Hallituksen päätöksiä

Tältä sivulta löytyy Kiharakerhon hallituksen kuluvana vuonna tekemiä päätöksiä.

 

29.6.2020 Skype kokous

 

Ilmoitusasiat

 • SNJ:n kuulumiset:
  • SNJ:n hallituksen seuraavassa kokouksessa päätetään SNJ-päänäyttelyn kohtalosta.
  • SNJ:n jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit-ryhmä perustettu Facebookiin. Ryhmän tarkoituksena on tiedonkulun edistäminen, hyvien käytäntöjen jakaminen sekä neuvojen/tuen antaminen puolin ja toisin.
 • Säännöt on hyväksytty PRH:lla ja Ilpo on lähettänyt ne SNJ:lle. Säännöt voidaan ottaa käsiteltäväksi vuosikokouksessa.

Leiriasiat

 • Vepe-koulutus on varmistunut ensi kesän 2021 leirille.

Lehtiasiat

 • Lehti on saapunut osalle postissa jo tänään.
 • Juttuja kaivataan seuraavaan lehteen! Varsinkin nyt, kun koronan takia monet tapahtumat ja leiri ovat peruuntuneet ja ne vievät yleensä lehdestä paljon tilaa.
 • Tuloskirjan on tekeillä. Tiedot on lähetetty Mirkalle.

NOME-asiat

 • Saimme jäsenistöltä NOME asioihin liittyen kysymyksen, voisiko sellainen koira osallistua ensi vuoden tulokas kisaan, joka ei ole tänä vuonna voinut osallistua. 
  • Kiharakerho pitäytyy aiemmassa päätöksessään, eikä tänä vuonna näitä titteleitä jaeta. Tänä vuonna startanneet olisivat seuraavana vuonna isossa etulyöntiasemassa. Tämä on poikkeusvuosi. Valitettavasti emme voi hyväksyä ehdotusta, joten tänä vuonna ensi kertaa starttaavat eivät voi osallistua NOME-tulokkaan kilpailuun. Olemme kuitenkin iloisia, että palautetta saadaan ja kiinnostusta kokeisiin sekä palkintojen tavoitteluun on. Toivottavasti tämä ei vähennä kenenkään intoa osallistua, sillä voihan kuitenkin tulla kisaamaan kisällin tittelistä.
 • Nome-mestaruuden järjestelyt ovat hyvällä mallilla:
  • Koevastaavat ovat Mikael Montonen (alo) ja Mari Kuusaro (avo ja voi). Marin tutorina toimii Kati H. Kati hoitaa myös maastoasioita ja sopii niiden katsomiset tuomarin sekä koevastaavien kanssa. Riistavastaava on Aleksi Rantanen. Koesihteeri on Johanna Ruohonen (Sanna toimii it-tukena).
 • Riistoja on ostettu. Tehdään yhteenveto riistojen tämänhetkisestä tilanteesta.
 • Elokuulle suunnitteilla yksipäiväinen nou/nome koulutus Ylöjärvellä Länsi-Teiskossa.
 • Talkoilijoita tarvittaisiin vielä lisää Kajaanin taipumuskokeeseen!
 • Marja Lehtiö on lähettänyt koelaatikon

MEJÄ –asiat

 • Rc-palkintolahjakortit saapuneet Mestarille ja Kisällille. Ilmoittautuminen alkanut.

Näyttelyasia

 • Kehätoimitsijoita ei vielä ole löytynyt. Anu Lintula voisi olla tarvittaessa käytettävissä. Tuula Nummenpää voi olla myös itse, jos ei muita saada.

