksen laillisuus

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi, sillä kokouskutsu on ollut Kihara-lehden numerossa 1/2019.

7. Kokousedustajien äänivaltaisuus

Kokouksessa on 27 äänivaltaista jäsentä sekä yksi muu henkilö, yhteensä. Kokous on äänivaltainen.

8. Esitetään vuoden 2018 hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Ilpo Lintula esitteli vuoden 2018 hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.

Hyväksyttiin toimintakertomus pienin korjauksin:
- toiminnantarkastajat
- vuosikokouksen puheenjohtaja ja osallistujamäärä
- kaikille hallituksen jäsenille oikea nimi lempinimen sijaan

9. Esitetään vuoden 2018 hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Ilpo Lintula esitteli vuoden 2018 hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.

Hyväksyttiin toimintakertomus pienin korjauksin:
- toiminnantarkastajat
- vuosikokouksen puheenjohtaja ja osallistujamäärä
- kaikille hallituksen jäsenille oikea nimi lempinimen sijaan

10. Päätetään yhdistyksen vuoden 2020 jäsenmaksut

Hallitus esittää jäsenmaksujen pitämistä ennallaan. Tiina Illukka ehdotti jäsenmaksun nostamista 3 €. Asiassa suoritettiin avoin käsiäänestys, jossa hallituksen esitys voitti äänin 24-3. Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan.

11. Esitetään ja vahvistetaan vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Puheenjohtaja Ilpo Lintula esitteli vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Päätettiin hyväksyä vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

12. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi

Ehdotettiin ja valittiin Ilpo Lintula.

13. Hallituksen jäsenen eropyyntö

Hallituksen jäsen Tiina Illukka on pyytänyt eroa hallituksesta. Päätettiin hyväksyä eronpyyntö.

14. Valitaan hallitukseen kaksi jäsentä erovuoroisten tilalle ja yksi jäsen eronneen tilalle yksivuotiskaudeksi

Ehdotettiin seuraavia henkilöitä: Mari Kuusaro, Hertta Pesonen, Kreetta Lindroos, Minna Rajalampi.

Ehdotettiin seuraavia henkilöitä hallitukseen vain kaudelle 2019-2020: Liisi Vinho.

Äänestyksessä hallituksen jäseneksi kaudelle 2020-2021 annettii ääniä seuraavasti:

Mari Kuusaro: 17
Hertta Pesonen: 6
Kreetta Lindroos: 13
Minna Rajalampi: 17

Valittiin hallitukseen kaudelle 2020-2021 Mari Kuusaro ja Minna Rajalampi.

Äänestyksessä hallituksen jäseneksi kaudelle 2019-2020 annettiin ääniä seuraavasti:

Liisi Vinho: 0
Kreetta Lindroos: 19
Hertta Pesonen: 7

Valittiin hallitukseen kaudelle 2019-2020 Kreetta Lindroos.

15. Valitaan hallitukseen kaksi varajäsentä

Ehdotettiin seuraavia henkilöitä varajäseneksi: Hertta Pesonen, Liisi Vinho, Sanna Sierilä.

Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti (käsiäänestys):

Hertta Pesonen & Liisi Vinho: 0
Liisi Vinho & Sanna Sierilä: 0
Hertta Pesonen & Sanna Sierilä: 27

16. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja niiden puheenjohtajat

Päätettiin, että hallitus valitsee tarvittavat toimikunnat ja niille puheenjohtajat, jotka valitsevat itselleen toimikunnan.

17. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

Ehdotettiin ja valittiin toiminnantarkastajiksi Fred Sunden ja Mikael Montonen.

Ehdotettiin ja valittiin varatoiminnantarkastajiksi Mirkka Montonen ja Pauli Ojanen.

18. Valitaan edustaja ja varaedustaja SNJ:n varsinaisiin kokouksiin

Päätettiin, että hallitus valitsee edustajat ja varaedustajat SNJ:n varsinaisiin kokouksiin.

19. Valitaan viisi edustajaa ja viisi varaedustajaa Varsinais-Suomen kennelpiirin kokouksiin

Päätettiin, että hallitus valitsee edustajat ja varaedustajat kennelpiirin kokouksiin.

20. Käsitellään mahdolliset kirjalliset aloitteet

Ei ole.

21. Muut esille tulevat asiat
Esitellään vuoden 2020 leiripaikkavaihtoehdot ja pyydetään jäsenistön mielipide hallitukselle valinnan tekemiseen

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Ilpo Lintula päätti kokouksen klo 20.51

 

17.6.2019 Skype- kokous

 

​Ilmoitusasiat

 • Lammin ryhmänäyttely on pidetty onnistuneesti. Näyttelyyn osallistui n. 400 koiraa kumpanakin päivänä.

Jalostusasiat

 • Satu Fredriksson ja Kreetta Lindroos ovat halukkaita kouluttautumaan MH-toimihenkilöksi. Päätettiin maksaa heille Koetoimitsija 1 -kurssi, jotta he voivat osallistua jatkossa Koetoimitsija 2 -kurssille. Kiharakerho puoltaa Satu Fredrikssonin ja Kreetta Lindroosin osallistumista Koetoimitsija 1 -kurssille.

Kotisivuasiat

 • Kotisivuilta puuttui rally-tokovastaava Tiia Luomasen yhteystiedot. Yhteystiedot on nyt lisätty ja rally-tokolle on tehty myös sähköpostiforward: rally@kiharakerho.net.

NOME- asiat

 • 16.-17.11.2019 Nou/nome-koetoimitsijakurssi, Loviisa (järj. SMN ry)
  Laitetaan ilmoitus kurssista kotisivuille. Ilmottautuminen 18.10.2019 mennessä.

 

20.5.2019 Skype- kokous

 

 • Hallitus on yksimielisesti päättänyt sähköpostitse 14.4.2019, että uudeksi rahastonhoitajaksi valitaan Aino Sillanpää, Tili ja Isännöinti Manttaali Oy. Muita ehdokkaita ei ollut.

SNJ:n jäsenyys Kiharakerhon kautta

 • Päätettiin, että jatkossa Suomen Noutajakoirajärjestön jäsenmaksun voi maksaa Kiharakerhon kautta samoin kuin tällä hetkellä alueyhdistysten kautta. Tällöin SNJ:n jäseneksi haluavalta laskutetaan Kiharakerhon jäsenlaskutuksen yhteydessä SNJ:n jäsenmaksu (17 € vuonna 2019). SNJ perii jäsenmaksut Kiharakerholta vuoden lopulla toteutuneen jäsenmäärän mukaan. Pentuejäsenen liittämiseen Kiharakerhoon tai Suomen Noutajakoirajärjestöön ei tule muutoksia. Kiharakerho tiedottaa asiasta tarkemmin loppuvuodesta ennen jäsenmaksulaskujen lähettämistä.

Jalostusasiat

 • Jalostustoimikunta antoi kasvattaja Ivana Rindosovan pyynnöstä lausunnon, että Ritva Ylitalon Zorro,Caballus No Worries, on jalostuskelpoinen uros. Lausunto sanoo, että Zorro täyttää suomalaiset jalostuskoirille asetetut ehdot (pevisa) ja sen pennut voi rekisteröidä Suomen kennelliitossa. Zorrolle on syntymässä pentue Tsekkeihin ja siellä tarvitaan pentujen rekisteröintiin ko. Lausunto Koska koiraa ei ole jalostustarkastettu siellä.
 • SNJ voi lähettää kaksi edustajaa rotujärjestöpäiville, jotka pidetään syyskuussa. Aiheena on JTO:n tekeminen. Koska chessien jalostusneuvoja Anne Woivalin on paikalla SKL:n kasvattajatoimikunnan jäsenen roolissa, kiharat saavat lähettää kaksi edustajaa. Katsomme lähempänä, ketkä kaksi lähtee, kun kalenterit ovat paremmin selvillä syyskuun osalta.

Sporttirakki

 • Päätetään, että tällä hetkellä yhdistys ei ota Sporttirakkia käyttöön.

 

25.3.2019 Skype - kokous

 

Nou/NOME koetoimitsija 2- koulutus

 • Kiharakerho puoltaa Minna Rajalammen osallistumista Nou/NoME koetoimitsija 2 –koulutukseen. Kerho maksaa yöpymiset ja osallistumismaksun. Velvoitteena on toimia vähintään kahdessa Kiharakerhon kokeessa kurssin suorittamisen jälkeen seuraavan viiden vuoden aikana. Yöpymiset maksetaan myös Johanna Ruohoselle (päätetty muilta osin edellisessä kokouksessa).

Rahastonhoitajan paikka edelleen avoimena

 • Tällä hetkellä ei ole ketään ilmoittanut halukkuudesta tehtävään.

Tilinpäätös 2018.

 • Päätettiin hyväksyä tilinpäätös lähetettäväksi toiminnantarkastajille: Pasi Ojanen ja Fred Sunden.

Toimintakertomus 2018

 • Päätettiin hyväksyä toimintakertomus toiminnantarkastajille lähetettäväksi erillisellä sähköpostipäätöksellä viikon kuluttua, kun kaikki ovat ajatuksen kera lukeneet toimintakertomuksen.

Kiharaleiri 2019

 • Päätettiin ottaa RallyTOKO –koulutus osaksi leirin koulutuksia. Leirituotteina damit, joista tehdään ennakkotilaus maksua vastaan. Huppareita otetaan kokeiluun, ja niiden tilaus hoidetaan leirillä.

NOME-asiat

Kiharakerho lähettää seuraavat joukkueet:

 • Pirkan Damit joukkueessa: Tiina-Mari Sutinen ja Pilke, Mari Kuusaro ja Riley tai Minttu sekä Sari Lehtonen-Lammi ja Queen
 • Oulun Hankinomet joukkueessa: Päivi Erkko-Koskinen ja Tylli, Paula Sarkkinen sekä Huisa ja Nayma

Agility- asiat

 • 23.3.2019 Kajaani agilitykoulutus peruuntui osanottajamäärän vuoksi
 • Suunnitteilla vastaava koulutus esim. Raaheen kesä-heinäkuulle, tarkoituksena tarjota samalla myös esimerkiksi näyttelykoulutusta

Muut esille tulevat asiat

 • Messukeskuksen talkoo -kahvila säilyy Kiharakerhon järjestettävänä.

 

13.2.2019 Skype- kokous

 

Sähköpostipäätökset

 • 18.1.2019 Päätettiin maksaa 500 € ryhmänäyttelyn tilille ennakkomaksuja varten 31.1.2019 mennessä
 • 28.1.2019 Leirin budjetti hyväksytty

Rahastonhoitajan paikka hakuun

 • Rahastonhoitaja Ulla Kaikkonen on tehnyt eropyynnön tehtävästä. Päätettiin myöntää ero, joka astuu voimaan heti kun hänelle löytyy seuraaja. Laitetaan paikka yleiseen hakuun.

SNJ:n koulutuspäiville osallistujat

 • Tuula Nummenpää ja Jenni Hämäläinen ovat halukkaita osallistumaan koulutuspäiville. Päätettiin lähettää heidät osallistujiksi. Kiharakerhon edustajaksi SNJ:n vuosikokoukseen valittiin Tuula Nummenpää, Jenni Hämäläinen ja Elina Peltomaa sekä varalle Emmi Merta.

Rally-tokovastaavan valinta

 • Päätettiin valita Rally-Toko vastaavaksi Tiia Luomanen.

NOME-asiat

 • Mäntän talvinome joukkueen haku. Päätettiin avata julkinen haku.
 • Pirkan damit 2019 joukkueen haku. Päätettiin avata julkinen haku.
 • Oulun hanki nome joukkueen haku. Päätetiin avata julkinen haku.
 • Johanna Ruohonen on anonut pääsyä NOU/NOME koetoimitsija 2 kurssille Kiharakerhon maksamana. Päätettiin puoltaa ja maksaa Johanna Ruohonen Nou/Nome koetoimitsija 2 kurssille.

Agility-asiat

 • Koulutus 23.3.2019 Kajaani, kouluttajat Minna Rajalampi ja Marjo Rajalampi.

 

Järjestäytymiskokous 14.1.2019 Skype-kokous

 

Järjestäytyminen

 • varapuheenjohtaja

Emmi Merta valittiin varapuheenjohtajaksi.

 • sihteeri

Jenni Hämäläinen valittiin sihteeriksi.

 • taloudenhoitaja

Ulla Kaikkonen valittiin taloudenhoitajaksi.

 • jäsensihteeri

Heta Toivola valittiin jäsensihteeriksi.

 • Kihara-lehden päätoimittaja

Lotta Romu valittiin päätoimittajaksi.

 • jalostusneuvoja eli jalostustoimikunnan puheenjohtaja

Maija Päivärinta valittiin jalostustoimikunnan puheenjohtajaksi.

 • pentuvälittäjä

Tuula Nummenpää valittiin pentuvälittäjäksi.

 • nome-vastaava

Kati Heiskanen valittiin nome-vastaavaksi.

 • riista-vastaava

Aleksi Rantanen valittiin riista-vastaavaksi.

 • mejä-vastaava

Marja Asikainen valittiin mejä-vastaavaksi.

 • toko-vastaava

Elina Peltomaa valittiin toko-vastaavaksi.

 • rally-tokovastaava

Ei valittu rally-tokovastaavaa. Valinta siirretään seuraavaan kokoukseen.

 • näyttelyvastaava

Fanni Rapala valittiin näyttelyvastaavaksi.

 • leirivastaava

Tuula Nummenpää valittiin leirivastaavaksi.

 • putiikinpitäjä

Olli ja Ulla Kaikkonen valittiin putiikinpitäjiksi.

 • webmaster

Juha Merta valittiin webmasteriksi.

 • agility-vastaava

Minna Rajalampi valittiin agility-vastaavaksi.

 • edustaja ja varaedustaja yhteistyötoimikuntaan

Mikael Montonen valittiin edustajaksi yhteistyötoimikuntaan ja varaedustajaksi Sanna Sierilä.

 

Jäsenasiat

 • Jäsenlaskut lähetetään tammikuun lopussa.

 

Vuoden 2018 kiertopalkinnot

 • Kiertopalkintojen tulosten ilmoittamisaika on 15.1.2019 asti. Vahvistetaan sähköpostilla    voittajat, mikäli pisteytykseen tulee muutoksia ennen voittajien tiedottamista 16.1.2019.
 • Mikäli huomiseen 15.1.2019 mennessä ei tule uusia ilmoituksia, vahvistetaan                    ennakkopäätöksellä voittajat sillä edellytyksellä, että muutoksia ei ole tullut.

          Vuoden kihara: Cimramin Ilopilleri om. Tiia Luomanen

          Vuoden nuori kihara: Bling Bling Anna Silmä om. Nina Pönkänen

          Vuoden veteraani: Juhellus Pretty Flame om. Päivi Erkko-Koskinen ja Olavi Koskinen

          Vuoden nome tulokas: Juhellus Wonderful Quality om. Hertta ja Tenho Pesonen

 

NOME-asiat

 • anotut kokeet
  NOU, Tammela 18.7.2019 hyväksytty
 • Lajikohtainen koetoimitsija – koulutus. Kerho puoltamassa koulutusta jäsenilleen jos halukkaita löytyy.

 

TOKO-asiat

 • toko-mestaruus
  mestaruuskoetta ei järjestetä vaan mestaruus ratkaistaan useamman kokeen perusteella

 

Vuoden kihara ja veteraanikihara sääntöjen muutos

 • SijoitusPisteet

          ROP-VET8

          VSP-VET6

          BIS-VET 1.20

          BIS-VET 218

          BIS-VET 316

          BIS-VET 415

          Kiharakerhon erikoisnäyttelyssä

          ROP-VET20

          VSP-VET18

Päätetään lisätä pisteytykseen HIRV-J, josta saadaan 8 pistettä.

 

SNJ:n koulutuspäivät

 • Koulutuspäivät ja vuosikokous 23 - 24.3.2019, Hotelli Tallukka Asikkala

 

Kiharaputiikin tilanne ja mahdollinen alasajo vuoden 2019 aikana

 • Päätetään, että varastoa ei aleta enää myymään, vaan jäljellä olevat tuotteet jaetaan tulevissa yhdistyksen järjestämissä kisoissa. Päätetään lakkauttaa Kiharaputiikki.

 

11.12.2018 Lync-kokous

 

Toko- ja Rally-toko asiat

 • SNJ:n Rally-toko mestaruuteen saatiin joukkue. MES-luokassa joukkueenjäsen Tiia Luomanen ja Ciramin Ilopilleri voitttivat SNJ:n rallyt-toko-mestaruuden, Avo-luokassa ei saatu tulosta, mutta nähtiin iloinen kiharaedustus Marja Asikaisen ja Caballus George Williamin toimesta. Alo-luokassa saatiin hieno tulos Eeva Nurmion ja Caballus Ginger Glendan yhteistyöllä. Joukueessa oli vain kolmejäsentä ja siksi yksi puuttuva tulos jätti joukkueen ilman joukkuetukosta.

Näyttelyasiat

 • 2019 Erikoisnäyttelyn tuomari: Tuomari vaihtuu Nina Parker-Milesiin terveydellisistä syistä.
 • 2020 Erikoisnäyttelyn tuomari: Frank Kane on suostunut näyttelyn tuomariksi.
 • Lammin Ryhmänäyttely 2019, ryhmät LA 2, 7, 8  &  SU 3,6/9: Kiharakerhon talkoilijoita tarvitaan rokotusten tarkastukseen ja toimistoon.

