2014

15.10.2014 Webex-kokous

Tiedotusasita nou/nome-yhteistyötoimikunnalta: Uusia metsästyskoesääntöjä ei saada voimaan vuoden 2015 alusta, pyritään kaudelle 2016.

 • Sähköpostipäätös: Päätettiin osallistua Koira2014 -tapahtumaan talkoilemalla henkilöstökahvilassa. Talkoilijoita on haettu Kiharakerhon sivuille laitetun ilmoituksen avulla, ilmoittautua voi Marika Simeliukselle.
 • Todettiin jäsenmäärät, kokonaisjäsenmäärä on yhteensä 240
 • Käytiin läpi Maailmanseminaarin kokouksenaikainen tuloslaskelma.
 • Käytiin läpi Putiikin inventaario
 • Vuodelle 2015 suunnitellut tapahtumat:
  • Kiharaleiri 24.-26.7.20125 Virtain Marttisilla
  • Tokomestaruus pidetään Kiharaleirillä
  • Kesäkuussa 2015 mahdollisesti NOME-koe Hattulassa Vanamajalla
  • Elokuun puoleen väliin on suunniteltu NOU/ALO-koe
  • Kiharamestaruus 18.-19.9.2015 Tampereen Teiskossa
  • Agilitymestaruus pidetään todennäköisesti lokakuussa Pohjois-Suomessa
 • Kiharakerho osallistuu Koira 2014 tapahtumaan rotujärjestönsä SNJ:n kautta: Merja Takala ja Tuula Nummenpää ovat menossa SNJ:n ständille. Mukaan ständille voi ilmottautua Tuula Nummenpäälle.
 • SNJ:n syyskokouksessa Kiharakerhon varsinaisia edustajia ovat Anu Lintula ja Sanna Sierilä, varalla Tuula Nummenpää ja Maija Päivärinta.

1.7.2014 Webex -kokous

 • ensi vuoden MH-kuvauksen valmistelu on aloitettu
 • todettiin jäsenmäärät, ainaisjäsen 19, pentuejäsen 7, perhejäsen 31, VIP-jäsen 26, vuosijäsen 157, yhteensä 240
 • käytiin läpi vuoden 2015 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota
 • SNJ:n nou/nome-koulutusohjaajakurssille lähetettiin Juhani Laaksonen ja Tiia Luomanen, Kiharakerho maksaa osallistujille lounaat ja majoituksen
 • käytiin läpi seminaarin kokeiden ja muiden tapahtumien järjestelyiden eteneminen
 • Maailmanvoittajanäyttelyyn elokuussa kaivataan henkilöitä talkoilemaan henkilökunnan kahvilaan sekä SNJ:n ständille kiharoita edustamaan
 • Kiharakerho osallistuu Turun ylimääräiseen KV-näyttelyyn talkoillen, mikäli lähistöltä löydetään tapahtumalle yhteyshenkilö

22.5.2014 Webex -kokous

 • Todettiin, että ainaisjäseniä on 19, vuosi- ja pentuejäseniä yhteensä 163, perhejäseniä 32, vip-jäseniä 26. Tällä hetkellä pentuejäseniä ei kyetä jäsenrekisterissä erottelemaan, minkä vuoksi niiden tarkkoja määriä ei tiedetä ja laskelmissa ne on sisällytetty vuosijäseniin.
 • Päätettiin, että Kihara 3/2014 lehdestä otetaan 350 painosta kolmannesta lehdestä poikkeuksellisesti seminaarin vuoksi ja lehti lähetetään kaikille näyttely- ja nome-tuomareille.
 • Päätettiin, että tuloskirjan painosmäärä nostetaan 250 kappaleeseen seminaarin vuoksi (normaalipainos 200 kpl).
 • Jatkossa kerran kuukaudessa suoritetaan vanhojen kiharalehtien postitus uusille (ja pentue)  jäsenille. Postituksesta vastaa Nina.
 • SNJ:n nou/nome -koulutusohjaajakurssille ilmoittautuminen 30.5. mennessä. Halukkaita on ilmottautunut Juhani Lehtonen ja Tiia Luomanen. Pätettiin laittaa ilmoitus nettisivuille ja fb-sivuille siitä, että Kiharakerho hakee koulutusohjaajakurssille edustajaa. Halukkaiden pitää ilmottautua 29.5. mennessä Katille, muutoin Juhani ja Tiia lähetetään kurssille.

 • Keskusteltiin seminaarin palkinnoista, ohjelmista ja seminaarituotteista.

 • MV-näyttelyssä elokuussa on Kiharakerhon kahvilatalkoot, joihin toivotaan 1-2 talkoilijaa. Tuotto menee monimuotoisuustutkimukseen.