Kiharakerhon toimintatavan uudistaminen

 • Työryhmän kuulumiset:
  • Palaveri pidetty viime viikolla.
  • Otetaan seuraavat asiat keskusteluun toimihenkilö ryhmässä ja käsittelyyn seuraavassa kokouksessa
   • Kulukorvauskäytäntö, erityisesti talkoilijoiden suhteen
   • Tiedotus
   • Uusien jäsenien infopaketti
   • Ohje tapahtuman järjestämiseen kiharakerhon nimissä

Kiharakerhon 40-vuotisjuhla

 • Työryhmän kuulumiset:
  • Hyväksyttiin kiharakerhon 40-vuotisjuhlan päiväksi 13.2.2021.
  • Tarjouspyyntö tehty neljään paikkaan Etelä-Suomen alueelle, pääasiassa Pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle.
  • Ohjelmarunko ajatus on, että jaetaan päivä kolmeen osaan: päiväluento, illallinen + juhlallisuudet, iltajuhla
  • Laitetaan päiväohjelmasta toivekyselyä jäsenistön Facebook-ryhmään

Koiramessut 2020

 • Rotutori:
  • Chessit ovat mahdollisesti osallistumassa Koiramessujen rotutoriin omalla standillaan ja kysyivät, haluaisiko kiharakerho osallistua rotutoriin yhdessä Chessien kanssa. Pohdimme vaihtoehtoa, että otettaisiin nyt kaksi paikkaa vierekkäin ilman väliseinää yhdessä Chessien kanssa ja ensi vuonna juhlavuotena kokonaan oma standi.
  • Maksettavia ainakin: ruokailut, sisustus, paikoitus, standit
  • Tuula ottaa järjestelyistä vastuuta, Mari selvittää rolluppien hintaa
  • Jäsenten ryhmästä kysellään kiinnostuneista talkoilijoita.
 • Koiramessujen talkookahvilaan tarvitaan myös talkoilijoita.

Muut esille tulevat asiat

 • Teams-tilin hankkiminen kiharakerholle
  • Päätettiin, että hankitaan aluksi maksuton versio käyttöön, pääasiassa kokoustarpeisiin. Muutoin Facebook ryhmät toimivat tiedonkulussa hyvin

 

25.5.2020 Teams kokous

 

Sähköpostipäätökset

 • Leirin ja kiharaerkkarin peruminen 9.5.2020
 • Kiharaerkkarin siirto 13.5.2020

Ilmoitusasiat

 • Seuraava SNJ-kokous järjestetään tiistaina 9.6.2020. Käsiteltäviä asioita muun muassa: Voidaanko SNJ-päänäyttely pitää? Saadaanko sinne tuomareita ulkomailta? Tulossa Mejä-koulutusta ja PK-koulutusta.

Jäsenasiat

 • Kokouksessa hyväksyttiin itse eronneiden sekä maksamattomien jäsenmaksujen kautta passivoitujen jäsenten ero kiharakerhosta.

Vuoden 2020 kiharakilpailujen ja lajimestaruuksien kohtalo

 • Seuraavia vuoden 2020 kiharapalkintoja ei jaeta tältä vuodelta:
  • Vuoden kihara
  • Vuoden veteraani-kihara
  • Vuoden nuori-kihara
  • Vuoden NOME-tulokas
 • Näin päätettiin siksi, että vuoden kiharapalkintojen kohdalla eri lajit, joista saa pisteitä kisaan, eivät ole tasapuolisessa asemassa. Esimerkiksi näyttelyjä ei voi toistaiseksi järjestää, mutta joitakin lajeja voi. Lajeissa, joissa pisteitä kerätään pitkin vuotta, on johtuvan koronatilanteen takia ihmisillä ja koirilla epätasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua kilpailuihin, sillä alueelliset erot ovat suuret ja kilpailupaikkoja ei ole tarjolla normaaliin tapaan. Näin ollen mestaruudet päätettiin jakaa vain lajeissa, joissa yksittäinen koe ratkaisee ja johon on jokaisen kiharaharrastajan mahdollisuus osallistua lajin vaatimukset huomioiden.