SNJ:n jäsenrekisteri ja koekalenteri

 • Kiharakerho hyväksyi käyttäjäsopimuksen SNJ:n jäsenrekisteristä ja koekalenterista. Puheenjohtaja allekirjoittaa sopimuksen.

Vuoden kihara-kilpailuun pistemuutoksia

 • HIRV-J kokeen pisteet. Koepistetoimikunta käsittelee ja esittää vuoden 2019 hallitukselle kiharamestaruuspisteytyksen täydentämistä HIRV-J –kokeiden pisteillä. Tarkoituksena on saada pisteytys voimaan koko vuoden 2019 tuloksille.

13.11.2018 Lync-kokous

Leiriasiat

 • Vuoden 2019 leirin (Tammela) vastaavaksi on valittu Tuula Nummenpää. Leirihjelmaa on alettu luonnostelemaan. Jalostuspaneeli on yksi mahdollinen ohjelmanumero. Paneelin aihe tarkentuu myöhempänä ja sitä voi edeltää esimerkiksi kiharan rakennetta koskeva luento.
 • Vuoden 2020 leiripaikkaa etsitään.

NOME-asiat

 • Vuoden 2019 kiharamestaruus pidetään Teiskossa Tampereella, Niemi-Kapeen tilalla.
 • WT-koe 2019 pidetään 27.4.2019 Tammelassa.
 • Vuoden 2019 taipumuskoe suunnitellaan anottavaksi kesäleirin yhteyteen Tammelaan.

Muut esille tulevat asiat

 • Sihteeri haku on päättynyt ja hakuaikana tuli yksi hakemus. Jenni Hämäläinen kutsutaan seuraavaan kokoukseen tutustumaan toimintaan

9.10.2018 Lync-kokous

Kiharakerho on saanut lahjoituksena kaksi erilaista telttaa, jotka ovat olleet suuri apu MH-kuvausten järjestämisessä.
Lahjoittaja on Hanna Sarna.

Henkilövalintojen tilanne:

 • Sihteerin tehtävään on tullut yksi hakemus. Jatketaan hakuaikaa edelleen ilmoituksen mukaisesti lokakuun loppuun.

Leiriasiat:

 • Tuula Nummenpää on valittu vuoden 2019 leirin vastaavaksi.

NOME-asiat:

 • Kevään WT-koe pidetään 27.4.2019. Kokeen ylituomari on Tomi Sarkkinen ja koetoimitsija Kati Heiskanen.
 • Vuoden 2019 taipumuskoe suunnitellaan pidettäväksi leirin yhteydessä kesällä 2019.
 • Kiharamestaruus 2019 suunnitellaan pidettäväksi Tampereen Teiskossa 21.-22.9.
 • Kiharakerho etsii uusia koetoimitsijoita. Halukkaat voivat ilmoittautua esimerkiksi nome-vastaavalle.

TOKO- ja Rally-toko-asiat:

 • SNJ ry:n rt-mestaruudesta kisataan 1.12. Espoossa. Kiharakerho lähettää joukkueen, mikäli joukkue saadaan kasaan.

Näyttelyasiat:

 • Näyttelyvastaava on haussa vuodelle 2019.

Agility-asiat:

 • Suunnitellaan agility-koulutusta pidettävksi Kajaaniin. Tapahtumasta vastaa agilitysvastaava.

4.9.2018 Lync-kokous

Kiharakerho ry lähtee mukaan vuoden 2020 Lammin ryhmänäyttelyyn. Tuula Nummenpää toimii näyttelyn yhteyshenkilönä.

Näyttelyasiat:

 • Vuoden 2019 näyttelylle haetaan näyttelyvastaavaa.
 • Vuoden 2019 leiri pidetään Tammelassa.

NOME-asiat:

 • Kiharamestaruus pidetään Rantsilassa 8.-9.9. Järjestelyt ok kunnossa, ALOssa  9, AVOssa 3 ja VOIssa 1 kihara.
 • Taipumuskoe pidetään 22.9. Vanamajalla. Ilmoittautuneena on 10 kiharaa.

MEJÄ-asiat:

 • Kiharoiden Mejä-mestaruus pidettiin 19.8.2018 Kalannissa. Kiharamestaruus sujui hyvin. Osallistujia niukasti, vain 3 AVO-luokan kiharaa. Mejä-Kisälli Caballus George William AVO3-tuloksella, ei muita tuloksia. Mejä-mestaruutta ei jaettu.
 • Vuoden 2019 Mejä-mestaruuspaikaksi ehdotetaan Mäntsälää 4.8.2019, mestaruuskoe tehdään yhdessä Suomen sileäkarvaisten noutajien ja mahdollisesti chessien kanssa.

Jalostusasiat

 • Ensi vuoden MH-kuvaus sovittu pidettäväksi 25.-26.5.2019 Valkeakoskella. Kuvaajina toimivat Heidi Kaatiala ja Marjut Kautto.

Pyritään järjestämään Kiharoiden ABC keväällä 2019.

18.6.2018 Lync-kokous

Sähköpostipäätökset

 • 14.6.2018. Päätettiin valita Kiharalehden uudeksi taittajaksi Tomi Lindroos. Saatiin tarjous kuudelta taittajalta. Tomi Lindroosin valintaa kannattivat Aino-Maija Laitinen, Mervi Määttänen, Merja Takala, Ritva Ylitalo ja Sanna Sierilä.

Vuosikokousvalmistelut

 • Käytiin läpi toimintasuunnitelma ja talousarvio ja tehtiin tarvittavat korjaukset.

Jalostusasiat

 • Hannes Lohen tutkimusryhmä on löytänyt potentiaalisen geenin, joka aiheuttaa kiharan karvan kiharakarvaisilla noutajilla. Tutkimusryhmä tekee parhaillaan viimeisiä varmistuksia. Näytteitä otettiin 19.6. Riihimäellä.

Mejä-asiat

 • Kiharoiden Mejä-mestaruus 19.8.2018 Kalannissa.

22.5.2018 Lync-kokous

Sähköpostipäätökset

 • 3.5.2018 SNJ:n yhteistyötoimikunnan varajäseneksi nimettiin Sanna Sierilä.

Vuosikokousvalinnat

 • henkilövalinnat

Hallituksesta erovuorossa, Aino-Maija Laitinen(ei jatka) ja Merja Takala (ei jatka). Ritva Ylitalo (ei jatka). Tiina Illukka on käytettävissä. Puheenjohtaja on vastaavasti ilmoittanut, ettei jatka seuraavalle kaudelle.

GDPR

 • Hallitus hyväksyi Kiharakerhon tietosuojaselosteen.

10.4.2018 Lync-kokous

Sähköpostipäätökset

13.2.2018 Päätettiin, että jatkossa kiharakarvaiset noutajat voivat kisata myös vuoden rally-toko kisällin ja mestarin titteleistä. Rally-toko-kisälli ja –mestari valitaan seuraavin perustein.

Rally-toko-kisälli:

Pistelasku suoritetaan laskemalla yhteen enintään kolmen alokas- tai avoimen luokan kokeen pisteet liitteenä olevan taulukon mukaisesti (taulukko sama kuin vuoden kihara -pisteytyksessä). Mikäli pisteet menevät tasan, voittaja on yksittäisessä kokeessa parhaimman pistemäärän suhteessa maksimipistemäärään saanut koira (esim. koira A ALO 80/100 => 0,8 koira B AVO 78/100 => 0,78, jolloin koira A voittaa). Tarvittaessa kaikki kolme koetulosta huomioidaan paremmuusjärjestyksessä. Mikäli pisteet menevät edelleen tasan, voittaja ratkaistaan arvalla.

Rally-toko-mestari:

Pistelasku suoritetaan laskemalla yhteen enintään kolmen voittaja- tai mestari-luokan kokeen pisteet liitteenä olevan taulukon mukaisesti (taulukko sama kuin vuoden kihara -pisteytyksessä). Mikäli pisteet menevät tasan, voittaja on yksittäisessä kokeessa parhaimman pistemäärän suhteessa maksimipistemäärään saanut koira (esim. koira C VOI 99/100 => 0,99, koira D MES 98/100 => 0,98 jolloin koira C voittaa). Tarvittaessa kaikki kolme koetulosta huomioidaan paremmuusjärjestyksessä. Mikäli pisteet menevät edelleen tasan, voittaja ratkaistaan arvalla.

 

Rally-toko-mestarin ja rally-toko-kisällin titteleistä kilpailevat suomalaisten omistuksessa olevat koirat. Koiran omistajan, tai ainakin yhden heistä, tulee olla Kiharakerho ry:n jäsen. Kilpailukausi on kalenterivuosi. Uudistus tulee voimaan 1.1.2018. Säännöt ovat voimassa kaksi vuotta, jonka jälkeen voidaan tarvittaessa palata yksittäisten mestaruuskokeiden järjestämiseen.

 

15.2.2018 Päätettiin tarkentaa Vuoden kihara-kilpailujen pisteytys palveluskoirien erikoisjälkikokeen osalta. Erikoisjälkikokeessa on poikkeuksellisesti vain kaksi luokkaa normaalin kolmen luokan sijaan. Erikoisjälkikokeista jaettavat pisteytykset menevät kaksiluokkaisen MEJÄ-kokeen pisteytyksen tavoin seuraavasti:

 

Tulos

Pisteet

AVO-1 (1-luokka)

10

AVO-2 (1-luokka)

8

AVO-3 (1-luokka)

6

VOI-1 (2-luokka)

20

VOI-2 (2-luokka)

18

VOI-3 (2-luokka)

16

Leiriasiat:

 • vuoden 2019 kihara-leiri on Tammelassa 19.-21-7-2018

NOME-asiat

 • Aleksi rantanen valittiin kerhon riistavastaavaksi.

MEJÄ-asiat:

 • lajitutustuminen järjestetään kesäkuussa Perniössä.

4.2.2018 Järjestäytymiskokous

Sähköpostipäätökset

 • 4.1. Päätettiin lähettää taloudenhoitaja Ulla Kaikkonen KoiraExpo-tapahtumaan. Kiharakerho maksaa osallistumismaksun.

  28.1. Päätettiin lähettää Tuula Nummenpää MH-toimihenkilökurssille. Kurssi pidetään 3.-4.3. Jämsässä. Kiharakerho maksaa yöpymisen 20€ ja kurssin osallistumismaksun 90€.

Järjestäytyminen

 • varapuheenjohtaja
 • Siirrettiin valittavaksi seuraavassa kokouksessa.

 • sihteeri
 • Valittiin sihteeriksi Tiia Luomanen.

 • taloudenhoitaja
 • Valittiin taloudenhoitajaksi Ulla Kaikkonen

 • jäsensihteeri
 • Valittiin jäsensihteeriksi Heta Toivola.

 • Kihara-lehden päätoimittaja
 • Päätoimittajaksi valittiin Lotta Romu

 • jalostusneuvoja eli jalostustoimikunnan puheenjohtaja
 • Valittiin jalostusneuvojaksi ja jalostustoimikunnan puheenjohtajaksi Maija Päivärinta.

 • pentuvälittäjä
 • Valittiin pentuvälittäjäksi Tuula Nummenpää.

 • nome-vastaava
 • Valittiin nome-vastaavaksi Kati Heiskanen

 • riista-vastaava
 • Riista-vastaavan etsintää jatketaan.

 • mejä-vastaava
 • Valittiin mejä-vastaavaksi Marja Asikainen.

 • toko-vastaava
 • Valittiin toko-vastaavaksi Elina Peltomaa

 • näyttelyvastaava
 • Valittiin näyttelyvastaavaksi Emmi Merta

 • leirivastaava
 • Leirivastaavan etsintää jatketaan.

 • putiikinpitäjä
 • Valittiin putiikinpitäjäksi Olli & Ulla Kaikkonen

 • webmaster
 • Valittiin Juha Merta webmasteriksi.

 • agility-vastaava
 • Valittiin agility-vastaavaksi Minna Rajalampi.

 • edustaja ja varaedustaja yhteistyötoimikuntaan
 • Valittiin yhteistyötoimikunnan edustajaksi Mikael Montonen ja varaedustajaksi tuleva puheenjohtaja.

Jäsenasiat

 • Jäsenlaskut on lähetetty jäsenille.

Vahvistettiin vuoden kihara-kilpailun voittajat

Vuoden kihara:

 • 1. Cimramin Ilopilleri (om. Tiia Luomanen)
 • 2. Curlicue's Hip Hopper (om. Outi Haula)
 • 3. Hämykiven Aivan Eka Vekara (om. Mervi Määttänen, ohj. Johanna Peltonen)

Vuoden nuori kihara

 • 1. Caballus John Deere (om. Heli Raunio)
 • 2. Caballus Keep Calm (om. Mikael ja Mirkka Montonen)
 • 3. Caballus Keep Coming (om. Suska Marika Kulju)

Vuoden veteraanikihara

 • 1. Juhellus Nickelsteel (om. Mervi Määttänen ja Petri Heinänen)
 • 2. Juhellus Pearl of Snow (om. Mervi Kurunsaari)
 • 3. Cimramin Faramalla, om. Päivi Nurmi

Vuoden nome-tulokas

 • 1. Juhellus Wonderful Scent, om. Miika & Johanna Peltonen, ohj. Johanna Peltonen
 • 2. Vimpulan Theodule, Om. Mari Kuusaro

Leiriasiat

 • Vuoden 2019 leiri: Valittiin leirin pitopaikaksi Tammelan Metsäkoulu, mikäli paikka on vielä vapaa leirin pitoaikaan heinäkuussa.
 • Vuosikokous pidetään kiharaleirillä lauantaina (21.7.2018).

NOME-asiat

 • Kiharakerho hakee joukkueita Mäntän talvinomeen, Pirkan dameihin ja Hanki-nomeen (lisätietoa nettisivuilla).

SNJ:n ansiomerkkien haku

 • Kiharakerho päätti hakea Marika Simeliukselle, Sanna Sierilälle ja Maija Päivärinnalle NJ:n kultaista ansiomerkkiä ja Merja Takalalle hopeista ansiomerkkiä.

SNJ:n koulutuspäivät

 • SNJ:n koulutuspäivät ja vuosikokous pidetään 17.-18.3.2018. Kiharakerho lähettää ainakin Elina Peltomaan koulutuspäiville. Elina Peltomaa on käytettävissä myös kokousedustajaksi. Kokousedustajista tehdään erikseen sähköpostipäätös lähempänä koulutuspäiviä.

Agility-, toko- ja rally-tokomestaruuden sääntömuutos

Hyväksyttiin uudet säännöt agility-, toko- ja rally-tokomestaruuteen. Säännöt tulevat voimaan vuoden 2018 alusta. Säännöt ovat käytössä kaksi vuotta, jonka jälkeen voidaan tarvittaessa siirtyä takaisin yksittäisten mestaruuskokeiden järjestämiseen.

 • TOKO

Toko-kisälli:

Pistelasku suoritetaan laskemalla yhteen enintään kolmen alokas- tai avoimen luokan kokeen pisteet liitteenä olevan taulukon mukaisesti (taulukko sama kuin vuoden kihara -pisteytyksessä). Mikäli pisteet menevät tasan, voittaja on yksittäisessä kokeessa parhaimman pistemäärän suhteessa maksimipistemäärään saanut koira (esim. koira A ALO1 178/200 => 0,89, koira B AVO1 256/320 => 0,80, jolloin koira A voittaa). Tarvittaessa kaikki kolme koetulosta huomioidaan paremmuusjärjestyksessä. Mikäli pisteet menevät edelleen tasan, voittaja ratkaistaan arvalla.

Toko-mestari:

Pistelasku suoritetaan laskemalla yhteen enintään kolmen voittaja- tai erikoisvoittajaluokan kokeen pisteet liitteenä olevan taulukon mukaisesti (taulukko sama kuin vuoden kihara -pisteytyksessä). Mikäli pisteet menevät tasan, voittaja on yksittäisessä kokeessa parhaimman pistemäärän suhteessa maksimipistemäärään saanut koira (esim. koira C VOI1 260/320 => 0,81, koira D EVL1 300/320 => 1,1 jolloin koira D voittaa). Tarvittaessa kaikki kolme koetulosta huomioidaan paremmuusjärjestyksessä. Mikäli pisteet menevät edelleen tasan, voittaja ratkaistaan arvalla.

 • RALLY-TOKO

Rally-toko-kisälli:

Pistelasku suoritetaan laskemalla yhteen enintään kolmen alokas- tai avoimen luokan kokeen pisteet liitteenä olevan taulukon mukaisesti (taulukko sama kuin vuoden kihara -pisteytyksessä). Mikäli pisteet menevät tasan, voittaja on yksittäisessä kokeessa parhaimman pistemäärän suhteessa maksimipistemäärään saanut koira (esim. koira A ALO 80/100 => 0,8 koira B AVO 78/100 => 0,78, jolloin koira A voittaa). Tarvittaessa kaikki kolme koetulosta huomioidaan paremmuusjärjestyksessä. Mikäli pisteet menevät edelleen tasan, voittaja ratkaistaan arvalla.

Rally-toko-mestari:

Pistelasku suoritetaan laskemalla yhteen enintään kolmen voittaja- tai mestari-luokan kokeen pisteet liitteenä olevan taulukon mukaisesti (taulukko sama kuin vuoden kihara -pisteytyksessä). Mikäli pisteet menevät tasan, voittaja on yksittäisessä kokeessa parhaimman pistemäärän suhteessa maksimipistemäärään saanut koira (esim. koira C VOI 99/100 => 0,99, koira D MES 98/100 => 0,98 jolloin koira C voittaa). Tarvittaessa kaikki kolme koetulosta huomioidaan paremmuusjärjestyksessä. Mikäli pisteet menevät edelleen tasan, voittaja ratkaistaan arvalla.

