2019

Tältä sivulta löytyy Kiharakerhon hallituksen tekemiä päätöksiä.

 

19.7.2019 Vuosikokous

Paikka: Eräkeskus, Metsäkouluntie 60 31350 Liesjärvi Tammela

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Kiharakerhon hallituksen puheenjohtaja Ilpo Lintula avasi kokouksen klo 18:37.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Ehdotettiin ja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ilpo Lintula.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Ehdotettiin ja valittiin kokouksen sihteeriksi Sanna Sierilä.

4. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta

Ehdotettiin ja valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Lotta Ceder ja Karoliina Mikola.

5. Ääntenlaskijoiden (2) valinta

Ehdotettiin ja valittiin ääntenlasijoiksi Lotta Ceder ja Karoliina Mikola.

6. Kokouksen laillisuus

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi, sillä kokouskutsu on ollut Kihara-lehden numerossa 1/2019.

7. Kokousedustajien äänivaltaisuus

Kokouksessa on 27 äänivaltaista jäsentä sekä yksi muu henkilö, yhteensä. Kokous on äänivaltainen.

8. Esitetään vuoden 2018 hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Ilpo Lintula esitteli vuoden 2018 hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.

Hyväksyttiin toimintakertomus pienin korjauksin:
- toiminnantarkastajat
- vuosikokouksen puheenjohtaja ja osallistujamäärä
- kaikille hallituksen jäsenille oikea nimi lempinimen sijaan

9. Esitetään vuoden 2018 hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Ilpo Lintula esitteli vuoden 2018 hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.

Hyväksyttiin toimintakertomus pienin korjauksin:
- toiminnantarkastajat
- vuosikokouksen puheenjohtaja ja osallistujamäärä
- kaikille hallituksen jäsenille oikea nimi lempinimen sijaan

10. Päätetään yhdistyksen vuoden 2020 jäsenmaksut

Hallitus esittää jäsenmaksujen pitämistä ennallaan. Tiina Illukka ehdotti jäsenmaksun nostamista 3 €. Asiassa suoritettiin avoin käsiäänestys, jossa hallituksen esitys voitti äänin 24-3. Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan.

11. Esitetään ja vahvistetaan vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Puheenjohtaja Ilpo Lintula esitteli vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Päätettiin hyväksyä vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

12. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi

Ehdotettiin ja valittiin Ilpo Lintula.

13. Hallituksen jäsenen eropyyntö

Hallituksen jäsen Tiina Illukka on pyytänyt eroa hallituksesta. Päätettiin hyväksyä eronpyyntö.

14. Valitaan hallitukseen kaksi jäsentä erovuoroisten tilalle ja yksi jäsen eronneen tilalle yksivuotiskaudeksi

Ehdotettiin seuraavia henkilöitä: Mari Kuusaro, Hertta Pesonen, Kreetta Lindroos, Minna Rajalampi.

Ehdotettiin seuraavia henkilöitä hallitukseen vain kaudelle 2019-2020: Liisi Vinho.

Äänestyksessä hallituksen jäseneksi kaudelle 2020-2021 annettii ääniä seuraavasti:

Mari Kuusaro: 17
Hertta Pesonen: 6
Kreetta Lindroos: 13
Minna Rajalampi: 17

Valittiin hallitukseen kaudelle 2020-2021 Mari Kuusaro ja Minna Rajalampi.

Äänestyksessä hallituksen jäseneksi kaudelle 2019-2020 annettiin ääniä seuraavasti:

Liisi Vinho: 0
Kreetta Lindroos: 19
Hertta Pesonen: 7

Valittiin hallitukseen kaudelle 2019-2020 Kreetta Lindroos.

15. Valitaan hallitukseen kaksi varajäsentä

Ehdotettiin seuraavia henkilöitä varajäseneksi: Hertta Pesonen, Liisi Vinho, Sanna Sierilä.

Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti (käsiäänestys):

Hertta Pesonen & Liisi Vinho: 0
Liisi Vinho & Sanna Sierilä: 0
Hertta Pesonen & Sanna Sierilä: 27

16. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja niiden puheenjohtajat

Päätettiin, että hallitus valitsee tarvittavat toimikunnat ja niille puheenjohtajat, jotka valitsevat itselleen toimikunnan.

17. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

Ehdotettiin ja valittiin toiminnantarkastajiksi Fred Sunden ja Mikael Montonen.