Vuosikokouksen järjestelyt

 • Päätettiin vuosikokouksen uudeksi ajankohdaksi sunnuntai 27.9 Tuuloksessa
 • Vuosikokous ilmoitetaan alkavaksi klo. 13 tai heti kiharaerkkarin jälkeen
 • Jos näyttely perutaan, muutetaan vuosikokous etäkokoukseksi, kuitenkin 30.9 mennessä järjestettäväksi

Leiriasiat

 • Päätettiin varata 22-24.7.2022 leiripaikaksi Tuorlan majatalo ja kutsua Frank Kane tuomariksi kiharoiden erikoisnäyttelyyn

Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuosikokoukselle esitettäväksi

 • Hyväksytään toimintasuunnitelma sekä talousarvio tehdyillä muutoksilla esitettäväksi vuosikokouksessa

Vuoden 2019 kiharoiden palkintojen toimittaminen

 • Palkinnot jaetaan vuosikokouksen yhteydessä. Jos vuosikokous joudutaan järjestämään etäkokouksena, siirretään palkintojen jako 40-vuotisjuhlaan

Noutajakoirajärjestöjen yhteistyötoimikunta

 • Mikael Montonen on jättänyt eropyynnön yhteistyötoimikunnan jäsenyydestä ja hänelle myönnettiin ero. Mari Kuusaro valittiin uudeksi yhteistyötoimikunnan jäseneksi ja Sanna Sierilä jatkaa varajäsenenä
 • Mari Kuusaro valittiin kiharakerhon edustajaksi mukaan yhteistyötoimikunnan koekalenterin uudistus -työryhmää

NOME-asiat

 • Mikael Montonen on jättänyt eropyynnön Nome-toimikunnan vetäjän paikasta ja hänelle myönnettiin ero. Tiina Lilja valittiin uudeksi Nome-vastaavaksi.
 • Sanna Rönty edelleen halukas tulemaan tuomaroimaan taippareihin.

MEJÄ –asiat

 • MEJÄ tapahtuma Mäntsälässä 2.8.2020 on hyväksytty

Näyttelyasiat

 • Uusi erikoisnäyttelyn 2020 puheenjohtaja on Tuula Nummenpää
 • Kiharaerkkari siirtyy pidettäväksi Tuulokseen 27.9.2020
  • Tuomariksi tulossa Lotta Vuorinen, ei varatuomaria

Sääntöuudistus

 • PRH:n kehotuksesta muokattiin kaksi kohtaa sääntöuudistuksesta:
  • 3§ Jäsenen eroaminen
  • 12§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
 • Toimitetaan korjaukset PRH:on

Kiharakerhon toimintatapa

 • Päivitetään kiharakerhon toimintatapa

Muut esille tulevat asiat

 • Kiharakerhon 40-vuotisjuhla. Työryhmä koonnissa.

 

6.4.2020 Teams kokous

 

Ilmoitusasiat

 • Lammin ryhmänäyttely on peruutettu. Järjestetään seuraavan kerran vuonna 2021
 • SNJ:n hallituksen 4. kokous pidetään 7.4.2020. Kokouksessa päätetään kesäleiristä. Päätettiin lähettää Ilpo Lintulan kiharakerhon edustajaksi kokoukseen.

Sääntömuutoksen hyväksyntä

 • Säännöt lähetettiin ennen kokousta luettavaksi ja hyväksyttiin tässä kokouksessa yksimielisesti
  • lähetetään säännöt eteenpäin PRH:lle

Toimintakertomuksen hyväksyminen

 • Toimintakertomus 2019 hyväksyttiin siinä muodossa, jossa se on ollut viimeisen kerran nähtävissä

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021

 • Budjetti laaditaan toimintakunnittain yhdessä toimintasuunnitelman kanssa
  • Jokainen toimikunta hoitaa oman kenttänsä ja sihteeri kokoaa yhteen
  • Lähetys sihteerille huhtikuun loppuun mennessä

Leiriasiat:

 • Kiharaleirin ja erikoisnäyttelyn mahdollinen siirtäminen tai peruminen
  • Viimeinen ilmoittautumispäivä leirille on 24.6. Se tulee olemaan myös viimeinen päivä leirin perumiselle
  • Ilmoittautuminen pidetään toistaiseksi auki normaalisti
  • Näyttelyyn ilmoittautumista siirretään showlinkin kautta myöhemmälle
  • Tarkastellaan tilannetta uudelleen 31.5, johon asti rajoitukset jatkuvat nyt
  • Jos erikoisnäyttely peruuntuu / siirtyy, leiri peruuntuu myös
  • Tehdään tiedote jäsenistölle Facebookiin sekä nettisivuille

Vuosikokouksen siirtäminen / peruminen

 • Odotamme kennelliiton päätöstä kesän tapahtumista. Jos vuosikokousta ei pystytä järjestämään leirin yhteydessä, kokous pyritään pitämään mahdollisimman pian, heti kun se on rajoitusten puolesta mahdollista
 • Vuosikokous vaatii fyysisen osallistumisen, ei voi pitää sähköisesti
 • Jos leiri perutaan, vaihtoehtoja vuosikokouksen järjestämiselle olisivat SNJ:n 50-vuotis juhlanäyttelyn viikonloppu tai kiharamestaruus viikonloppu

SNJ:n 50-vuotisjuhlanäyttely Hämeenlinnan Tuulosessa lauantaina 26.9.2020

 • Päätettiin, että kiharakerho osallistuu kiharakoirakoiden palkitsemiseen juhlanäyttelyssä
 • Jos erikoisnäyttely peruutetaan, 50-vuotisjuhlanäyttely korvaa erikoisnäyttelyn
  • Panostetaan näyttelypäivään ja kiharoiden kehään
  • Varataan varmuuden vuoksi sunnuntaipäivä Tuulosesta esim. koulutusta varten
  • Jos leiri saadaan pitää normaalisti, sunnuntain varaus perutaan

Yhteistyö chesapeakekerhon kanssa

 • Ajatuksia yhteistyöstä:
  • Osallistuminen toisen kerhon leireille
  • Tapahtumien, julkaisut ja esitteet
  • Noutajaharrastuksen ABC
  • Varis- / fasaanijahdit
  • Syksyn MH-luonnekuvaus
  • Kehitetään ideoita lisää ja ollaan vastaanottavaisia myös heidän ideoilleen

Kiharakerhon 40-vuotis juhla

 • Perustetaan toimikunta 40-vuotis juhlan suunnittelua varten
 • Kysytään jäsenistöltä, haluaako joku osallistua suunnitteluun
 • Nimetään yksi henkilö kiinnostuneista vastuuhenkilöksi ja hänellä voisi olla oikeus osallistua kerhon kokouksiin juhlien osalta
 • Tehdään tiedote jäsenistölle Facebookiin & nettisivuille

Lehtiasiat

 • Lehti on lähtenyt painoon

Kotisivuasiat

 • Päivitetään tapahtumakalenteri kevään peruuntuneiden tapahtumien osalta

NOME-asiat

 • Kevään WT-koe on peruttu
  • Seuraava WT-koe pyritään järjestämään 24.4.2021
  • Syksylle ei löytynyt sopivaa ajankohtaa
  • Samoja tuomareita kysytty tälle ajankohdalle
 • Jos taipumuskoetta ei voida järjestää heinäkuussa, pyritään siirtämään syksylle

Harrastuslajien asiat

 • Agilitykoulutus siirtyy todennäköisesti ensi vuoteen

Jalostusasiat

 • MH:lla uusi päivämäärä 24.-25.10.2020.
  •  Osallistumismäärä max 8 koiraa / päivä
  • Kiharakerho järjestää kuvauksen näillä näkymin yksin
 • Kennelliittoon lähetetty anomus jatkoajasta JTO:lle ja PEVISA:lle

 

 

17.2.2020 Skype kokous

 