 • AGI

Agilitymestari:

Pistelasku suoritetaan laskemalla yhteen enintään kolmen 3:s tai 2:s tasoluokassa kilpailtujen starttien pisteet liitteenä olevan taulukon mukaisesti (taulukko sama kuin vuoden kihara -pisteytyksessä). Mikäli pisteet menevät tasan, voittaja on yksittäisessä kokeessa nopeimman 0-tuloksen saanut koira. Koiran nopeus katsotaan etenemästä. Tarvittaessa kaikki kolme tulosta huomioidaan paremmuusjärjestyksessä. Mikäli pisteet menevät edelleen tasan, voittaja ratkaistaan arvalla.

Agilitykisälli:

Pistelasku suoritetaan laskemalla yhteen enintään kolmen 1:s tasoluokassa kilpailtujen starttien pisteet liitteenä olevan taulukon mukaisesti (taulukko sama kuin vuoden kihara -pisteytyksessä). Mikäli pisteet menevät tasan, voittaja on yksittäisessä kokeessa nopeimman 0-tuloksen saanut koira. Koiran nopeus katsotaan etenemästä. Tarvittaessa kaikki kolme tulosta huomioidaan paremmuusjärjestyksessä. Mikäli pisteet menevät edelleen tasan, voittaja ratkaistaan arvalla.

ABC-tapahtuma

Kiharakerho järjestää huhtikuun puolessa välissä ABC-tapahtuman Hauhovilla Hämeenlinnan seudulla. Samaan aikaan Hauhovilla järjestetään toko-leiri. Leiri ja ABC ovat avoinna myös ulkopuolisille, mutta kiharakerhon jäsenet ovat koulutuksessa etusijalla.

21.11.2017 Lync-kokous

 • Leiriasiat:
  • Vuoden 2018 leirin pitopaikka on Ähtäri. Hallitus varmistaa varauksen.
  • Vuoden 2018 leirin vastuuhenkilöt on päätetty.
  • Käytiin läpi vuoden 2019 leriin mahdollisten pitopaikkojen koskevat tarjoukset. Jatketaan vielä etsimistä ja pyydetään tarjous parin vuoden takaisesta Toko-leirin pitopaikasta Tammelan Metsäkoulusta.
 • Jalostusasiat

  • Kennelliitossa on hyväksytty kerhon laatima JTO siten, että siihen pitää tehdä muutama tarkennus etenkin luonneosioon. Jalostustoimikunta käy kennelliiton luonnetyöryhmältä saadut kommentit kohta kohdalta läpi ja vastaa jokaiseen kohtaan kerhon osalta.

 • NOME-asiat:

  • Kokeen järjestelyt on edenneet. Koepäivät 8.9. AVO/VOI ja su 9.9. ALO. Tuomarina kokeessa on Pentti Åman.

  • Päätettiin tilata uusia dameja tarjousten mukaan vähintään 40 kappaletta kerhon käyttöön.

  • Jatketaan riistavastaavan etsimistä. Halukkaat voivat ilmoittautua nome-vastaavalle.

 • Toko-asiat

  • Keväälle on suunnitteilla toko-leiri Hämeenlinnan seudulle. Kouluttajaksi on lupautunut Marianne Forsell.

  • Käytiin läpi toko-, rally-toko ja agility-vastaavien ehdotus vuoden 2018 alusta kiharoiden tokon, agilityn ja rally-tokon mestaruudet ja kisällin tittelien jakoperusteet. Pieniä muutoksia esitykseen tehdään edelleen. Uudet pisteytysperusteet julkaistaan myöhemmin.

 • Näyttelyasiat:

  • Vuoden 2018 erikoisnäyttelyn tuomariksi on lupautunut Kalvo Kriisk (Kennel Gypsy´s Soul) Virosta

  • Vuoden kihara-pisteytyksen uudistus veteraanien näyttelypisteiden osalta: näyttelyistä saisi vain ''veteraani pisteet'' eli ROP/VSP-VET sekä BIS-VET sijoittuneet. Vuoden Veteraani-kisassa lasketaan vain veteraaniluokan tulokset. Muutos astuu voimaan ensi vuoden alusta.

 • SNJ:n ansiomerkit: Ansiomerkit tulee anoa 31.1.2018 mennessä. Keskeisessä toimitsijatehtävässä toimineelle myönnetään hopeinen (5v) tai kultainen ansiomerkki (+ 7 vuotta). Selvitetään kerhon toimitsijoiden osalta mahdolliset ansiomerkkien saajat ja onko jollain henkilöllä oikeus Kennelliiton ansiomerkkiin.

10.10.2017 Lync-kokous

 • Leiriasiat
  • Vuoden 2018 leirin vastuuhenkilöä haetaan edelleen
  • Vuoden 2019 leirin pitopaikkaa etsitään. Hallitus kartoittaa leirin mahdollisia pitopaikkoja, leirin vastuuhenkilö etsitään, kun pitopaikka on varmistunut
 • Jalostuasiat
  • Kiharakerho lähettää Mirkka Montosen ja Sari Ojasen jalostusneuvojien jatkokurssille. Kiharakerho maksaa osallistumismaksun.
  • MH-luonnekuvauks4een etsitään edelleen jäsenien joukosta halukkaita uusia toimihenkilöitä. Halukkaat voivat ilmoittautua Maija Päivärinnalle.
 • NOME-asiat: Vuoden 2018 Kiharamestaruutta ollaan alustavasti järjestämässä Oulun seudulla 8.-9.9. Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.
 • MEJÄ-asiat: Mejä-mestaruus 19.8.2018 Kalannissa. Järjestelyt etenevät hyvin.
 • TOKO-asiat
  • Palveluskoiraliitto on päättänyt, että heidän alaisensa kokeet vaativat lisenssin. Hinta lisenssille tulee olemaan noin 40-50 €/vuosi. Kiharakerho jää seuraamaan tilannetta.
 • SNJ:n vuosikokous pidetään 26.11.17, klo 13 Tampereella. Kiharakerhon varsinaisiksi kokousedustajiksi valittiin Tuula Nummenpää, Sanna Sierilä ja Mervi Määttänen. Varaedustajaksi valittiin Maija Päivärinta.
 • Kiharakerho etsii edelleen riistavastaavaa.
 • Kiharakerho on tehnyt päätöksen kerhon tukipolitiikasta seuraavasti: Jos kiharakarvainen noutaja lähtee edustamaan Suomea Cruftsin näyttelyyn Englantiin tai valintaprosessin seurauksena minkä tahansa lajin kokeeseen ulkomaille, Kiharakerho myöntää matkaan tukea 100 €. Tuki tulee aina anoa erikseen ja sitä vastaan pitää kirjoittaa juttu Kihara-lehteen. Tuki maksetaan toteutuneen tapahtuman ja lehtijutun toimittamisen jälkeen. Mahdollisesti jaettavat tuet tullaan huomioimaan tulevissa budjeteissa.
 • Kerho suunnittelee ABC-tapahtumaa pidettäväksi Hämeenlinnan seudulla keväällä 2018.
 • Kiharamestaruudesta ylijääneet ruokasäkit arvotaan messaritalkoilijoiden kesken. Jokaisesta suoritetusta vuorosta saa yhden arvan.

11.9.2017 Lync-kokous

 • Leiriasiat:Etsitään vuoden 2018 leirille leiri-vastaavaa. Kerhon nettisivuille ja fb-ryhmään laitetaan ilmoitus paikasta.
 • Lehtiasiat: Kihara-lehdelle kaivattaisiin enemmän juttujen kirjoittajia. Halukkaat voivat ilmoittautua esim. osoitteeseen kiharalehti@kiharakerho.fi
 • Kotisivu- ja fb-sivuston asiat: Päätettiin luopua tulospörssistä kerhon sivuilla vuoden vaihteessa. Päätettiin perustaa erillinen ryhmä facebookkiin, joka toimii kiharoiden tulospörssinä. Kyseessä on kaikille avoin ryhmä, missä voi ilmoittaa koiransa tulokset. Vuoden kihara-kilpailun päivitykset ja mahdollisesti myös Kiharakerhon omien suurten tapahtumien (mestaruuskokeet, erikoisnäyttely) tulokset päivitetään myös jatkossa nettisivuille.
 • NOME-asiat: SNJ on aloittamassa kummitoimintaa. Kummitoiminnalla haetaan kummeja, joilta uudet noutajaharrastajat tai omistajat voivat kysyä vinkkejä esimerkiksi koulutukseen liittyen tai vinkkejä siitä, mistä koulutusta kannattaa hakea. Päätettiin lähteä mukaan kummitoimintaan. Kiharakerhon osalta kummina toimii nome-vastaava Kati Heiskanen.
 • MEJÄ-asiat: Mestaruus on tarkoitus järjestää flättien kanssa yhteistyönä, koepäivä 19.8.2018. Paikkakunta on Kalanti. Ylituomariksi on lupautunut Rauno Koskinen ja maastomestariksi Timo Saari. Muut tuomarit varmistuvat myöhemmin. Kiharakerhon jäsen Marja Asikainen on varmistettu ja saavuttanut mejän ylituomarin pätevyyden. Kiharakerho onnittelee Marja Asikaista tuomaripätevöitymisestä!
 • Toko-asiat: Toko-mestaruus pidettiin Hämeenlinnassa yhteistyössä Kanta-Hämeen noutajakoirayhdistyksen kanssa 30.8.2017. Toko-mestariksi valittiin Tiia Luomasen ohjaama Cimramin Ilopilleri, Saida, tuloksella VOI-1 ja Toko-kisälliksi Johanna Peltosen ohjaama Hämykiven Aivan Eka Vekara, Ghost, tuloksella ALO-2. Kokeessa oli yhteensä 9 koiraa. Kiharakerho onnittelee Toko-kisälliä ja Toko-mestaria.

 • Näyttely-asiat: Nykyinen näyttelyvastaava Emmi merta on ilmoittanut, ettei jatka tehtävässä ensi vuonna. Ensi vuodelle tarvitaan näyttelyvastaava. Näyttelyvastaavan hausta laitetaan ilmoitus kerhon netti- ja fb-sivuille, ja kaikki halukkaat saavat hakea tehtävään.

 

 • Riistavastaava: Kerho etsii itselleen riistavastaavaa koordinoimaan riistan hankintaa. Paikka laitetaan julkiseen hakuun facebook- sivuille ja kerhon nettisivuille.
 • Kiharakerhon tukipolitiikan raamit: SM-osallistumismaksut on tähän asti saanut hakea kiharoiden osalta Kiharakerholta. Päätettiin, että jatkossa tuetaan yleisesti myös kiharakarvaisen noutajan osallistumisia Suomen edustusjoukkueeseen ja arvokilpailuihin sekä sellaisiin kisoihin/näyttelyihin, joihin edustus tulee jonkin valintaprosessin seurauksena (esim. Crufts). Tukisumma on 100,00€. Tuki tulee aina anoa ja vastineeksi tuen saajan tulee kirjoittaa lehtijuttu Kihara-lehteen.

12.7.2017 Lync-kokous

 • Vuosikokous 2017: Käytiin läpi puheenjohtajan alustavasti laatimat toimintasuunnitelma ja talousarvio. Hyväksyttiin ne pienin muutoksin esitettäväksi vuosikokoukselle.
 • MEJÄ-asiat: Etsitään kumppania vuoden 2018 mejä-mestaruuskokeelle
 • Toko-asiat: Ilmoittautuminen toko-mestaruuskokeeseen (30.8.2017 Hämeenlinna) on alkanut.

30.5.2017 Webex-kokous

 • Leiriasiat: Vuoden 2019 leirin pitopaikka on etsinnässä. Kaikki halukkaat voivat ehdottaa hyviä pitopaikkoja Kiharaleirille.
 • Kotisivu- ja facebook-sivuston asiat: Päätettiin, että kerhon jäsenille tarkoitettuun facebook-keskusteluryhmään on sallittua laittaa ulkopuolisia mainoksia, mutta ilmoitusten tulee olla sellaisia, että käy ilmi riittävät tiedot ja aina tulee olla järjestäjä mainittu. Koulutusten tulee olla noutajille soveltuvia.
 • Näyttelyasiat: Kiharakerholle on hankittu oma näyttelyteltta.
 • Muut esille tulevat asiat: Täsmennettiin vuoden kihara-pisteytystä seuraavasti: Täsmennettiin jatkossa sääntöjä siten, että aiemmin palveluskoirakokeissa voittajaluokan ykköstuloksen ja ensimmäisen sijan saavuttamisesta annetut lisäpisteet poistettiin kokonaan. VOI-1 tuloksesta saa edelleen 20 pistettä, mutta luokkavoitosta saadut lisäpisteet (5) poistettiin käytöstä.

15.5.2017 Webex-kokous

 • Sähköpostipäätökset
  • 17.4.2017, Päätettiin tilata Mejä-mestaruutta varten Keramiikkapaja Koiruuksia valmistamat palkinnot. Mejä-mestarille ja –kisällille tilattiin mejä-laatat.
 • Hyväksyttiin vuoden 2016 toimintakertomus.
 • Leiri-asiat:
  • Leirille ilmoittautuminen käynnissä edelleen.
  • Leirille suunnitellaan järjestettäväksi myös geenitestimahdollisuus ja silmätarkastusmahdollisuus. Lisätietoa mm. kerhon jäsenten fb-sivulta.
 • Jalostusasiat
  • Aikuisten koirien välitys ja pentuvälitys kerhon nettisivuilla ovat vain kerhon jäsenille ja lisäksi olleet maksullisia. Muutettiin sääntöjä siten, että aikuisten koirien ilmoituksen laittajan ei tarvitse olla jäsen. Uutta kotia etsivän aikuisen koiran ilmoitusta voi mainostaa myös jäsenille tarkoitetussa fb-ryhmässä, mikäli ilmoitus on laitettu kerhon nettisivuille. Mikäli ilmoituksen laittaja ei ole kerhon jäsen, laittaa pentuvälittäjä ilmoituksen jäsenille tarkoitettuun fb-ryhmään.

 • Kotisivu- ja facebook-sivuston asiat

  • Päätettiin muuttaa Kiharakerhon jäsenille tarkoitetun fb-ryhmän nimeksi ”Kiharakerho ry:n jäsenten keskusteluryhmä”

 • NOME-asiat

  • Kesäkuun nome-kokeisiin on kutsuttu tuomariksi Tobina Nyman ja Juha Tenhunen. Majoitus tarjotaan henkilöille, jotka talkoilevat sekä lauantaina että sunnuntaina.

  • Elokuun nome-koulutus Tampereen Teiskossa on peruttu kouluttajan tulon peruuntumisen vuoksi.

 • Näyttelyasiat

  • Lammilla kesäkuun toisena viikonloppuna järjestettävään ryhmänäyttelyyn tarvitaan edelleen talkoolaisia. Talkoolaiseksi saa ilmoittautua ottamalla yhteyttä Tuula Nummenpäähän.

 • Muut esille tulevat asiat

  • Päätettiin palkita vuoden kiharat ja sekä mestaruuskisojen voittajat ja kisällit Keramiikkapaja Koiruuksia-valmistamille muistoesineillä.

28.1.2017 Järjestäytymiskokous

 • Sähköpostipäätökset
  • 13.1.2017 tehdyllä sähköpostipäätöksellä päätettiin lähettää Hilkka-Helinä Lindberg ja Heta Toivola koetoimitsija 1 kurssille ja nomen koetoimitsija 2 kurssille. Kiharakerho kustantaa kurssien osallistumismaksun. Kurssille lähetettävien henkilöiden velvoitetaan osallistumaan Kiharakerhon nou/nome/wt-kokeiden järjestelyihin kurssin suoritettuaan.
 • Järjestäytyminen
  • varapuheenjohtaja
  • Valittiin varapuheenjohtajaksi Sanna Sierilä.

  • sihteeri
  • Valittiin sihteeriksi Tiia Luomanen.

  • taloudenhoitaja
  • Valittiin taloudenhoitajaksi Ulla Kaikkonen

  • jäsensihteeri
  • Valittiin jäsensihteeriksi Heta Toivola.

  • Kihara-lehden päätoimittaja
  • Valittiin Marika Simelius päätoimittajaksi.

  • jalostusneuvoja eli jalostustoimikunnan puheenjohtaja
  • Valittiin jalostusneuvojaksi ja jalostustoimikunnan puheenjohtajaksi Maija Päivärinta.

  • pentuvälittäjä
  • Valittiin pentuvälittäjäksi Tuula Nummenpää.

  • nome-vastaava
  • Valittiin nome-vastaavaksi Kati Heiskanen

  • riista-vastaava
  • Miksu laittaa kerhon fb-ryhmään ja kerhon nettisivuille ilmoituksen asiasta.

  • mejä-vastaava
  • Valittiin mejä-vastaavaksi Tuuli Lakka

  • toko-vastaava
  • Valittiin toko-vastaavaksi Elina Peltomaa

  • näyttelyvastaava
  • Valittiin näyttelyvastaavaksi Emmi Merta

  • leirivastaava
  • Haetaan leirivastaavaa vuoden 2018 leirille fb-ryhmän ja nettisivujen ilmoituksen kanssa.