Ehdotettiin ja valittiin varatoiminnantarkastajiksi Mirkka Montonen ja Pauli Ojanen.

18. Valitaan edustaja ja varaedustaja SNJ:n varsinaisiin kokouksiin

Päätettiin, että hallitus valitsee edustajat ja varaedustajat SNJ:n varsinaisiin kokouksiin.

19. Valitaan viisi edustajaa ja viisi varaedustajaa Varsinais-Suomen kennelpiirin kokouksiin

Päätettiin, että hallitus valitsee edustajat ja varaedustajat kennelpiirin kokouksiin.

20. Käsitellään mahdolliset kirjalliset aloitteet

Ei ole.

21. Muut esille tulevat asiat
Esitellään vuoden 2020 leiripaikkavaihtoehdot ja pyydetään jäsenistön mielipide hallitukselle valinnan tekemiseen

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Ilpo Lintula päätti kokouksen klo 20.51

 

17.6.2019 Skype- kokous

 

​Ilmoitusasiat

 • Lammin ryhmänäyttely on pidetty onnistuneesti. Näyttelyyn osallistui n. 400 koiraa kumpanakin päivänä.

Jalostusasiat

 • Satu Fredriksson ja Kreetta Lindroos ovat halukkaita kouluttautumaan MH-toimihenkilöksi. Päätettiin maksaa heille Koetoimitsija 1 -kurssi, jotta he voivat osallistua jatkossa Koetoimitsija 2 -kurssille. Kiharakerho puoltaa Satu Fredrikssonin ja Kreetta Lindroosin osallistumista Koetoimitsija 1 -kurssille.

Kotisivuasiat

 • Kotisivuilta puuttui rally-tokovastaava Tiia Luomasen yhteystiedot. Yhteystiedot on nyt lisätty ja rally-tokolle on tehty myös sähköpostiforward: rally@kiharakerho.net.

NOME- asiat

 • 16.-17.11.2019 Nou/nome-koetoimitsijakurssi, Loviisa (järj. SMN ry)
  Laitetaan ilmoitus kurssista kotisivuille. Ilmottautuminen 18.10.2019 mennessä.

 

20.5.2019 Skype- kokous

 

 • Hallitus on yksimielisesti päättänyt sähköpostitse 14.4.2019, että uudeksi rahastonhoitajaksi valitaan Aino Sillanpää, Tili ja Isännöinti Manttaali Oy. Muita ehdokkaita ei ollut.

SNJ:n jäsenyys Kiharakerhon kautta

 • Päätettiin, että jatkossa Suomen Noutajakoirajärjestön jäsenmaksun voi maksaa Kiharakerhon kautta samoin kuin tällä hetkellä alueyhdistysten kautta. Tällöin SNJ:n jäseneksi haluavalta laskutetaan Kiharakerhon jäsenlaskutuksen yhteydessä SNJ:n jäsenmaksu (17 € vuonna 2019). SNJ perii jäsenmaksut Kiharakerholta vuoden lopulla toteutuneen jäsenmäärän mukaan. Pentuejäsenen liittämiseen Kiharakerhoon tai Suomen Noutajakoirajärjestöön ei tule muutoksia. Kiharakerho tiedottaa asiasta tarkemmin loppuvuodesta ennen jäsenmaksulaskujen lähettämistä.

Jalostusasiat

 • Jalostustoimikunta antoi kasvattaja Ivana Rindosovan pyynnöstä lausunnon, että Ritva Ylitalon Zorro,Caballus No Worries, on jalostuskelpoinen uros. Lausunto sanoo, että Zorro täyttää suomalaiset jalostuskoirille asetetut ehdot (pevisa) ja sen pennut voi rekisteröidä Suomen kennelliitossa. Zorrolle on syntymässä pentue Tsekkeihin ja siellä tarvitaan pentujen rekisteröintiin ko. Lausunto Koska koiraa ei ole jalostustarkastettu siellä.
 • SNJ voi lähettää kaksi edustajaa rotujärjestöpäiville, jotka pidetään syyskuussa. Aiheena on JTO:n tekeminen. Koska chessien jalostusneuvoja Anne Woivalin on paikalla SKL:n kasvattajatoimikunnan jäsenen roolissa, kiharat saavat lähettää kaksi edustajaa. Katsomme lähempänä, ketkä kaksi lähtee, kun kalenterit ovat paremmin selvillä syyskuun osalta.