Sääntömuutos

 • Laitetaan sääntömuutokset kiharakerhon jäsenistölle Facebookin keskustelupalstalle kommentoitavaksi ennen PRH:lle lähettämistä.
 • Jos mitään oleellisia kommentteja / muutoksia ei tule, lähetetään sääntömuutokset ilman erillistä käsittelyä PRH:lle tarkastettavaksi. Jos muutosehdotuksia tulee, otetaan säännöt uudelleen käsittelyyn seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Leiriasiat

 • Kiharaleirin budjetti
  • Päätettiin, että kaikkien koulutusten hinta on 15e/pv.
 • Järjestelyt hyvällä mallilla
  • Leirisivut avataan mahdollisimman pian
  • Ilmoittautuminen aukeaa maaliskuun alussa

NOME-asiat

 • Kajaanin taipparit 11.7 hyväksytty
 • WT-koe  25.4 Tammelassa
  • Kahden tuomarin koe: Ylituomarina Petteri Hirvonen sekä toisena tuomarina Esa Schön
 • Nome-toimikunta on kasassa, mahdollisesti muutoksia tulossa. Aleksi Rantanen lupautunut jatkamaan riistavastaavana
 • Nome rinkien perustaminen
  • Kiharakerhon toimintasuunnitelmaan kirjattu vuosikokouksessa, että rahallisesti tuetaan vain sellaisia tapahtumia, joihin kaikilla kerhon jäsenillä on mahdollisuus osallistua. Kerho ei voi siis tukea toimintaa tässä muodossa.
  • Mari ehdottaa, että jos ihmiset itse kokoaisivat treeni porukan, olisi kiharakerholla mahdollisuus tukea itseohjautuvia treeniryhmiä. Tällöin kerho ei valitse ihmisiä, vaan vastuu jäsenistöllä. Tällöin myös laji ja taso voisivat olla mikä tahansa. Ryhmät voisivat itse anoa tukea koulutuksiin. Summa voisi olla sama 10e/koirakko/koulutus. Yhtäläisenä ideana edistää kiharakoirakoiden menestystä.
   • Näihin ryhmiin kutsujen pitäisi olla avoimia, jotta tukea voidaan antaa. Koulutuksissa etusija niillä, jotka ovat käyneet jo useammin treenaamassa
   • Ryhmissä voisi käydä myös muita noutajia, mutta vain kiharakoirakot saavat tuen

MEJÄ –asiat

 • Kiharakarvaistennoutajien MEJÄ-mestaruus 2.8.2020 Mäntsälässä
  • Jälkipäivä 1.8.2020, Koepäivä 2.8.2020

Ilmoittautumisaika: 23.6.-20.7.2020, Ilmoittautumiset: Mari Mamia, meja@flatti.net

 • Tällä hetkellä MEJÄ-vastaana toimii Marja Asikainen. Tehdään hakemus uudesta MEJä-vastaavasta.

Harrastuslajien asiat

 • Agilitykoulutus Oulu 10.5.2020
 • Harrastuslajien toimikunta on varmistusta vaille kasassa

Näyttelyasiat

 • Erikoisnäyttelyn budjetti on hyväksytty
 • Laitetaan hakuun uusi näyttelyvastaava. Emmi ei jatka enää tämän vuoden jälkeen.

Jalostusasiat

 • Kiharoiden PEVISA ja JTO ovat voimassa vuoden 2021 loppuun asti. Uusi esitys pitäisi hyväksyä SNJ:n kevätkokouksessa viimeistään maaliskuussa 2021 ja olla kennelliitossa toukokuussa 2021. JTO ja PEVISA pitäisi siis olla jo tämän kesän vuosikokouksessa hyväksyttävänä. Jalostustoimikunta esitti, että anotaan kennelliitosta jatkoaikaa vielä vuodella. Kokouksessa päätettiin anoa vuoden jatkoaikaa PEVISA:lle ja JTO:lle
 • MH-luonnekuvaus 16.-17.5.2020

Erämessut 2020

 • Tuuli Lakka ja Sari Lehtonen-Lammi olleet kiinnostuneita esittelemään. Annetaan nämä nimet tiedoksi SNJ:lle. SNJ voi halutessaan kysyä muitakin.