  • putiikinpitäjä
  • Valittiin putiikinpitäjiksi Ulla Kaikkonen

  • kiertopalkintovastaava
  • Ei valittu kiertopalkintovastaavaa.

  • webmaster
  • Valittiin Sanna Sierilä webmasteriksi.

  • agility-vastaava
  • Valittiin agility-vastaavaksi Minna Rajalampi.

  • edustaja ja varaedustaja yhteistyötoimikuntaan
  • Valittiin yhteistyötoimikunnan edustajaksi Mikael Montonen ja varaedustajaksi Sanna Sierilä

 • Jäsenlaskut on lähetetty jäsenille.

 • Päätettiin hankkia kerhon taloudenhoitajalle Ulla Kaikkoselle pankkikortti kerhon tiliin.

 • Vahvistettiin vuoden kihara-kilpailun voittajat

  • Vuoden kihara:

  • 1. Curlicue's Hip Hopper (om. Outi Haula)
  • 2. Cimramin Ilopilleri (om. Tiia Luomanen)
  • 3. Vimpulan Silvanos (om. Tuuli Lakka)
  •  
  • Vuoden nuori kihara
  • 1. Caballus John Deere (om. Heli Raunio)
  • 2. Juhellus Ursus Minos (om. Aino-Maija Laitinen)
  • 3. Curlicue's King Of The Rock (om. Tuula Nummenpää)
  •  
  • Vuoden veteraanikihara

  • 1. Juhellus Nickelsteel (om. Mervi Määttänen ja Petri Heinänen)

  • 2. Kukkasen Vettenvaltias (om. Sari Lehtonen-Lammi)
  • 3. Juhellus Little Mermaid (om. Gunveig Sundén)
  •  
  • Vuoden nome-tulokas

Tasapisteissä olivat Aristocurl`s Knockout (om. Joonas Lahtela) ja Curlicue's Just The One (Virpi ja Hannu Waenerberg) Ratkaiseva sääntö oli starttien määrä, jonka perusteella Aristocurl`s Knockout valittiin nome-tulokkaaksi.

Täsmennettiin jatkossa sääntöjä siten, että aiemmin palveluskoirakokeissa voittajaluokan ykköstuloksen ja ensimmäisen sijan saavuttamisesta annetut pisteet poistettiin kokonaan. VOI-1 tuloksesta saa edelleen 20 pistettä, mutta luokkavoitosta saadut lisäpisteet (5) poistettiin käytöstä.

Vuoden NOME-tulokas kisassa sääntöjä muutettiin siten, että seuraava sääntö: ”Mikäli tämänkin jälkeen tilanne on tasan, ratkaisee nome-B-starttien määrä, sitten tulokseen tarvittujen nome-b starttien määrä, seuraavaksi ikä (nuorempi koira voittaa) ja lopulta arpa.” muutetaan muotoon: ” Mikäli tämänkin jälkeen tilanne on tasan, ratkaisee kokonaispistemäärään tarvittujen nome-b starttien määrä (vähemmän startteja tarvinnut koira voittaa), seuraavaksi ikä (nuorempi koira voittaa) ja lopulta arpa.”

 • Leiriasiat
  • Vuosikokous pidetään kiharaleirillä perjantaina (21.7.2017) kello 19:00.
  • Selvitellään majoitusmahdollisuutta to-peja su-ma erityisesti pitkänmatkalaisia varten.
  • Vuoden 2018 leiri järjestetään Ähtärissä.
 • MH-asiat
  • Kiharakerho etsii pohjoisesta/ Oulun seudulta MH-kuvausten järjestämiseksi seuraa, joka olisi kiinnostunut järjestämään MH-kuvauksen yhteistyössä Kiharakerhon kanssa. Seuralta tulisi löytyä MH-kuvauksiin vaadittavat testilaitteet.
 • NOME-asiat
  • 17.-18.6. on suunniteltu pidettäväksi Iitissä NOME-koeviikonloppu. Lauantaina ALO-luokka ja sunnuntaina taipumuskoe.
  • Tampereen Teiskoon on suunniteltu NOME-koulutusta pidettäväksi 12.-13.8.2017 Kouluttaja on amerikkalainen kokenut metsästyskoirien ammattikouluttaja.
  • Päätettiin aloittaa nome-kummien listan laatiminen. Nome-kummit toimisivat alueellisina tiedon välittäjinä, ei niinkään kouluttajina. Ohjaisivat alueella olevia uusia halukkaita harrastajia ottamaan yhteyttä alueen harrastajiin.
  • Kiharakerho hakee joukkueita Mäntän talvinomeen, Pirkan dameihin ja Hanki-nomeen (lisätietoa nettisivuilla).
 • TOKO-asiat
  • Toko-metaruus järjestetään kesällä/syksyllä yhteistyössä Kanta-Hämeen noutajakoirayhdistyksen kanssa.
  • SNJ:n tokomestaruus pidetään SNJ:n leirillä heinäkuussa. Jos joukkue saadaan kasaan, maksaa kerho joukkueen osallistumismaksut.
 • Näyttelyasiat
  • Kesäkuussa Lammilla järjestettävään ryhmänäyttelyyn tarvitaan talkoolaisia kiharakerhon riveistä.
 • Kiharakerho päätti hakea Kati Heiskaselle SNJ:n kultaista ansiomerkkiä.
 • SNJ:n koulutuspäivät ja vuosikokous pidetään 18.-19.3.2017 Lahdessa. Kiharakerho lähettää ainakin Marja Lehtiön ja halutessaan Marja Asikaisen koulutuspäiville. Olli Kaikkonen, Elina Peltomaa, Merja Takala, Marja Lehtiö, Marja Asikainen ovat käytettävissä kokousedustajaksi. Kokousedustajista tehdään erikseen sähköpostipäätös lähempänä koulutuspäiviä.

22.11.2016 Webex-kokous

 • NOME-asiat:
  • 16.4.2017 pidettävän WT-kokeen tuomareita ovat Miso Sipola ja Petteri Hirvonen.
  • Vuoden 2017 Kiharamestaruuden tuomari on Pasi Majuri (kiharoiden kokeiden osalta). Koe järjestetään yhteistyäössä chesapeakekerho ry:n kanssa.
  • 17.-18.6.2017 Kiharakerho järjestää alo- ja nou-kokeet Iitissä. Tuomarina kokeissa on Tobina Nyman.
  • Kiharakerho lähettää kevään (22.-23.4. Kontiolahti ja 20.-21.5. Hämeenlinna) nou/nome/wt -koetoimitsijakurssille edustajia. Kiharakerhon netti- ja facebook -sivuille laitetaan ilmoitus asiasta, ja halukkaat voivat hakea kerhon edustuspaikkaa.
 • TOKO-asiat
  • Pohdittiin nettitoko-ringin perustamista. Ringissä kerhon tokoharrastajat voisivat seurata toistensa edistymistä ja saada vertaistukea, vinkkejä ja tsemppiä tavoitteellisempaan treenaamiseen muilta harrastajilta.
 • Kiharakerho järjestää ensi vuonna kaksi MH-luonnekuvausta suunnitelmien mukaan yhteistyössä Novascotiannoutajat ry:n kanssa, vaikka aiemmin käytössä ollut paikka ei ole enää käytettävissä. Pitopaikka tarkentuu lähempänä.
 • Leiri-asiat
  • Vuoden 2017 leiriä varten on perustettu leiritoimikunta. Hans Rosenberg on lupautunut tuomaroimaan erikoisnäyttelyn.
  • Vuoden 2018 leirin pitopaikka varmistuu lähipäivinä.
 • Agilityasiat
  • Agilitymestaruus pidettiin 12.11. KSTK:n järjestämien kisojen yhteydessä. Agilitykisälli-tittelistä kisasi 4 koirakkoa. Agilitykisälli-tittelin vei Cimrarim Fresita yhteistuloksella 5.
 • Pohdittiin kiertopalkintojen pokaalien tilalle voittajille muita palkintoja, jotka jäisivät voittajille itselleen. Päädyttiin laatimaan diplomi, joka annetaan sekä vuoden kihara-palkintojen voittajille että kiharamestaruuden, toko-mestaruuden, agility-mestaruuden, mejä-mestaruuden voittajille. Mietittiin myös muistoesineen yms. jakamista vuoden päätapahtumien voittajille.
 • Jalostuksen tavoiteohjelma ja PEVISA ovat olleet esillä Suomen noutajakoirajärjestön (SNJ) syyskokouksessa 27.11. ja etenee siitä Kennelliiton käsittelyyn.
 • Tuloskirja 2015 on tarkoitus saada Kihara-lehden 4/2016 yhteyteen.
 • SNJ ry:n vuosikokouksessa 26.11. Kiharakerhoa edustivat Maija Päivärinta, Sanna Sierilä ja Tuula Nummenpää.
 • Kiharakerho pohtii riistavastaavan nimeämistä. Kiharakerhon sivuille tulee ilmoitus haettavasta riistavastaavasta tehtäväkuvauksen kera.
 • Esite kiharakarvaisesta noutajasta on loppusuoralla.
 • Kiharakerho on mukana Hämeenlinnassa Lammilla 10.-11.6.2017 järjestettävässä ryhmänäyttelyssä. Näyttely järjestetään yhteistyössä Lammin riistamiesten ja Evon hirviseurueen kanssa. Kiharakerhon jäsenien panosta tarvitaan erilaisten talkootehtävien muodossa.
 • Helsingin messukeskuksen joulukuun näyttelyihin (10.-11.12.2016) tarvitaan vielä talkoilijoita Kiharakerhon kahvilavuoroille.
 • SNJ on myöntänyt tammikuussa kiharakerholaisista Ulla Kaikkoselle, Anu Lintulalle, Paula Käsnänen-Koivuportaalle ja Kukka Floorille ansiomerkin. Ansiomerkit jaetaan järjestäytymiskokouksessa alkuvuonna 2017.

9.8.2016 Webex-kokous

 • WT-koe on anottu keväälle ja pidetään 16.4.2017.
 • Facebookissa nousi esiin tavoitteellisemman nome-treenin mahdollistaminen, mihin toivottiin kerhon tukea. Käytiin läpi Aino-Maija Laitisen laatima esitys ja käytiin vilkasta keskustelua asiasta. Päätettiin käynnistää nome-ringit etelässä ja pohjoisessa alkuvuodesta, mutta kerho ei rahallisesti tue, koska siihen ei ole budjetissa varattu rahaa. Ensi vuoden budjettia laatiessa huomioidaan rinkien jatkuminen.
 • Ensi keväänä on tulossa kaksi koetoimitsijakurssia. Laitetaan avoin haku nettisivuille, jotta saataisiin lähetettyä kurssille kaksi henkilöä, toinen mieluiten pohjoisemmasta Suomesta.
 • Toko-mestaruuden sääntömuutos: Tokon sääntömuutoksen vuoksi alo- ja avo-luokassa ei ole enää samat maksimipisteet. Päätettiin, että jatkossa Kiharakerhon Toko-mestari on kokeen erikoisvoittajaluokassa parhaiten palkittu kiharakarvainen noutaja. Mikäli yksikään kihara ei saa erikoisvoittajaluokasta tulosta, valitaan mestariksi paras voittajaluokan tuloksen saanut kihara tai edelleen jos voittajaluokassa ei yksikään kihara saa tulosta, valitaan mestariksi paras tuloksen saanut avoimen luokan kihara. Kiharakerhon Toko-kisälli on eniten pisteitä kokeen alokasluokassa saanut palkittu kiharakarvainen noutaja.
 • Käytiin läpi kiharaleiriltä saatu palaute. Ruoka, yleinen hinta-laatusuhde ja kokouspaikka saivat negatiivista palautetta. Nome-koulutuksesta ja kouluttajista pidettiin, ja erikoisnäyttely sai hyvän arvosanan.
 • Päätettiin lähettää Mirkka Montonen ja Anu Lintula Jalostusneuvojan peruskurssille, joka järjestetään marraskuussa Jyväskylässä. Kiharakerho maksaa kurssimaksun ja yhden yön majoituksen.
 • Päätettiin, että ei perusteta suunnitteilla olevien pentueiden listaa. Mikäli sivuilla ei ole yhtään pentuetta, pentuvälittäjä laittaa sivuille viestin, että pentuesivuilla ei ole tällä hetkellä pentueita ja kehotuksen seurata kasvattajien omia sivuja.

29.6.2016 Webex-kokous

 • Käytiin läpi vuoden 2017 talousarvio ja toimintasuunnitelma ja tehtiin tarvittavat muutokset. Hallitus hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman muutosten jälkeen.
 • Käytiin läpi 6.11. Janakkalassa pidettävän kiharoiden toko-mestaruuden talousarvio. Talousarvio hyväksyttiin.
 • 17.-18.9. Kiharakerho järjestää toko-viikonlopun. Paikka tarkentuu myöhemmin.
 • Käytiin läpi kihara-leirin 2016 tilanne
  • koulutuksiin ilmoittautuneet
  • pyritään saamaan erikoisnäyttelyyn kuvaaja kuvaamaan näyttelyyn osallistuvat koirat
 • Kiharaleiri 2017 pidetään Rautavaaralla 21.-23.7.2017.
 • Kiertopalkintojen pokaaleja ei jaeta enää vuodesta 2016 eteenpäin erikoisnäyttelyn patsasta lukuun ottamatta. Kiertopalkinnot jaetaan kuitenkin edelleen.
 • Käytiin läpi ja tehtiin korjausehdotuksia kiharoiden jalostuksen tavoiteohjelmaan.
 • Kihara-lehti 2/2016 on ilmestynyt ja postitettu jäsenille.
 • Tuloskirja vuodelta 2015 tulee Kihara 3/2016 lehden yhteyteen.

11.5.2016 Webex-kokous

 • 2017 kihara-wt järjestetään 16.4.2017 Tammelassa.
 • Päätettiin hankkia Kiharakerholle dummy-launcher koulutuskäyttöön.
 • Mejä-mestaruus järjestettiin äitienpäiväviikonloppuna Iitissä. Kisällin tittelin voitti Vimpulan Theofilos ja Mestarin titteli meni Vimpulan Silvanos`lle. Ensi vuonna mejä-mestaruus järjestetään yhdessä Muurlan metsästysseuran kanssa.
 • Syksyn MH-kuvaus pidetään Riihimäellä 3.-4.9.2016.
 • Vuonna 2017 MH-kuvaukset pidetään 22.-23.4. ja 2.-3.9.
 • Kihara-leirillä pidettävässä vuosikokouksessa valitaan puheenjohtaja, kaksi erovuoroista hallituksen jäsentä kaksivuotiskaudelle sekä yksi varsinainen jäsen vuodeksi lopettavan hallituksen jäsenen tilalle. Lisäksi valitaan kaksi varajäsentä vuodeksi.
 •  Päätettiin tehdä kerhon nettisivujen pentueilmoituksiin seuraava muutos (muutokset koskevat vain uusia ilmoituksia):
  • viimeistään kahden viikon kuluessa pentujen syntymän ilmoittamisesta pentuvälitykseen, tulee kasvattajan päivittää pentueilmoitukseen varaustilanne
  • varattavissa-kohdasta on valittava jokin neljästä vaihtoehdosta (narttuja varattavissa, uroksia varattavissa, uroksia ja narttuja varattavissa, kaikki alustavasti varattu). Kun pennut ovat täyttäneet 8 viikkoa, tulee kasvattajan päivittää pentutilanne viikoittain (mikäli pentuja on edelleen myytävänä). Jos kasvattajasta ei kuulu, kyselee Tuula N. kasvattajalta tietoja noin viikko sen jälkeen, kun kasvattajan on pitänyt tehdä päivitys. Tämän jälkeen Tuula N. odottaa viikon verran mahdollisia päivitystietoja ja mikäli kasvattaja ei päivitä tietoja, poistetaan ilmoitus kerhon pentueilmoituksista.
  • Jos pennun varaus peruuntuu, voidaan sama ilmoitus laittaa uudestaan sivuille, ja ilmoittaa, että esimerkiksi kauppa peruuntunut.

6.3.2016 Webex-kokous

 • 26.2.2016 päätettiin sähköpostipäätöksellä lähettää SNJ ry:n koulutuspäiville (19.–20.3.) lauantaiksi (19.3.) myös Kati Heiskanen.
 • Hyväksyttiin toimintakertomus.
 • Käytiin läpi toiminnankehittämiskyselyn johtopäätösten pohjalta tehtyjen toimenpidesuunnitelmien eteneminen.
 • Kiharaleiri järjestetään Tammelassa 22.-24.7.2016. Perjantaina on mahdollista osallistua sekä nome-koulutukseen että rally-tokon esittelytilaisuuteen. Vuosikokous pidetään perjantaina kello 19:00. Lauantaina on erikoisnäyttely. Vuoden kihara -palkinnot jaetaan poikkeuksellisesti lauantain juhlaillallisella. Sunnuntaina nome-koulutukset jatkuvat. Nome-kouluttajia on leirillä useita. Koulutus järjestetään neljän tunnin jaksoissa teemoittain, jokainen osallistuja voi valita 2 teemaa per päivä. Yhden päivän koulutuksen hinta on kerhon jäsenille 20,00€. Ei-jäsenille koulutuksen hinta 40,00€/pv.
 • Nome-koulutusta järjestetään sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa. Kajaanissa pidetään 21.5. Vesa Turusen vetämä nome-koulutus ja 4.-5.6. järjestetään taippumuskoekurssi Hämeenlinnan seudulla.
 • Kiharoiden Toko-mestaruus on 6.11.2016 Janakkalassa JANKK-Areenalla.
 • Kiharakerho lähettää Elina Peltomaan koetoimitsija-kurssille (1 ja 2, tottelevaisuuskokeiden koetoimitsija)
 • Agilitymestaruus järjestetään Kajaanissa 12.11.2016.
 • Lisäedustajat SNJ:n kevätkokoukseen (20.3.2016): Anu Lintula. Varaedustajat: Gunveig Sundén, Ilpo Lintula, Maija Päivärinta ja Sanna Sierilä.
 • Päätettiin tarkentaa pentuvälitysohjeistustaan ja vaatia jatkossa todistukset koiran tuloksista, mikäli tulokset eivät näy KoiraNetissä ja ulkomaalaisten kennelliittojen vastaavissa tietokannoissa.