Sporttirakki

 • Päätetään, että tällä hetkellä yhdistys ei ota Sporttirakkia käyttöön.

 

25.3.2019 Skype - kokous

 

Nou/NOME koetoimitsija 2- koulutus

 • Kiharakerho puoltaa Minna Rajalammen osallistumista Nou/NoME koetoimitsija 2 –koulutukseen. Kerho maksaa yöpymiset ja osallistumismaksun. Velvoitteena on toimia vähintään kahdessa Kiharakerhon kokeessa kurssin suorittamisen jälkeen seuraavan viiden vuoden aikana. Yöpymiset maksetaan myös Johanna Ruohoselle (päätetty muilta osin edellisessä kokouksessa).

Rahastonhoitajan paikka edelleen avoimena

 • Tällä hetkellä ei ole ketään ilmoittanut halukkuudesta tehtävään.

Tilinpäätös 2018.

 • Päätettiin hyväksyä tilinpäätös lähetettäväksi toiminnantarkastajille: Pasi Ojanen ja Fred Sunden.

Toimintakertomus 2018

 • Päätettiin hyväksyä toimintakertomus toiminnantarkastajille lähetettäväksi erillisellä sähköpostipäätöksellä viikon kuluttua, kun kaikki ovat ajatuksen kera lukeneet toimintakertomuksen.

Kiharaleiri 2019

 • Päätettiin ottaa RallyTOKO –koulutus osaksi leirin koulutuksia. Leirituotteina damit, joista tehdään ennakkotilaus maksua vastaan. Huppareita otetaan kokeiluun, ja niiden tilaus hoidetaan leirillä.

NOME-asiat

Kiharakerho lähettää seuraavat joukkueet:

 • Pirkan Damit joukkueessa: Tiina-Mari Sutinen ja Pilke, Mari Kuusaro ja Riley tai Minttu sekä Sari Lehtonen-Lammi ja Queen
 • Oulun Hankinomet joukkueessa: Päivi Erkko-Koskinen ja Tylli, Paula Sarkkinen sekä Huisa ja Nayma

Agility- asiat

 • 23.3.2019 Kajaani agilitykoulutus peruuntui osanottajamäärän vuoksi
 • Suunnitteilla vastaava koulutus esim. Raaheen kesä-heinäkuulle, tarkoituksena tarjota samalla myös esimerkiksi näyttelykoulutusta

Muut esille tulevat asiat

 • Messukeskuksen talkoo -kahvila säilyy Kiharakerhon järjestettävänä.

 

13.2.2019 Skype- kokous

 

Sähköpostipäätökset

 • 18.1.2019 Päätettiin maksaa 500 € ryhmänäyttelyn tilille ennakkomaksuja varten 31.1.2019 mennessä
 • 28.1.2019 Leirin budjetti hyväksytty

Rahastonhoitajan paikka hakuun

 • Rahastonhoitaja Ulla Kaikkonen on tehnyt eropyynnön tehtävästä. Päätettiin myöntää ero, joka astuu voimaan heti kun hänelle löytyy seuraaja. Laitetaan paikka yleiseen hakuun.

SNJ:n koulutuspäiville osallistujat

 • Tuula Nummenpää ja Jenni Hämäläinen ovat halukkaita osallistumaan koulutuspäiville. Päätettiin lähettää heidät osallistujiksi. Kiharakerhon edustajaksi SNJ:n vuosikokoukseen valittiin Tuula Nummenpää, Jenni Hämäläinen ja Elina Peltomaa sekä varalle Emmi Merta.

Rally-tokovastaavan valinta

 • Päätettiin valita Rally-Toko vastaavaksi Tiia Luomanen.

NOME-asiat

 • Mäntän talvinome joukkueen haku. Päätettiin avata julkinen haku.
 • Pirkan damit 2019 joukkueen haku. Päätettiin avata julkinen haku.
 • Oulun hanki nome joukkueen haku. Päätetiin avata julkinen haku.
 • Johanna Ruohonen on anonut pääsyä NOU/NOME koetoimitsija 2 kurssille Kiharakerhon maksamana. Päätettiin puoltaa ja maksaa Johanna Ruohonen Nou/Nome koetoimitsija 2 kurssille.

Agility-asiat

 • Koulutus 23.3.2019 Kajaani, kouluttajat Minna Rajalampi ja Marjo Rajalampi.