 

12.1.2020 Vantaa

Kiharakerhon hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan seuraavat toimihenkilöt:

 • varapuheenjohtaja: Emmi Merta
 • sihteeri: Eveliina Rytkölä-Pennanen
 • rahastonhoitaja: Aino Sillanpää
 • jäsensihteeri: Heta Toivola
 • Kihara-lehden vastaava päätoimittaja: Lotta Romu
 • jalostustoimikunnan puheenjohtaja: Maija Päivärinta
 • pentuvälittäjä: Tuula Nummenpää
 • nome-vastaava: Mikael Montonen
 • mejä-vastaava: Marja Asikainen
 • näyttelyvastaava: Emmi Merta
 • leirivastaava: Emmi Merta
 • webmaster: Juha Merta

Kiharakerhon edustaja noutajarotujen yhteistyötoimikunnassa on Mikael Montonen, varalla Sanna Sierilä.

Hallitus päätti myös perustaa harrastuslajien toimikunnan, jonka puheenjohtajaksi valittiin Hertta Pesonen. Erillistä toko-, rally-toko- tai agilityvastaavaa ei valittu, vaan nämä lajit siirtyvät harrastuslajien toimikunnan alle.

Hallitus päätti, että riistavastaava toimii jatkossa osana nome-toimikuntaa, joka voi valita riistavastaavan itsenäisesti.

Lisäksi kirjattiin ylös toimihenkilöiden yleiset tehtävänkuvat.

Lisäksi käsiteltiin ja päätettiin seuraavat asiat:

 • Vuoden 2019 kiharat sekä toko-, rally-toko- ja agilitykisällit ja -mestarit vahvistettiin.
 • Kiharaleirin ohjelmarunko on valmis, seuraavaksi leiri- ja lajivastaavat etsivät kouluttajat. Vuosikokous järjestetään leirillä perjantaina 17.7.2020 klo 18:00.
 • Vuodelle 2020 on anottu neljä rodunomaista koetta: wt-koe Tammelassa 25.4.2020, taipumuskoe Kajaanin ympäristössä 11.7.2020 ja Kiharamestaruus-koe Parolassa 19.9.2020 ja 20.9.2020.
 • Mejä-mestaruus järjestetään 2.8.2020 Mäntsälässä.
 • Agility-kisällin ja -mestarin pistelasku muutettiin. Jatkossa tuloksia huomioidaan lajin luonteesta johtuen enintään kymmenen. Tasatilanteessa ratkaisee ensin nollatulosten määrä, sitten voittojen, kakkossijojen ja kolmossijojen määrä, vasta sitten arpa.
 • Toko-, rally-toko- ja agilitykisällin ja -mestarin tittelit jaetaan jatkossakin koko vuoden mittaisen pistelaskun perusteella. Aiemmista vuosista poiketen jatkossa omistajat toimittavat itse oman koiransa tiedot harrastuslajien toimikunnalle vuoden loppuun mennessä, mikäli haluaa osallistua lajin mestarin valintaan. Toimikunta käy tulokset läpi ja esittää järjestäytymiskokouksessa hallitukselle kolme parasta palkittavaa koirakkoa.
 • Oulun seudulle on suunnitteilla vielä kevääksi agilitykoulutus.

Kiharakerhon jäsenmäärä 31.12.2019 on 231. Seuraavassa Kihara-lehdessä muistutetaan jäseniä Kiharakerhon jäsenten Facebook-keskusteluryhmästä.

Kiharakerhon pääyhteistyökumppanin vuonna 2020 on Royal Canin, sillä Kiharakerho on sisällytetty kiharakarvaisten noutajien rotujärjestön Suomen Noutajakoirajärjestön ja Royal Caninin väliseen yhteistyösopimukseen.