31.1.2016 Järjestäytymiskokous, Vantaa

 • Valittiin toimihenkilöt vuodelle 2016
  • varapuheenjohtaja: Tiina Illukka
  • sihteeri: Tiia Luomanen
  • taloudenhoitaja: Ulla Kaikkonen
  • jäsensihteeri: Heta Toivola
  • Kihara-lehden päätoimittaja: Marika Simelius
  • Jalostusneuvoja eli jalostustoimikunnan puheenjohtaja: Maija Päivärinta
  • pentuvälittäjä: Tuula Nummenpää
  • nome-vastaava: Kati Heiskanen
  • mejä-vastaava: Tuuli Lakka
  • toko-vastaava: Elina Peltomaa
  • näyttelyvastaava: Emmi Merta
  • leirivastaava: Mikael Montonen
  • agility-vastaava: Minna Rajalampi
  • putiikinpitäjä: Olli ja Ulla Kaikkonen
  • kiertopalkintovastaava: Henna Mäntylä
  • webmaster: Sanna Sierilä
  • edustaja ja varaedustaja yhteistyötoimikuntaan: Sanna Sierilä, varalla Mikael Montonen.
 • Käytiin läpi SNJ ry:n strategiset tavoitteet. Yksi tavoite oli chesapeakelahdennoutajien ja kiharoiden tunnettavuuden lisääminen. Kiharakerho miettii, miten SNJ voisi rotujärjestönä auttaa kiharoiden tunnettavuuden lisäämisessä.
 • Jäsenlaskut 2016 on lähetetty kaikille jäsenille.
 • Vahvistettiin vuoden kihara -kilpailujen voittajat:
  • Vuoden kihara: Curlicue's Hip Hopper & Outi Haula
  • Vuoden nuori kihara: Caballus Glittering Gypsy & Maija Päivärinta
  • Vuoden nome-tulokas: Caballus Iron Lion & Tiina Illukka
  • Vuoden Veteraanikihara: Kukkasen Vettenvaltias & Sari Lehtonen-Lammi
 • Käytiin läpi Kiharakerhon toiminnankehittämiskyselyn vastaukset ja johtopäätökset. Nostettiin esiin muutama kehittämiskohde ja mietittiin tavoitteita/ toimenpiteitä niiden edistämiseksi.
 • Käytiin läpi kiharaleirin 2015 palautteet ja keskusteltiin kiharaleirin 2016 aikataulusta ja ohjelmasta.
  • Lieri-ilmottautuminen tapahtuu pelkästään sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta.
  • Vuosikokous järjestetään aiemmista vuosista poiketen jo perjantai-iltana, kokouksessa esillä mm. kiharoiden jalostuksen tavoiteohjelma.
  • Erikoisnäyttely järjestetään jo lauantaina.
  • Leirille suunnitteilla mm. rally-toko ja nome-koulutusta.
 • Kiharoiden jalostuksen tavoiteohjelmaa päivitetään parhaillaan.
 • NOME-asiat
  • Keväällä järjestetään Kainuussa Vesa Turusen johdolla nome-koulutusta.
  • Hämeenlinnan seudulla järjestetään taipumuskoeviikonloppu kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna, kouluttajina toimivat kerhon omat kouluttajat.
  • Lisätietoa molemmista koulutuksista saa Kihara 1/2016 -lehdestä.
  • Kerhon järjestämät nome-kokeet: WT-koe 16.4. Tammela, NOU & nome-b ALO-koe Hattula toukokuu, Kiharamestaruus syyskuun lopulla Inkoossa.
 • MEJÄ-asiat
  • MEJÄ-mestaruus järjestetään äitienpäiväviikonloppuna Iitissä.
 • Näyttelyasiat
  • Limingan handlerikoulutus on täynnä, mutta etusijalla olevia kiharoita mahtuu mukaan vielä muutama.
 • Päätettiin aloittaa talkoolaisten palkitseminen jollain tapaa. Jatkossa jokaisesta talkoopäivästä saa yhden arpalipun, jolla voi osallistua vuosittain järjestettävään arvontaan. Yhdellä talkoilijalla voi olla arvonnassa monta arpalipuketta tehtyjen talkoopäivien mukaisesti. Ensimmäinen talkookausi on vuoden 2016 alusta vuosikokoukseen (7/2016) asti. Tämän jälkeen talkookausi on vuosikokousten välinen aika.
 • Kiharakerho lähettää SNJ ry:n koulutuspäiville (19.-20.3., Jyväskylä) kolme henkilöä: Heta Toivola, Mervi Määttänen ja Mikael Montonen. Samat henkilöt edustavat Kiharakerhoa SNJ:n vuosikokouksessa 20.3.2016.

29.11.2015 Webex-kokous

 • SNJ ry:n strategia on loppusuoralla, julkaistaan vuoden Nuusku 1/2016 lehdessä, yksi strategian tavoite on kiharoiden ja chesapeakelahdennoutajien tunnettavuuden ja arvostuksen lisääminen
 • Kiharaleiri vuonna 2017 järjestetään Rautavaaralla, Metsäkartanon tilalla 21.–24.7.2017.
 • Ensi vuoden Kiharamestaruus pidetään syyskuun viimeisenä viikonloppuna Inkoossa Västankvarnin tilalla.
 • Toukokuun viimeisenä viikonloppuna järjestetään taipumuskoe (lauantai) ja alokasluokan koe (sunnuntai).
 • Taipumuskoekurssia suunnitellaan kesälle 2016 Hämeenlinnan lähistölle.
 • Toko-mestaruutta 2016 suunnitellaan  pidettäväksi lokakuussa hallikokeena.
 • Mejä-mestaruus pidetään äitienpäiväviikonloppuna 7.-8.5.2016. Koe järjestetään Iitissä.
 • Loppiaisena on handlerikoulutus Janakkalan hallilla. Ilmoitus tulee myös Kihara-lehden joulunumeroon. Kiharoille on edelleen tilaa.
 • Michelle Jaques on suostunut erikoisnäyttelyn 2016 tuomariksi.
 • Kiharakerhon jäsenille tarkoitettuun Facebook-ryhmään on tullut liittymispyyntöjä ihmisiltä, jotka eivät ole yhdistyksen jäseniä. Jatkossa hylätyille henkilöille lähetetään viesti, missä selitetään liittymispyynnön hylkäämisen syy.
 • Kihara-lehti 1/2016 lähetetään alkuvuodesta vain jäsenmsaksun 2016 maksaneille henkilöille.

10.10.2015 Hyvinkää

 • Juha Merta nimitettiin Sanna Sierilän ohella toiseksi webmasteriksi.
 • Vuoden 2016 Kiharaleiri pidetään heinäkuussa Tammelan Mustialassa.
 • Taipumuskoekurssia tai -viikonloppua suunnitellaan pidettäväksi Kiharakerhon toimesta ensi keväällä. Kurssin todennäköinen pitopaikka on Hämeenlinnan lähettyvillä. Tarkempaa tietoa kurssista keväällä.
 • Kiharakerhon WT-koe pidetään 16.4.2015.
 • SNJ:n syyskokous ja koulutuspäivät järjestetään Virroilla 7.-8.11.2015. SNJ tarjoaa koulutuspäiväpaketin (pe/la-su, 2hh) kolmelle henkilölle per SNJ:n jäsenyhdistys. Kiharakerhon edustajat koulutuksiin ovat Outi Haula (PK), Tiia Luomanen (nome) ja Elina Peltomaa (toko). Samat henkilöt ovat myös Kiharakerhon kokousedustajia. Varalla ovat Lotta Ceder, Tuula Nummenpää ja Sanna Sierilä.
 • Kiharakerho perustaa Facebookiin kiharakerhon jäsenille keskustelupalstan. Ryhmään pääsyn edellytyksenä on kerhon jäsenyys. Keskusteluryhmä on tarkoitettu vapaalle keskustelulle, ei koetuloksille.

30.6.2015 Webex-kokous

 • Kiharakerhon edustajat SNJ ry:n ylimääräisessä yleiskokouksessa 8.7.2015 Maija Päivärinta, Liisa Keränen ja Tuula Nummenpää. Varaedustaja Virpi Waenerberg.
 • 29.5.2015 jäsenmäärät: 21 ainaisjäsentä, 170 vuosijäsentä, 35 perhejäsentä, yhteensä 226 jäsentä.
 • Käytiin läpi vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Molemmat käsitellään Kiharaleirillä vuosikokouksessa.
 • Kiharaputiikki tulee kiharaleirille. Jatkon osalta odotetaan SNJ ry:n ja Lemmikkitukun sopimuksen allekirjoittamista. Toteutuu todennäköisesti tämän vuoden aikana.
 • Ensi kevään WT-koe järjestetään 16.4.2016.
 • Kiharaleirille ilmoittautuneita on 86. Agilityyn on ilmoittautunut 21 koiraa. NOME-koulutuksiin on ilmoittautunut reilu 30 koiraa.
 • Mustialaa kysytään vuoden 2016 kiharaleirin pitopaikaksi.
 • Kiharakerho järjestää Match shown Helsingin Munkkiniemessä elokuun 30. päivä.
 • Kiharakerhon toimintaa koskevan kyselyn tulokset on analysoitu. Tulokset julkaistaan Kihara-lehdessä 2/2015. Vastanneiden kesken arvottiin palkintoja, arvonnan voittajat ovat selvillä.
 • Tiina-Mari S. ja Marika S. ovat erovuoroisia hallituksessa. Tiina-Mari S., Ritva Y., Marika S. ovat ilmoittaneet halukkuutensa jatkaa.
 • Tuloskirjan julkaisu siirtyy, koska SKL:sta ei ole saatu kaikkia tuloksia.

26.4.2015 Webex-kokous

 • MH-kuvaukseen on ilmoittautunut 5 kiharaa, tollereita noin 10. Muita rotuja on jonossa, mutta etusijalla olevia rotuja mahtuu edelleen.
 • Kiharakerho ry:n kolmas edustaja SNJ ry:n vuosikokoukseen on Leena Soivio. (sähköpostipäätös 19.3.2015)
 • Käytiin läpi kerhon taloudellinen tilanne
 • Kolme henkilöä on hakenut avoinna olevaa jäsensihteerin paikkaa. Keskustelun päätteeksi seuraavaksi jäsensihteeriksi valittiin Heta Toivola. Perehdytys aloitetaan kesän jälkeen.
 • Kiharaputiikin vastuuhenkilöstä on ollut haku auki, mutta yhtään hakemusta ei ole tullut. Pohdittiin putiikin tulevaisuutta. SNJ ry on siirtänyt koko tarvikemyyntinsä Lemmikkitukulle. Yhtenä vaihtoehtona on SNJ ry:n ja Lemmikkitukun yhteistyön hyödyntäminen SNJ:n jäsenyhdistyksenä. Asian selvittelyä jatketaan.
 • Kiharakerhon jäsenille suunnattu nettikysely on melkein valmis. Kysely julkaistaan kerhon nettisivuilla muutamien muutosten jälkeen. Vastausaika on 17.5. saakka. Tulokset on tarkoitus julkaista 2/2015 Kihara-lehdessä.
 • Kerhon kotisivujen etusivuille on lisätty Twitter-osio mihin on twiitattu tähän mennessä näyttelytuloksia. Twitter-tilin käyttöohjeet julkaistaan lähiaikoina ainakin kerhon koti- ja Facebook -sivuilla.
 • Kerholle avataan Instagram-tili.
 • FitDog on lupautunut sponsoroimaan rodunomaisia kokeita. Leiriä sponsoroi VIP-Store.
 • Tuomaritoimikunta ja noutajarotujen nou/nome-yhteistyötoimikunta suosittelevat paukkupanosten käyttöä. Kiharakerho hankkii paukkaupanoksia rodunomaisia kokeita varten.
 • Kiharamestaruus järjestetään Tampereen Teiskossa Niemikapeen tilalla 19.-20.9.2015.
 • Kiharakerhon ABC-tapahtuma Rengossa 2.-3.5.2015 muutetaan kaksipäiväisestä (la-su) yksipäiväiseksi (la) vähäisen osanottajamäärän vuoksi.
 • Match show suunnitteilla elokuun loppuun. Paikka on vielä auki.
 • Agilitymestaruus järjestetään elokuun lopulla. Paikka on vielä auki.

1.3.2015 Webex-kokous

 • Anu Lintula osallistuu Keskisuomen Noutajakoirayhdistyksen edustajana SKL:n koulutukseen 29.3.2015 liittyen 1.8.2015 voimaan astuviin uusiin toko-sääntöihin.
 • Kiharakeron Twitter-tili on avattu ja koekäytetty. Ensimmäinen julkinen tulostestaus Cruft'sista viikolla 10.
 • Hyväksyttiin vuoden 2014 tilinpäätös.
 • Jäsenasiat
  • Vuosi-, ainais-, perhe-, pentue- tai kunniajäseniä on yhteensä n. 230.
  • Käytiin läpi maksamattomien jäsenten lista.  Heille pyritään lähettämään muistutusähköposti; tämän jälkeen maksamattomat jäsenet poistetaan jäsenistöstä, eikä heille lähetetä Kihara-lehteä 1/2015.
 • Sponsori
  • Koko vuoden sponsoria ei ole saatu, jatkossa keskitytään tapahtumakohtaisten tukijoiden saamiseen.
 • Kiharaleiri 2015
  • Leirin vastuu on Mikael Montosella
  • Käytiin läpi leirin alustava ohjelma sekä talousarvio.
  • Kotikoiraluentoa pitää ulkopuolinen kouluttaja.
  • Leiristä julkaistaan ilmoitus Kihara-lehdessä ja kotisivuilla.
 • Käytiin läpi jäsenkyselyn luonnos ja vaadittavat korjaukset. Kysely julkaistaan mahdollisimman pian kerhon nettisivuilla. Kihara-lehdessä 2/2015 julkaistaan kyselyn tulokset.
 • SNJ ry:n vuosikokoukseen 22.3.215 Ähtärissä lähetetään alustavasti Tiina Illukka ja Marika Simelius, varalla Sanna Sierilä
 • Koetoimitsijakurssille on ilmottautunut kaksi halukasta: Marja Lehtiö ja Mikael Montonen. Päätettiin lähettää molemmat kurssille yhdistyksen edustajina.
 • Talvinomeen on ilmottautunut Tuuli Lakka, Juhani Laaksonen ja Katri Vuori. Yhdistys maksaa joukkueen ilmottautumisen edellyttäen, että kaikki ovat Kiharakerhon jäseniä.
 • Käytiin läpi vuoden 2015 tavoitteiden tilannekatsaus.
 • Pentu-/kiharatreffit (2.-3.5.)
  • Käytiin läpi alustava ohjelma
  • Kouluttajina ainakin Outi Haula sekä Tiia Luomanen
  • Treffit ja koulutus on suunnattu eritoten nuorten koirein omistajille sekä uusille kerhon jäsenille.
 • Mejä-leiri järjestetään 18.-19.4. Laihialla. Laihian eränkävijät ottavat vastuun leirin järjestämisestä. Kouluttajat ovat Kiharakerhon jäseniä ja kiharoilla on etusija ko. leiriin.