 

Järjestäytymiskokous 14.1.2019 Skype-kokous

 

Järjestäytyminen

 • varapuheenjohtaja

Emmi Merta valittiin varapuheenjohtajaksi.

 • sihteeri

Jenni Hämäläinen valittiin sihteeriksi.

 • taloudenhoitaja

Ulla Kaikkonen valittiin taloudenhoitajaksi.

 • jäsensihteeri

Heta Toivola valittiin jäsensihteeriksi.

 • Kihara-lehden päätoimittaja

Lotta Romu valittiin päätoimittajaksi.

 • jalostusneuvoja eli jalostustoimikunnan puheenjohtaja

Maija Päivärinta valittiin jalostustoimikunnan puheenjohtajaksi.

 • pentuvälittäjä

Tuula Nummenpää valittiin pentuvälittäjäksi.

 • nome-vastaava

Kati Heiskanen valittiin nome-vastaavaksi.

 • riista-vastaava

Aleksi Rantanen valittiin riista-vastaavaksi.

 • mejä-vastaava

Marja Asikainen valittiin mejä-vastaavaksi.

 • toko-vastaava

Elina Peltomaa valittiin toko-vastaavaksi.

 • rally-tokovastaava

Ei valittu rally-tokovastaavaa. Valinta siirretään seuraavaan kokoukseen.

 • näyttelyvastaava

Fanni Rapala valittiin näyttelyvastaavaksi.

 • leirivastaava

Tuula Nummenpää valittiin leirivastaavaksi.

 • putiikinpitäjä

Olli ja Ulla Kaikkonen valittiin putiikinpitäjiksi.

 • webmaster

Juha Merta valittiin webmasteriksi.

 • agility-vastaava

Minna Rajalampi valittiin agility-vastaavaksi.

 • edustaja ja varaedustaja yhteistyötoimikuntaan

Mikael Montonen valittiin edustajaksi yhteistyötoimikuntaan ja varaedustajaksi Sanna Sierilä.

 

Jäsenasiat

 • Jäsenlaskut lähetetään tammikuun lopussa.

 

Vuoden 2018 kiertopalkinnot

 • Kiertopalkintojen tulosten ilmoittamisaika on 15.1.2019 asti. Vahvistetaan sähköpostilla    voittajat, mikäli pisteytykseen tulee muutoksia ennen voittajien tiedottamista 16.1.2019.
 • Mikäli huomiseen 15.1.2019 mennessä ei tule uusia ilmoituksia, vahvistetaan                    ennakkopäätöksellä voittajat sillä edellytyksellä, että muutoksia ei ole tullut.

          Vuoden kihara: Cimramin Ilopilleri om. Tiia Luomanen

          Vuoden nuori kihara: Bling Bling Anna Silmä om. Nina Pönkänen

          Vuoden veteraani: Juhellus Pretty Flame om. Päivi Erkko-Koskinen ja Olavi Koskinen

          Vuoden nome tulokas: Juhellus Wonderful Quality om. Hertta ja Tenho Pesonen

 

NOME-asiat

 • anotut kokeet
  NOU, Tammela 18.7.2019 hyväksytty
 • Lajikohtainen koetoimitsija – koulutus. Kerho puoltamassa koulutusta jäsenilleen jos halukkaita löytyy.

 

TOKO-asiat

 • toko-mestaruus
  mestaruuskoetta ei järjestetä vaan mestaruus ratkaistaan useamman kokeen perusteella

 

Vuoden kihara ja veteraanikihara sääntöjen muutos

 • SijoitusPisteet

          ROP-VET8

          VSP-VET6

          BIS-VET 1.20

          BIS-VET 218

          BIS-VET 316

          BIS-VET 415

          Kiharakerhon erikoisnäyttelyssä

          ROP-VET20

          VSP-VET18

Päätetään lisätä pisteytykseen HIRV-J, josta saadaan 8 pistettä.

 

SNJ:n koulutuspäivät

 • Koulutuspäivät ja vuosikokous 23 - 24.3.2019, Hotelli Tallukka Asikkala

 

Kiharaputiikin tilanne ja mahdollinen alasajo vuoden 2019 aikana

 • Päätetään, että varastoa ei aleta enää myymään, vaan jäljellä olevat tuotteet jaetaan tulevissa yhdistyksen järjestämissä kisoissa. Päätetään lakkauttaa Kiharaputiikki.