18.1.2015 Järjestäytymiskokous, Lohja

 • Valittiin toimihenkilöt vuodelle 2015
  • varapuheenjohtaja: Tiina Illukka
  • sihteeri: Tiia Luomanen
  • taloudenhoitaja: Ulla Kaikkonen
  • jäsensihteeri: Kukka Floor
  • Kihara-lehden päätoimittaja: Marika Simelius
  • jalostusneuvoja: Maija Päivärinta
  • pentuvälittäjä: Tuula Nummenpää
  • nome-vastaava: Kati Heiskanen
  • mejä-vastaava: Paula Käsnänen-Koivuporras
  • toko-vastaava: Anu Lintula
  • näyttelyvastaava: Emmi Merta
  • agilityvastaava: Minna Rajalampi
  • putiikinpitäjä Ulla ja Olli Kaikkonen
  • kiertopalkintovastaava: Henna Mäntylä
  • webmaster: Sanna Sierilä
  • edustaja nou/nome -yhteistyötoimikuntaan: Sanna Sierilä, varalla Kati Heiskanen
 • Todettiin, että Kiharakerhossa on jäseniä yhteensä 253 henkilöä: 19 ainaisjäsentä, 32 perhejäsentä, 174 vuosijäsentä (sis. pentuejäsenet)
  • Jäsensihteeri lähettää sähköpostitse vuoden 2015 jäsenlaskun kaikille niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa jäsensihteerille. Karhulaskuja maksamattomista laskuista ei lähetetä, vaan kaikki jäsenyydet, joita ei ole maksettu kolmen kuukauden kuluessa eräpäivästä, päätetään.
 • Tilinpäätös on odotetulla tasolla, vuoden 2014 tulos on suunnitellusti tappiollinen maailmanseminaarin vuoksi.
 • Vahvistettiin vuoden kihara-kilpailujen voittajat:
  • Vuoden kihara: Kukkasen Vallisneria
  • Vuoden nuori kihara: Cimramin Ilopilleri
  • Vuoden NOME-tulokas: Cimramin Ilopilleri
  • Vuoden veteraanikihara: Juhellus Little Mermaid
 • Tarkennettiin vuoden kihara -kilpailujen sääntöjä tasatilanteiden varalta
  • Vuoden kihara -kilpailussa ratkaisee ensin lajien määrä ja sen jälkeen arpa
  • Vuoden nuori kihara -kilpailussa voiton ratkaisee ensin lajien määrä, sen jälkeen ikä (nuorempi voittaa) ja lopulta arpa
  • Vuoden veteraanikihara -kilpailussa ratkaisee ensin lajien määrä sen jälkeen ikä (vanhempi voittaa)
 • Linjattiin vuoden 2015 teemat:
  • Rodun tunnettavuuden lisääminen
  • kiharoiden nome-starttien määrän kasvattaminen
  • kotikoirakiharan esiintuominen
 • Keskusteltiin kiharoiden maailmanseminaarin onnistumisista ja pohdittiin parannusehdotuksia seuraavan maailmanseminaarin järjestäjälle
 • Kiharaleiri
  • Leirivastaava on Eeva Nurmio
  • Leirin ohjelma:
   • nome-, näyttely ja perustottelevaisuuskoulutusta
   • erikoisnäyttely, tuomari Vicky Hayes (Iso-Britannia)
   • tokomestaruus
 • Marika Simelius ja Ulla Kaikkonen osallistuvat KoiraExpoon (7.-8.2.2014).
 • Kaksi Kiharakerhon edustajaa lähetetään SNJ:n koulutuspäiville Ähtäriin 28.-29.3.
 • Kiharakerho lähettää edustajan/edustajia nou/nome koetoimitsijakurssille 15.-17.5.2015. Ilmoitus hausta löytyy kerhon nettisivuilta.
 • Kiharakerho lähettää joukkueen Mäntän talvinomeen ja Pirkan dameihin, mikäli joukkueet saadaan kasaan. Ilmoitus löytyy kerhon nettisivuilta.

15.10.2014 Webex-kokous

Tiedotusasita nou/nome-yhteistyötoimikunnalta: Uusia metsästyskoesääntöjä ei saada voimaan vuoden 2015 alusta, pyritään kaudelle 2016.

 • Sähköpostipäätös: Päätettiin osallistua Koira2014 -tapahtumaan talkoilemalla henkilöstökahvilassa. Talkoilijoita on haettu Kiharakerhon sivuille laitetun ilmoituksen avulla, ilmoittautua voi Marika Simeliukselle.
 • Todettiin jäsenmäärät, kokonaisjäsenmäärä on yhteensä 240
 • Käytiin läpi Maailmanseminaarin kokouksenaikainen tuloslaskelma.
 • Käytiin läpi Putiikin inventaario
 • Vuodelle 2015 suunnitellut tapahtumat:
  • Kiharaleiri 24.-26.7.20125 Virtain Marttisilla
  • Tokomestaruus pidetään Kiharaleirillä
  • Kesäkuussa 2015 mahdollisesti NOME-koe Hattulassa Vanamajalla
  • Elokuun puoleen väliin on suunniteltu NOU/ALO-koe
  • Kiharamestaruus 18.-19.9.2015 Tampereen Teiskossa
  • Agilitymestaruus pidetään todennäköisesti lokakuussa Pohjois-Suomessa
 • Kiharakerho osallistuu Koira 2014 tapahtumaan rotujärjestönsä SNJ:n kautta: Merja Takala ja Tuula Nummenpää ovat menossa SNJ:n ständille. Mukaan ständille voi ilmottautua Tuula Nummenpäälle.
 • SNJ:n syyskokouksessa Kiharakerhon varsinaisia edustajia ovat Anu Lintula ja Sanna Sierilä, varalla Tuula Nummenpää ja Maija Päivärinta.

1.7.2014 Webex -kokous

 • ensi vuoden MH-kuvauksen valmistelu on aloitettu
 • todettiin jäsenmäärät, ainaisjäsen 19, pentuejäsen 7, perhejäsen 31, VIP-jäsen 26, vuosijäsen 157, yhteensä 240
 • käytiin läpi vuoden 2015 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota
 • SNJ:n nou/nome-koulutusohjaajakurssille lähetettiin Juhani Laaksonen ja Tiia Luomanen, Kiharakerho maksaa osallistujille lounaat ja majoituksen
 • käytiin läpi seminaarin kokeiden ja muiden tapahtumien järjestelyiden eteneminen
 • Maailmanvoittajanäyttelyyn elokuussa kaivataan henkilöitä talkoilemaan henkilökunnan kahvilaan sekä SNJ:n ständille kiharoita edustamaan
 • Kiharakerho osallistuu Turun ylimääräiseen KV-näyttelyyn talkoillen, mikäli lähistöltä löydetään tapahtumalle yhteyshenkilö

22.5.2014 Webex -kokous

 • Todettiin, että ainaisjäseniä on 19, vuosi- ja pentuejäseniä yhteensä 163, perhejäseniä 32, vip-jäseniä 26. Tällä hetkellä pentuejäseniä ei kyetä jäsenrekisterissä erottelemaan, minkä vuoksi niiden tarkkoja määriä ei tiedetä ja laskelmissa ne on sisällytetty vuosijäseniin.
 • Päätettiin, että Kihara 3/2014 lehdestä otetaan 350 painosta kolmannesta lehdestä poikkeuksellisesti seminaarin vuoksi ja lehti lähetetään kaikille näyttely- ja nome-tuomareille.
 • Päätettiin, että tuloskirjan painosmäärä nostetaan 250 kappaleeseen seminaarin vuoksi (normaalipainos 200 kpl).
 • Jatkossa kerran kuukaudessa suoritetaan vanhojen kiharalehtien postitus uusille (ja pentue)  jäsenille. Postituksesta vastaa Nina.
 • SNJ:n nou/nome -koulutusohjaajakurssille ilmoittautuminen 30.5. mennessä. Halukkaita on ilmottautunut Juhani Lehtonen ja Tiia Luomanen. Pätettiin laittaa ilmoitus nettisivuille ja fb-sivuille siitä, että Kiharakerho hakee koulutusohjaajakurssille edustajaa. Halukkaiden pitää ilmottautua 29.5. mennessä Katille, muutoin Juhani ja Tiia lähetetään kurssille.

 • Keskusteltiin seminaarin palkinnoista, ohjelmista ja seminaarituotteista.

 • MV-näyttelyssä elokuussa on Kiharakerhon kahvilatalkoot, joihin toivotaan 1-2 talkoilijaa. Tuotto menee monimuotoisuustutkimukseen.

 • SNJ:n tokomestaruus: joukkue ilmoitetaan kokeeseen, jos joukkue saadaan kasaan. Maija kokoaa joukkueen ja laatii ilmoituksen nettisivuille ja fb-sivuille.

 • MV ständi: SNJ perustaa oman ständin näyttelyyn, kiharakerho osallistuu näyttelyyn sen kautta.

10.4.2014 Webex -kokous

 • Kiharaleirin 2015 pitopaikaksi on varattu Virtain Marttinen.
 • Kiharakerho järjestää näyttelykoulutusta KHN:n kanssa 18.6.2014 Kirstulan kentällä Hämeenlinnassa.
 • Monimuotoisuustutkimus on käynnissä. Kaikki kutsutut koirat ovat lupautuneet mukaan.
 • Maailmanseminaarin sivut on avattu.
 • Käytiin läpi työryhmän korjattu esitys Vuoden Kihara ym. kilpailujen pisteytyksen muuttamisesta. Ehdotukset hyväksyttiin, mutta poistettiin lajirajoitus.
 • Kiharaputiikki on toistaiseksi kiinni. Olli ja Ulla Kaikkonen hoitavat edelleen yksittäiset verkkotilaukset. Seminaarin jälkeen tuotteita valmistetaan pääosin enää tilauksesta. Marja Lehtiö vastaa Seminaarin jälkeen verkkotilausten koordinoinnista.

4.3.2014 Webex-kokous

 • Sihteeri ja puheenjohtaja viimeistelevät vuoden 2013 toimintakertomuksen, minkä jälkeen toimintakertomus on hyväksytty.
 • Kiharakerho lähettää Kukka Floorin SNJ:n koulutuspäiville 29.-30.3.
 • Keskusteltiin Maailmanseminaarissa järjestettävästä Hannes Lohen luennosta ja siihen liittyvästä monimuotoisuustutkimuksesta. Päätettiin, että jalostustoimikunta valitsee tutkimukseen 30 koiraa kotimaasta ja ulkomailta Kiharakerho kustantamana. Tutkimukseen voivat osallistua myös muut kiharoiden omistajat omalla kustannuksellaan.
 • Päätettiin, että vuoden 2015 Kiharaleirin pitopaikaksi kysytään ensisijaisesti Virtain paikkaa ja toissijaisesti Mustialaa. Ajankohdaksi suunniteltiin alustavasti 24.-26.7.2015.
 • Maailmanseminaarin tapahtumien ilmoittautumistekstejä valmistellaan. Ilmoittautumiset kokeisiin ja muihin tapahtumiin pyritään avaamaan 17.3. mennessä.
 • Lisäksi keskusteltiin seminaarin kiharaesineiden näyttelyyn sekä huutokaupan ja arpajaisten järjestämiseen liittyvistä asioista. Huutokauppa- ja arpajaistuotot päätettiin käyttää monimuotoisuustutkimukseen.
 • Keskusteltiin Vuoden Kihara ja muiden kilpailujen pisteytyksen päivittämiseksi perustetun työryhmän esityksestä. Esille tulleet parannusehdotukset välitettiin työryhmälle, joka lähettää viimeisen ehdotuksensa pisteytyksen muutoksista maaliskuun loppuun mennessä.

17.1.2014 Espoo

 • Valittiin vuodelle 2014  toimihenkilöt. Toimihenkilöt pysyvät pääosin ennallaan, Tiia Luomanen on kerhon uusi sihteeri ja Kiharaputiikille etsitään parhaillaan uutta vastaavaa.
 • Kokouksessa keskusteltiin seminaarin aikatauluista ja muista käytännön asioista, kuten koejärjestelyistä ja seminaarituotteista.
 • Kiharakerho kustantaa Marja Lehtiön aikaisemmin suorittaman rally-tokon koetoimitsijakurssin takautuvasti ja lähettää Tiina-Mari Sutisen MH-luonnekuvauksen C-toimitsijakurssille.
 • Vuosikokous sovittiin pidettäväksi Piikkiössä lauantaina 2.8.2014 ennen Maailmanseminaaria, tarkempi kellonaika päätetään myöhemmin.
 • Riistapäivä pidetään Riihimäen seudun kennelkerhon majalla 1.3.
 • Hallitus nimeää työryhmän tarkentamaan Vuoden Kihara ja muiden kilpailujen pisteitä sekä huomioimaan rally-tokon ja koiratanssin pisteissä lajien virallistuttua.
 • Kiharakerho lähtee mukaan noutajarotujärjestöjen kirjelmään, jotta taipumuskoe säilyy vaatimuksena C.I.B.-tulokseen.
 • Vuonna 2014 tuloskirjaan saa laittaa yhden kuvan koirastaan ilmaiseksi.
 • Seuraava kokous pidetään riistapäivän yhteydessä 1.3. Riihimäellä.

19.7.2013 Kemi

 • Lähtökohtaisesti Kiharakerho ei maksa kilometrikorvauksia kustannusten pitämiseksi kohtuullisina. Kilometrikorvausten saamiseksi asiasta pitää ennen matkan toteuttamista sopia hallituksen kanssa, joka päättää asiasta. Kilometrikorvaus on korkeintaan 23 senttiä / kilometri.
 • Yhdistyksen riistapakastin on siirretty Tuula Nummenpäälle.
 • Kiharakerho ottaa vastuulleen joulukuun Messukeskuksen näyttelyiden luettelonmyynnin. Vas-tuuhenkilöksi nimetään Marika Simelius, Ulla ja Olli Kaikkonen hoitavat yhdessä rahojen laskennan. Talkoisiin tarvitaan runsaasti kiharakerholaisia.
 • Kiharakerho on mukana SNJ:n standillä joulukuun Messukeskuksen näyttelyissä. Sinne tarvitaan useampi kiharaharrastaja esittelemään rotua.
 • Seminaarin ja muiden vuoden 2014 tapahtumien organisointi on käynnissä. Mejä-mestaruus pidetään äitienpäiväviikonloppuna yhdessä Laihian Eränkävijöiden kanssa. Mejä-koulutusviikonloppu on seuraavan kerran vuonna 2015. Kerho järjestää ensi keväänä kaksi wt-koetta, 1. pääsiäispäivänä Etelä-Suomessa ja 17.5. Oulun seudulla. Kiharamestaruus (nome) pidetään syyskuun puolivälissä Rantsilassa. MH-luonnekuvaus järjestetään 30.-31.8. yhteistyössä Novascotiannoutajat ry:n kanssa. Kiharoiden agilitymestaruus pidetään todennäköisesti lokakuussa yhteistyössä KSTK ry:n (Kainuun terrieri- ja seurakoirakerho) kanssa.
 • Perustetaan Vuoden Veteraanikihara -kiertopalkinto. Kilpailussa käytetään samoja pisteitä kuin Vuoden kihara -kilpailussa ja lisäksi ROP/VSP/BIS-veteraanista saa pisteitä. Koira osallistuu kilpailuun sen vuoden alusta alkaen kun se täyttää 8 vuotta. Palkinto jaetaan ensimmäisen kerran vuoden 2014 pisteiden perusteella.
 • Vuoden 2015 erikoisnäyttely pitää anoa syyskuun loppuun mennessä. Merja Takala anoo sen Kaarinaan Varsinais-Suomen kennelpiiriltä heinäkuun toiseksi viimeiseen viikonloppuun. Tarvittaessa paikka vaihdetaan leirin pitopaikkaan.

21.4.2013 Tammela

 • Käytiin läpi kerhon taloudellinen tilanne.
 • Hallitus hyväksyi vuoden 2012 toimintakertomuksen.
 • Käytiin läpi seminaariin tilattavia tuotteita. Päätettiin tilata paitoja sekä lippiksiä.
 • Käytiin läpi muitakin seminaariin liittyviä asioita, mm. näyttely.
 • Hallitus hyväksyi Kiharakerhon kortin, joka on valmis painatukseen.
 • Keskusteltiin "vuoden veteraani"-palkinnosta sekä SNJ:n 50v juhlasta.
 • Kiharakerho on saanut 200,- arvoisen Show Linkin lahjakortin palkinnoksi Messukeskuksen näyttelyiden luettelomyynnistä, ja hallitus päätti että se käytetään seminaariruusukkeiden ostoon.

22.1.2013 Espoo

 • Valittiin toimikuntien vetäjät ja toimihenkilöt vuodelle 2013. Uusina toimihenkilöinä aloittavat Henna Mäntylä (kiertopalkintovastaava) ja Sini Tuokila (leirivastaava) ja Kati Heiskanen (nome-vastaava). Muut toimikuntien vetäjät ja toimihenkilöt pysyvät ennallaan.
 • Ulla Kaikkonen ja Kati Heiskanen osallistuvat SNJ:n koulutuspäiville. He ovat myös Kiharakerhon edustajat SNJ:n kevätkokouksessa.
 • Sanna Sierilä on Kiharakerhon edustaja nou/nome-yhteistyötoimikunnassa. Hänen varaedustajansa on Kati Heiskanen.
 • Vuoden 2014 kiharoiden maailmanseminaarijärjestelyt ovat käynnistyneet. Tämän kesän kiharaleirille teetetään myyntiin (pitkähihaisia) maailmanseminaari -t-paitoja ja lippalakkeja. Kiharakerho järjestää keväällä (todennäköisesti helatorstaina 9.5.) match show’n Turussa. Match show’n tuotot käytetään seminaarin kuluihin. Merja Takala organisoi tapahtumaa. Webmaster on työstänyt seminaarisivuja nettiin, ne julkaistaan lähiaikoina.
 • Kiharakarvaisten jalostuksen tavoiteohjelma on hyväksytty Suomen Kennelliitossa.
 • Ulkomaalaisten urosten poikkeuslupa on voimassa 1.1.2013 alkaen.

27.11.2012 Webex-palaveri

 • PJ esitteli hänelle tulleen ehdotuksen vuoden nome-tulokas-palkinnon sääntöjen muuttamiseksi. Päätettiin muuttaa sääntöjä siten, että tasapisteissä voittajan ratkaisee paras tulos. Jos paras tulos/tulokset ovat samat, voittajan ratkaisee tulosten määrä.
 • Keskusteltiin vuoden 2013 tapahtumista, toimihenkilöistä ja sponsorista.

15.9.2012 Virrat

 • Käytiin läpi viimeisimpien tapahtumien tilinpäätökset: MH-kuvaus, eikoisnäyttely ja Ylikiimingin taipumuskoe jäivät kaikki plussan puolelle.
 • Keskusteltiin ensi kesän kiharaleiristä sekä kevään nome-leiristä.
 • Keskusteltiin nou/nome/wt-koetoimitsijakurssista sekä wt-toimitsijakurssista.
 • Vahvistettiin agilitymestaruuden järjestäminen tänä syksynä.
 • Päätettiin teettää kerholle oma kortti.

20.7.2012 Mustiala

 • Keskusteltiin jäsenmaksuista, ja päätettiin ehdottaa jäsenmaksun nostamista 20,- euroon.
 • Käytiin läpi viimeisimpien tapahtumien tilinpäätökset: kevään wt-koe sekä Tammelan taipumus- ja alokasluokankoe tuottivat voittoa.
 • Keskusteltiin kesän 2013 kiharaleiristä.
 • Keskusteltiin vuoden 2014 maailmanseminaarista.
 • Päätettiin tuloskirjojen myymisestä.

28.5.2012 Webex-palaveri

 • Keskusteltiin NOU-tuomarikurssista sekä kerhon jäsenten mahdollisuudesta osallistua ko. kurssille.
 • Käytiin läpi kerhon viime vuoden tilinpäätöstä, sekä tapahtumien talousarviot ja tilinpäätökset.
 • Keskusteltiin lehden postituksesta uusille jäsenille; uudet jäsenet, sekä jäsenmaksun myöhässä maksaneet saavat aina seuraavan ilmestyvän numeron. Postitus tapahtuu neljä kertaa vuodessa.
 • Tuloskirjaa painetaan jatkossa 200 kpl.
 • Keskusteltiin leiriasioista sekä vuoden 2014 kiharaseminaarista.
 • Käytiin läpi kerhon sääntöuudistus. Esitetään jäsenistölle vuosikokouksessa.
 • Keskusteltiin ensi vuoden MH-kuvauksista.

19.3.2012 Espoo

 • Käytiin läpi tämän vuoden tulot ja menot.
 • Suunniteltiin putiikin hankintoja ja varaston tyhjennystä.
 • Keskusteltiin kiharoiden agilitymestaruudesta.
 • SNJ:n kevätkokouksessa kerhoa edustivat Tiina Illukka ja Marika Simelius.
 • Käytiin läpi vielä kiharaleirin tapahtumia.
 • Päätettiin, että kerhon riistapakastimen haltijalle korvataan jatkossa 30,- /vuosi.
 • Rotujärjestöjen nou/nome yhteistyötoimikunnan varsinainen jäsen on Juhani Laaksonen ja varajäsen Sanna Sierilä.
 • Keskusteltiin kiharakerhon sääntöuudistuksesta, joka esitellään jäsenille kesällä vuosikokouksessa.
 • Keskusteltiin kiharalehtien lähettämisestä ns. vip-jäsenille.
 • Käytiin läpi eri vaihtoehtoja v.2014 Kiharaseminaarin logosta.
 • Keskusteltiin maksamattomista jäsenmaksuista, ja päätettiin laittaa yksi muistutus maksamatta jättäneille, ja jos siihen ei reagoida, katsotaan henkilö eronneeksi kerhosta.
 • Päätettiin anoa pysyvä poikkeuslupa ulkomaalaisille uroksille. Lisätietoa asiasta Maija Päivärinnalta.

5.1.2012 Espoo

 • Valittiin vuoden 2012 toimihenkilöt.
 • Tapahtumien ja kokeiden talousarviot oltava hallituksen tiedossa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa sekä tuloslaskelmat viimeistään kaksi viikkoa tapahtuman jälkeen.
 • Keskusteltiin järjestelyistä ja ohjelmasta kiharoiden maailmanseminaariin, joka pidetään Suomessa v. 2014.
 • Päätettiin arkistoida kiharalehtiä 1kpl/numero.
 • Keskusteltiin tulevan kesän kiharaleiristä ja sen ohjelmasta.
 • Nou/nome/wt-koetoimitsijakoulutukseen 31.3-1.4. päätettiin lähettää Paula Sarkkinen ja Anne Ollikainen.
 • Putiikin uudet vetäjät ovat Ulla ja Olli Kaikkonen.
 • Keskusteltiin ulkomuototuomareiden osallistumisesta rodunomaisiin kokeisiin, ja ko. neuvottelutilaisuudessa 4.2.2012 kerhoa edustaa Maija Päivärinta.
 • Vuoden 2012 pääsponsori on Royal Canin.
 • Hallitus päätti, että jäsenmaksun eräpäivästä 3 kk:den kuluttua maksamatta jättäneet katsotaan eronneeksi kerhosta. Liittyessään uudestaan jäseniksi, on heidän maksettava kerhon liittymismaksu 2,-.

3.12.2011 Helsinki

 • BH-päivä pidetään maaliskuussa Riihimäellä.
 • October Show 2012: Kiharakerho osallistuu talkoisiin, jos on mahdollista talkoilla vain yhtenä päivänä.
 • Päätettiin, että KoiraExpoon lähetetään Ulla Kaikkonen.
 • Uutta rotuesitettä ei tehdä vielä, koska vanhaa on vielä vähän jäljellä.
 • MH-suunnitelmat vuodelle 2012: pidetään kaksi kuvausta.
 • A-koetoimitsijakoulutus: hallitus ei katso tarpeelliseksi kouluttaa ketään.
 • Kiharoiden maailmanseminaari 2014: Päätettiin laittaa ilmoitus Englannin kiharakerhon vuosikirjaan.
 • Tuomas Illukka kutsutaan jalostustoimikunnan asiantuntijaksi.
 • Kiharoiden mejä-mestaruus pidetään 13.5.2012.

23.10.2011, Riihimäki

 • Uudeksi rahastonhoitajaksi valittiin Ulla Kaikkonen.

9.10.2011, Lohja

 • Keskusteltiin kerhon taloudellisesta tilanteesta sekä putiikin uusista hankinnoista.
 • Keskusteltiin vuoden 2012 Kiharamestaruudesta.
 • Päätettiin nostaa nome-kokeiden ilmottautumismaksu 37,- euroon.
 • Keskusteltiin kiharoiden Suomessa pidettävän vuoden 2014 maailmanseminaarin järjestelyistä sekä tapahtumapaikasta.
 • Päätettiin, että Kiharakerhoa SNJ:n syyskokouksessa edustavat Maija Päivärinta ja Kukka Mykkänen. Varalla Marika Simelius.
 • Päätettiin lähettää jäsenille vuoden 2012 jäsenmaksut erillisinä kirjeinä heti alkuvuodesta.
 • Keskusteltiin uudesta rahastonhoitajasta, joksi päätettiin ensisijaisesti pyytää Ulla Kaikkosta.

22.7.2011, Mustiala

 • Hyväksyttiin vuoden 2012 budjetti.
 • Hyväksyttiin uudet jäsenmaksut vuodelle 2012.
 • Hyväksyttiin JTO raakaversion perusteella.
 • Päätettiin, että Leena Soivio osallistuu MH:n A-toimihenkilökurssille ja Maija Päivärinta sekä Sari Ojanen B-toimihenkilökurssille.
 • Päätettiin jakaa novascotiannoutajilta 30-vuotislahjaksi saatu Killeri-kiertopalkinto vuosittain erikoisnäyttelyn parhaalle käyttöluokan koiralle.
 • Keskusteltiin kiharapennun suositushinnasta.

14.5.2011, Riihimäki

 • Tehtiin toimintasuunnitelma vuodelle 2012.
 • Keskusteltiin jäsenmaksujen korotuksista.
 • Keskusteltiin JTO:sta, jonka päävastuu Maijalla.
 • Keskusteltiin yleisesti tulevista tapahtumista ja järjestelykysymyksistä.

8.1.2011, Hämeenlinna

 • Valittiin toimihenkilöt vuodeksi 2011.
 • Keskusteltiin vuosijuhlaan ja jalostusiltapäivään liittyvistä asioista.
 • Uusi jäsensihteeri Kukka Mykkänen on ottanut käyttöön uuden jäsenrekisteriohjelman.
 • Yritetään järjestää keväällä riistapäivä.
 • Päätettiin, että SNJ:n koulutuspäiville lähetetään Kukka Mykkänen, Sanna Sierilä sekä uusi sihteeri.
 • Päätettiin, että Kiharakerhoa SNJ:n kevätkokouksessa edustavat Maija Päivärinta ja Sanna Sierilä.
 • Kiharakerhon pääsponsori vuonna 2011 on Royal Canin.

9.11.2010, Webex

 • Keskusteltiin ja päätettiin vuosijuhlaan liittyvä asioita.
 • Keskusteltiin Kiharakerhon tulevista tapahtumista, kuten Kiharaleiristä ja siellä olevista koulutuksista.
 • Jäsensihteeriksi päätettiin kutsua Kukka Mykkänen.
 • Kiharakerhon tilinpäätöksen tekee Taina Ketola.
 • Todettiin, että Toko-mestaruus pidetään Muuramessa syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Mahdollisesti toisena päivänä on toko-koulutusta.
 • Päätettiin maksaa osallistujan koulutusmaksun lisäksi majoitus, mikäli koulutus on kaksi- tai useampipäiväinen. Matkakuluja ei korvata.
 • Päätettiin, että Kiharakerhoa SNJ:n syyskokouksessa edustavat Maija Päivärinta ja Sanna Sierilä.
 • Päätettiin, että KoiraExpoon lähetetään Maria Holappa, Marika Simelius ja Merja Takala.
 • Päätettiin, että Nou/nome/wt-koulutusohjaajakurssille lähetetään Jenni Martemo ja Eveliina Mäkitalo.
 • Päätettiin siirtyä käyttämään Yhdistysavainta.

16.7.2010, Kaarina

 • Keskusteltiin loppuvuoden ja vuoden 2011 nome-tapahtumista.
 • Keskusteltiin vuoden 2011 mejä-tapahtumista. Suunnitteilla on mestaruukokeen lisäksi myös koulutusviikonloppu Laihialla.
 • Todettiin, että Kiharakerho järjestää yhdessä Novascotiannoutajat ry:n kanssa kaksi MH-luonnekuvausta vuonna 2011.
 • Päätettiin kutsua Anu Laitinen Kiharakerhon uudeksi toko-vastaavaksi.
 • Keskusteltiin Kiharakerhon 30-vuotisjuhlasta, joka pidetään Wuolteen kartanolla 12.2.2011. Tilaisuus aloitetaan jalostusiltapäivällä. Hallitus värvää vuosijuhlasihteerin vastaamaan järjestelyistä yhdessä hallituksen kanssa.
 • Päätettiin ilmaista halukkuus järjestää vuoden 2014 Kiharoiden maailmanseminaari Suomessa Maailmanvoittajanäyttelyn aikaan.
 • Keskusteltiin painetun Tuloskirjan tarpeellisuudesta.

26.3.2010, Espoo

 • Keskusteltiin Kiharaleirin tarkentuneesta ohjelmasta ja päätettiin jälleen vuokrata teltta illanviettoihin.
 • Keskusteltiin vuoden 2010 nome-tapahtumista. Todettiin, että Riihimäen riistaantutustumis- ja taipumuskoepäivä onnistui hienosti, ja vastaava tapahtuma pidetään huhtikuussa myös Oulunsalossa. Kiharamestaruuden pitopaikaksi on varmistunut Vesilahti.
 • Keskusteltiin PK-koulutuksen järjestämisestä mahdollisesti jo kesäkuussa yhdessä chesapeakelahdennoutajien kanssa. Pyritään lähettämään Kiharakerhon edustaja noutajarotujen PK-tapaamiseen.
 • Päätettiin valtuuttaa uusi putiikinpitäjä Heli Raunio hankkimaan uusia tuotteita välittömästi. Keskusteltiin uudesta tuotevalikoimasta.
 • Päätettiin juhlistaa Kiharakerhon 30-vuotista taivalta alkuvuodesta 2011. Keskusteltiin alustavasti pitopaikasta ja illan ohjelmasta.
 • Päätettiin pitää vuoden 2011 Kiharaleiri Mustialassa Tammelassa.
 • Päätettiin alkaa tukea epilepsiaa sairastavien kiharakarvaisten noutajien verinäytteenottoa todellisten kulujen mukaan, kuitenkin maksimissaan 30 eurolla. Koiran on oltava jalostustoimikunnan ylläpitämällä epilepsialistalla.
 • Päätettiin ottaa kuluvan vuoden jäsenmaksujen maksamisen yhteydessä käyttöön uusi internetpohjainen jäsenrekisteriohjelma.
 • Päätettiin, että Kiharakerhoa SNJ:n kevätkokouksessa edustavat Sanna Sierilä ja Marika Simelius.

12.1.2010, Espoo

 • Valittiin vuoden 2010 toimihenkilöt.
 • Keskusteltiin Kiharaleirin koulutuksista. Päätettiin tarjota koulutusta nomessa, tokossa ja rally-tokossa.
 • Keskusteltiin vuoden 2010 nome-tapahtumista: riistaantutustumis- ja taipumuskoepäivät, wt-koe, Kiharamestaruus, taipumuskoe. Mietittiin, voitaisiinko pitää lisäksi taipumuskoetreenit. Todettiin, että Esa Valkosen koulutus sai hyvää palautetta, ja pohdittiin, voitaisiinko pitää toinen vastaava koulutus vielä kuluvan vuoden aikana.
 • Päätettiin, että nou/nome/wt-koetoimitsijakurssille lähetetään Juhani Laaksonen ja Merja Takala.
 • Päätettiin, että KoiraExpoon lähetetään Marika Simelius.
 • Päätettiin, että Maija Päivärinta ja Sanna Sierilä laativat Suomen esittelytekstin Kiharaseminaarin kirjaan ja esityksen Kiharaseminaariin. Päätettiin, että mikäli muita halukkaita maita ei löydy, järjestetään seuraava Kiharaseminaari Suomessa vuonna 2014.
 • Todettiin, että MH-kuvausta ei todennäköisesti pystytä kuvaajien kovan kysynnän vuoksi järjestämään vuonna 2010.
 • Todettiin, että jalostusiltaa ei järjestetä tänä vuonna Kiharamestaruuden yhteydessä, koska aikataulu on liian tiukka.
 • Päätettiin, että kaikista Kiharakerhon tapahtumista on toimitettava etukäteen talousarvio hallitukselle.

12.11.2009, Espoo

 • Keskusteltiin loppuvuoden tapahtumista: MH-testi, nome-koulutusviikonloppu.
 • Päätettiin, että kesän kiharaleirillä ei järjestetä mitään koetta, vaan panostetaan koulutuksiin, osin kerhon ulkopuolisin kouluttajin.
 • Keskusteltiin vuoden 2011 Kiharaleirin pitopaikasta.
 • Keskusteltiin vuoden 2010 nome-tapahtumista: wt-koe, Kiharamestaruus, taipumuskoe.
 • Todettiin, että tällä hetkellä riistaa ei ole myyntiin.
 • Keskusteltiin vuoden 2010 Mejä- ja Toko-mestaruuksista, jotka pidetään toukokuussa.
 • Päätettiin, että vuoden 2009 jäsenmaksun maksaneille lähetetään vain Kihara 1/2010. Kakkosnumeron saavat vain vuoden 2010 jäsenmaksun maksaneet. Jäsenmaksukäytäntöä ei muuteta.
 • Päätettiin pitää Kiharaputiikissa tyhjennysmyynti, jotta varastoon saadaan tilaa uusille tuotteille.
 • Keskusteltiin Kiharakerhon internetsivujen uudistuksesta.
 • Päivitettiin Kiharamestaruus-säännöt.
 • Yhtenästettiin vepen, pk-lajien ja agilityn pisteet muihin lajeihin Vuoden Kihara ja Vuoden Nuori Kihara -kilpailussa. Lisättiin MH-testi mukaan laskettaviin lajeihin. Kaudella 2010 tuloksesta myös Mejä- ja Toko-mestaruuksissa saa kaksi lisäpistettä. Uudet säännöt päivitetään kauden 2009 päätyttyä Kiharakerhon kotisivuille.

24.7.2009, Virrat

 • Päätettiin uusista pentuvälityksen säännöistä, jotka astuvat voimaan vuoden 2010 alusta. Uudet säännöt esitellään Kihara-lehdessä.
 • Keskusteltiin loppuvuoden tapahtumista: Kiharamestaruus, Mejä-mestaruus, nome-koulutusviikonloppu.
 • Keskusteltiin vuoden 2010 tapahtumista: kiharaleiri, erikoisnäyttely, nome-kokeet.
 • Päätettiin hankkia Kiharakerholle mikrosirunlukija.
 • Päätettiin hankkia Kiharakerholle kirjanpito-ohjelma.

13.12.2008, Helsinki

 • Valittiin toimihenkilöt vuodelle 2009.
 • Keskusteltiin kesän 2009 kiharaleirin ohjelmasta.
 • Keskusteltiin vuoden 2009 muista tapahtumista (metsästyskokeet, nomekoulutukset, mejämestaruus, MH-testi).
 • Päätettiin pitää tämänvuotinen jäsenmaksukäytäntö myös ensi vuonna.
 • Selvennettiin toimihenkilöiden ja toimikuntien valitsemiskäytäntöä. Hallitus valitsee toimihenkilöt, mikäli heitä ei ole valittu jo vuosikokouksessa. Toimihenkilö valitsee edelleen jäsenet toimikuntaansa. Toimihenkilön ja toimikunnan jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Toimihenkilö toimii linkkinä hallituksen ja toimikuntansa välillä.

25.10.2008, Riihimäki

 • Suunniteltiin vuoden 2009 nome-, toko- ja mejätoimintaa. Pyritään järjestämään alkukesästä wt/nome-koulutusviikonloppu, nou/nome-koe Hattulassa, toko-koe kiharaleirillä sekä syksyllä Kiharamestaruus Valkeakoskella. Paltamossa järjestetään taipumuskoe kesäkuun lopulla.
 • Keskusteltiin kesän 2009 kiharaleirin ohjelmasta.
 • Päivitettiin Vuoden Kihara -kilpailun ja Vuoden Nuori Kihara -kilpailun näyttelypisteet. Uudet pisteet tulevat voimaan kauden 2009 alusta, ja ne päivitetään nettisivuille kauden vaihduttua.
 • Keskusteltiin SNJ:lta anottavista kunniamerkeistä.
 • Keskusteltiin vuoden 2009 toimihenkilövalinnoista.
 • Keskusteltiin osallistumisesta englantilaiseen kiharoiden kaljuustutkimukseen.

28.5.2008, Riihimäki

 • Keskusteltiin kesän kiharaleiristä ja tarkennettiin edellisessä kokouksessa suunniteltua ohjelmaa, kuten luentoja, leirikoetta ja näyttelyitä. Taipumuskoe pidetään Paraisilla.
 • Käytiin läpi Kiharamestaruussuunnitelmat ja todettiin järjestelyjen olevan hyvällä mallilla.
 • Keskusteltiin menneistä tapahtumista, kuten Toko-mestaruudesta ja Mejä-mestaruudesta.
 • Päätettiin lähettää Kati Heiskanen ja Erja Kuusela TOKO2-toimitsijakurssille syksyllä.
 • Valittiin Susan Mäki Kiharakerhon uudeksi jäsensihteeriksi.
 • Keskusteltiin alustavasti vuoden 2009 kokeista ja vuoden 2010 erikoisnäyttelystä.
 • Päätettiin maksaa Kiharakerhon osallistumismaksu Agirotuun, mikäli joukkue saadaan kasaan.

19.1.2008, Riihimäki

 • Valittiin vuoden 2008 toimihenkilöt ja toimikunnat.
 • Keskusteltiin kesän kiharaleiristä ja tarkennettiin edellisessä kokouksessa suunniteltua ohjelmaa.
 • Keskusteltiin myös alkaneen vuoden muista tapahtumista, joita ovat ainakin mejä-leiri, mejä-mestauus, toko-mestaruus ja Kiharamestaruus. Asianomaiset toimikunnat hoitavat järjestelyitä, jotka ovat hyvällä mallilla.
 • Kiharakerho järjestää syyskuussa taipumuskokeen leirikokeen lisäksi myös Parolassa. Tarpeen mukaan järjestetään kolmas taipumuskoe pohjoisemassa.
 • WT-päivä järjestetään sekä etelässä että pohjoisessa tarpeen mukaan, mikäli aktiivisuutta löytyy.
 • Päätettiin lähettää Kati Heiskanen, Erja Kuusela ja Sanna Sierilä NOU/NOME-koetoimitsijakurssille sekä Maija Päivärinta jalostusneuvojien jatkokurssille. Mikäli sopiva kurssi löytyy, Sanna Sierilä käy myös luonnetestien ylitoimitsijakurssin.
 • Tarkennettiin pentuvälityksen ja aikuisten koirien välityksen sääntötekstejä.
 • Tarkennettiin Vuoden Kihara- ja Vuoden Nome-tulokas -palkintojen sääntötekstejä. Päätettiin jatkossa palkita myös Vuoden Nuori Kihara, jonka pisteet lasketaan Vuoden Kihara -palkinnon tapaan. Palkinnosta voivat kilpailla kilpailukautena kaksi vuotta täyttävät koirat.

21.10.2007, Hyvinkää

 • Keskusteltiin Kiharakerhon vuonna 2007 järjestämistä tapahtumista sekä todettiin kerhon taloudellisen tilan olevan edelleen hyvä.
 • Mejä-viikonloppu pidetään Virtain Marttisilla 18-20.4.2008.
 • Kiharakerhon ensimmäinen Toko-mestaruus järjestetään Nurmijärvellä 4.5.2008. Tuomarina on Hannele Pörsti.
 • Kiharakerhon ensimmäinen Mejä-mestaruus järjestetään Laihialla 25.5.2008.
 • Kiharaleiri 2008 järjestetään Piikkiön Tuorlassa 10-13.7.2008. Leirin ohjelmaan on suunnitteilla taipumuskoe (torstai), luentoja (perjantai) sekä ainakin nome- ja näyttelykoulutusta (perjantai ja lauantai). Vapaa-ajanohjelmaan sisältyy ainakin kiihdytyskilpailu sekä mahdollisesti myös yhteinen illanvietto. Erikoisnäyttely ja pentunäyttely pidetään sunnuntaina, tuomarina on Jamie Hubbard Australiasta.
 • Kiharamestaruus järjestetään Rantsilassa 16-17.8.2008. Tuomarina on Veli-Erkki Haataja.
 • Keskusteltiin toimihenkilöiden erilaisten kurssien/koulutusten maksamisesta. Päätettiin, että toimihenkilöille voidaan harkinnanvaraisesti maksaa kursseja/koulutuksia, joista katsotaan olevan Kerhon toiminnalle hyötyä. Kurssituksen/koulutuksen jälkeen oletetaan osallistuvan Kiharakerhon toiminnan järjestämiseen. Kehäsihteerikoulutusta ei kuitenkaan makseta, sillä kehäsihteeri saa päivärahan ja kilometrikorvauksen.
 • Vuoden 2009 kiharaleirin pitopaikaksi kaavaillaan Virtain Marttista.
 • Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt kiharakarvaisen noutajan JTO:n kokouksessaan 22.8.2007, vaikka kaikkia sen toiveita ei ole huomioitu. Toimikunta pyytää huomioimaan tämän kun ohjelma uusitaan seuraavan kerran.

20.7.2007, Piikkiö

 • Keskusteltiin vuosikokousasioista ja henkilövalinnoista. Palautekyselyn kautta on saatu ehdotuksia halukkaiksi toimihenkilöiksi, ja nimet tullaan toimittamaan vuosikokouksessa valittavien toimikuntien vetäjille.

26.5.2007, Riihimäki

 • Käytiin läpi edellisen tilikauden kirjanpito ja toimintakertomus sekä seuraavan tilikauden talousarvio. Kerhon taloudellinen tilanne on hyvä.
 • Käytiin läpi kiharaleirin ohjelma. Kirsi Niittymäki koordinoi NOU-, NOME- ja WT-koulutusta sekä perjantaina että lauantaina. Perjantaina järjestetään kiihdytyskilpailut ja lauantaina kerhon vuosikokous. Sunnuntaina on pentunäyttely ja erikoisnäyttely.
 • Kiharamestaruuden järjestelyt ovat hyvässä vauhdissa. Maastoja etsitään vielä lisää ja luokkavastaavat on varmistettava. Talkooväkeä on jo ilmoittautunut töihin.
 • Keskusteltiin vuoden 2008 erikoisnäyttelyn tuomarivalinnasta.

14.1.2007, Riihimäki

 • Valittiin toimihenkilöt vuodelle 2007.
 • Jäsenmaksulappuja vuodelle 2007 ei lähtetä erikseen, vaan maksuohjeet liitetään maaliskuussa ilmestyvään Kihara-lehteen.
 • Tämän vuoden kiharaleirillä koulutukset keskittyvät nomeen, jonka järjestäminen jäi nometoimikunnan vastuulle. Kiharakerhon vuosikokous pidetään lauantaina 21.7. Erikoisnäyttelyn yhteydessä sunnuntaina 22.7. järjestetään myös epävirallinen pentunäyttely.
 • Kiharamestaruuden järjestelyt on jo aloitettu. Jokaiselle luokalle valittiin vastaava, joka edelleen huolehtii luokan sujumisesta ja hankkii tarvittavat työntekijät.
 • Päätettiin pitää vuoden 2008 kiharaleiri Piikkiössä Tuorlassa 10-13.7.2008. Edellisenä viikonloppuna on MV-näyttely Tukholmassa, joten myös ulkomaalaisia vieraita on odotettavissa sekä leirille että sunnuntain erikoisnäyttelyyn.

23.9.2006, Riihimäki

 • Päätettiin vaihtaa Kihara-lehden painopaikaksi painotarjousten perusteella Domus-Offset Oy. Mervi Keinonen alkaa taittamaan lehteä, ja hän ostaa kerhon laskuun taitto-ohjelman oppaan.
 • Luonnetesti järjestetään 14. lokakuuta Nokialla. Testiin osallistuu seitsemän kiharaa ja kolme muun rotuista.
 • Päätettiin järjestää vuoden 2007 Kiharamestaruus omin voimin 18-19. elokuuta Hämeenlinnassa. Toimikunnan puheenjohtaja on Kati Heiskanen, ja kaikki ovat tervetulleita järjestelytehtäviin.
 • Päätettiin, että kerho maksaa kiharakarvaisten noutajien osallistumisen SM-tason kokeisiin kokeen jälkeen, mikäli koira on osallistunut kokeeseen. Vilsan's Nordanvindin tämän vuoden SM-nomen koemaksu maksetaan omistajalle.

22.7.2006, Punkalaidun

 • Käsiteltiin JTO:an tullut lisäys.
 • Tarkistettiin edelleen Vuoden Kihara -palkinnon pisteytystä, nyt näyttelysääntöjen ja tasatilanteeen ratkaisun varalta. Mikäli kaksi tai useampi koira päätyy tasapisteisiin, ratkaisee arpa. Säännöt otetaan käyttöön juuri alkaneella kaudella.
 • Tarkistettiin Vuoden Nometulokas -palkinnon pisteytystä vastaamaan Vuoden Kihara -palkinnon pistetystä sekä tasatilanteeen ratkaisun varalta. Mikäli kaksi tai useampi koira päätyy tasapisteisiin, ratkaisee ensin tulokseen tarvittujen starttien määrä, sitten ikä ja lopulta arpa. Säännöt otetaan käyttöön juuri alkaneella kaudella.

25.5.2006, Punkalaidun

 • Tarkistettiin Vuoden Kihara -palkinnon pisteytystä uusien nome-sääntöjen vuoksi. Seuraavassa hallituksen kokouksessa hyväksyttävä päivitetty pistetaulukko otetaan kayttöön seuraavalla laskentakaudella.
 • Kiharakerho lähettää joukkueet sekä SM-tokoon (Milla Enberg - Curlicue's Thunderstorm, Åsa Granström - Kulteen Okarito, Sari Lehtonen-Lammi - Caballus Ukko Noah, Maija Päivärinta - ?) että Agirotuun (Milla Enberg - Häxgrytans Camomille, Jenni Martemo - Kulteen Paihia, Katri Uotila - Curlicue's Vow of Joy, Sanna Sierilä - Caballus Mafioso, Marika Simelius - Caballus Qantana Mera).
 • Kiharamestaruudesta kisataan Pomarkussa 31.9.-1.10.2006. Kiharat ovat vuorossa sunnuntaina, mutta Kiharakerhon pitää saada toimitsijoita kokeeseen.

21.1.2006, Turku

 • Valittiin toimihenkilöt vuodelle 2006
 • Kiharakerhon 25-vuotistaivalta juhlistetaan Kiharaleirillä vapaamuotoisella illanvietolla.
 • Vuoden Kihara -kilpailun sääntöihin lisätään nykykäytännön mukainen huomautus: Laskettaessa näyttelyistä saatavia lisäpisteitä ROP:n ja VSP:n voittaneille koirille, ei koiramäärään huomioida mahdollisia pentuja.
 • Vuoden Kihara -kilpailussa jokaiselle koiralle lasketaan mukaan tuloksiin viisi näyttely- tai koetulosta per laji. Lisäpisteet erikoisnäyttelystä, SNJ:n päänäyttelystä ja kiharamestaruudesta koira saa vain siinä tapauksessa, että kyseinen näyttely/koe tulee huomioiduksi koiran viiden parhaan näyttelyn/kokeen joukossa.
 • Vuoden Kihara- ja Vuoden nome-tulokas -kilpailujen kilpailukaudeksi muutetaan kalenterivuosi. Käynnissä oleva kausi kilpaillaan normaalisti eli se päättyy 30.6.2006. Seuraava kausi kestää 1,5 vuotta eli 1.7.2006-31.12.2007. Tämän jälkeen päästään käyttämään kilpailukautena kalenterivuotta. Kiertopalkinnot jaetaan yhdistyksen kesäleirillä kuten tähänkin saakka.
 • Tietokantaa ei pystytä käyttämään laskettaessa Vuoden Kihara- ja Vuoden nome-tulokas -kilpailujen pisteitä, sillä se päivittyy liian hitaasti. Tällä hetkellä uusimmat näyttelytulosten päivitykset ovat elokuulta 2005, kaikki loppuvuoden näyttelyt puuttuvat vielä. Pisteiden lasku jatkuu nykyisen menettelytavan mukaisesti.
 • Marika Simelius selvittää, onko seminaarin Working Test joukkuekilpailu vai ainoastaan yksilökilpailu. Mikäli joukkuekilpailu järjestetään, Leena Soivio esittää hallitukselle joukkuetta edustamaan Kiharakerhoa. Hallitus päättää lopullisesti joukkueen kokoonpanon.
 • Kiharakerho lahjoittaa palkinnot maailmanseminaarin parhaimman vaikutuksen antaneille ei-suomalaisen omistamille dual purpose -kiharoille, sekä urokselle että nartulle.
 • Kerholla ei ole resursseja järjestää yhteiskuljetusta Ruotsiin maailmanseminaariin, sillä jäsenet asuvat ympäri Suomea.

23.10.2005, Riihimäki

 • Keväällä on suunnitteilla taipparikoulutusta Salon seudulle.
 • Selvitetään, josko löytyisi halukkaita hoitamaan Kiharakerhon riistapankkia.
 • Vuoden 2006 Kiharamestaruus pidettäneen lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna Pomarkussa.
 • Kiharaleirin teema kesällä 2006 on yhteistyö. Perjantaina nome-koulutusta alkaen klo 12, lauantaina mahdollisuus tutustua agilityyn ja palveluskoiralajeihin. Kiihdytyskilpailu järjestetään perjantai-iltana, pentunäyttely lauantai-iltana. Sunnuntaina on erikoisnäyttely, tuomarina australialainen Stephanie Rickard.
 • Vuoden 2007 leiripaikaksi koitetaan saada Rekolan koiraurheilukeskus.
 • Kiharaleirille saa jatkossakin tulla kiimaisen nartun kanssa, mutta asiasta on ilmoitettava leirivastaavalle mahdollisimman aikaisin. Kiimaisten narttujen ulkoilualuetta tullaan rajaamaan.
 • Luonnetesti pyritään järjestämään lokakuun puolessavälissä Nokialla.
 • Kiharakerhon omille kouluttajille maksetaan puolet Suomen Kennelliiton kilometrikorvauksesta (20 snt/km).

 

 

17.1.2014 Espoo

 • Valittiin vuodelle 2014  toimihenkilöt. Toimihenkilöt pysyvät pääosin ennallaan, Tiia Luomanen on kerhon uusi sihteeri ja Kiharaputiikille etsitään parhaillaan uutta vastaavaa.
 • Toimihenkilöt laativat oman alansa tiivistelmän toimintakertomusta varten 15.2. mennessä. Sihteeri laatii toimintakertomuksen helmikuun loppuun mennessä.
 • Royal Canin on ruokasponsorina kaikissa vuoden 2014 kokeissa. Sopimuksen allekirjoitus on vielä kesken.
 • Kokouksessa keskusteltiin seminaarin aikatauluista ja muista käytännön asioista, kuten koejärjestelyistä ja seminaarituotteista.
 • Kiharakerho maksaa Marja Lehtiön aikaisemmin suorittaman rally-tokon koetoimitsijakurssin takautuvasti hänen lupautuessaan kirjoittamaan jutun rally-tokosta Kihara-lehteen ja ollessaan valmis kouluttamaan rally-tokoa esim. kiharaleirillä.
 • Kiharakerho maksaa Tiina-Marin osallistumismaksun MH-kuvauksen C-toimitsijakurssille 8.-9.3.2014.
 • Vuosikokous sovittiin pidettäväksi Piikkiössä lauantaina 2.8.2014 ennen Maailmanseminaaria, tarkempi kellonaika päätetään myöhemmin.
 • Riistapäivä pidetään Riihimäen seudun kennelkerhon majalla 1.3.
 • Kiharakerhon kokousedustajat Jyväskylän SNJ:n vuosikokouksessa 30.3.2014 ja syyskokouksessa marraskuussa ovat Kukka Floor ja Ulla Kaikkonen. Vuosikokouksen varaedustajat ovat Tiia Luomanen ja Anu Lintula ja syyskokouksen varaedustajat Maija Päivärinta ja Marika Simelius.
 • Hallitus nimeää työryhmän tarkentamaan Vuoden Kihara ja muiden kilpailujen pisteitä sekä huomioimaan rally-tokon ja koiratanssin pisteissä lajien virallistuttua.
 • Kiharakerho lähtee mukaan noutajarotujärjestöjen kirjelmään, jotta taipumuskoe säilyy vaatimuksena C.I.B tulokseen.  
 • Vuonna 2014 tuloskirjaan saa laittaa yhden kuvan koirastaan ilmaiseksi.
 • Seuraava kokous pidetään riistapäivän yhteydessä 1.3. Riihimäellä.