 • SNJ:n tokomestaruus: joukkue ilmoitetaan kokeeseen, jos joukkue saadaan kasaan. Maija kokoaa joukkueen ja laatii ilmoituksen nettisivuille ja fb-sivuille.

 • MV ständi: SNJ perustaa oman ständin näyttelyyn, kiharakerho osallistuu näyttelyyn sen kautta.

10.4.2014 Webex -kokous

 • Kiharaleirin 2015 pitopaikaksi on varattu Virtain Marttinen.
 • Kiharakerho järjestää näyttelykoulutusta KHN:n kanssa 18.6.2014 Kirstulan kentällä Hämeenlinnassa.
 • Monimuotoisuustutkimus on käynnissä. Kaikki kutsutut koirat ovat lupautuneet mukaan.
 • Maailmanseminaarin sivut on avattu.
 • Käytiin läpi työryhmän korjattu esitys Vuoden Kihara ym. kilpailujen pisteytyksen muuttamisesta. Ehdotukset hyväksyttiin, mutta poistettiin lajirajoitus.
 • Kiharaputiikki on toistaiseksi kiinni. Olli ja Ulla Kaikkonen hoitavat edelleen yksittäiset verkkotilaukset. Seminaarin jälkeen tuotteita valmistetaan pääosin enää tilauksesta. Marja Lehtiö vastaa Seminaarin jälkeen verkkotilausten koordinoinnista.

4.3.2014 Webex-kokous

 • Sihteeri ja puheenjohtaja viimeistelevät vuoden 2013 toimintakertomuksen, minkä jälkeen toimintakertomus on hyväksytty.
 • Kiharakerho lähettää Kukka Floorin SNJ:n koulutuspäiville 29.-30.3.
 • Keskusteltiin Maailmanseminaarissa järjestettävästä Hannes Lohen luennosta ja siihen liittyvästä monimuotoisuustutkimuksesta. Päätettiin, että jalostustoimikunta valitsee tutkimukseen 30 koiraa kotimaasta ja ulkomailta Kiharakerho kustantamana. Tutkimukseen voivat osallistua myös muut kiharoiden omistajat omalla kustannuksellaan.
 • Päätettiin, että vuoden 2015 Kiharaleirin pitopaikaksi kysytään ensisijaisesti Virtain paikkaa ja toissijaisesti Mustialaa. Ajankohdaksi suunniteltiin alustavasti 24.-26.7.2015.
 • Maailmanseminaarin tapahtumien ilmoittautumistekstejä valmistellaan. Ilmoittautumiset kokeisiin ja muihin tapahtumiin pyritään avaamaan 17.3. mennessä.
 • Lisäksi keskusteltiin seminaarin kiharaesineiden näyttelyyn sekä huutokaupan ja arpajaisten järjestämiseen liittyvistä asioista. Huutokauppa- ja arpajaistuotot päätettiin käyttää monimuotoisuustutkimukseen.
 • Keskusteltiin Vuoden Kihara ja muiden kilpailujen pisteytyksen päivittämiseksi perustetun työryhmän esityksestä. Esille tulleet parannusehdotukset välitettiin työryhmälle, joka lähettää viimeisen ehdotuksensa pisteytyksen muutoksista maaliskuun loppuun mennessä.

17.1.2014 Espoo

 • Valittiin vuodelle 2014  toimihenkilöt. Toimihenkilöt pysyvät pääosin ennallaan, Tiia Luomanen on kerhon uusi sihteeri ja Kiharaputiikille etsitään parhaillaan uutta vastaavaa.
 • Kokouksessa keskusteltiin seminaarin aikatauluista ja muista käytännön asioista, kuten koejärjestelyistä ja seminaarituotteista.
 • Kiharakerho kustantaa Marja Lehtiön aikaisemmin suorittaman rally-tokon koetoimitsijakurssin takautuvasti ja lähettää Tiina-Mari Sutisen MH-luonnekuvauksen C-toimitsijakurssille.
 • Vuosikokous sovittiin pidettäväksi Piikkiössä lauantaina 2.8.2014 ennen Maailmanseminaaria, tarkempi kellonaika päätetään myöhemmin.
 • Riistapäivä pidetään Riihimäen seudun kennelkerhon majalla 1.3.
 • Hallitus nimeää työryhmän tarkentamaan Vuoden Kihara ja muiden kilpailujen pisteitä sekä huomioimaan rally-tokon ja koiratanssin pisteissä lajien virallistuttua.
 • Kiharakerho lähtee mukaan noutajarotujärjestöjen kirjelmään, jotta taipumuskoe säilyy vaatimuksena C.I.B.-tulokseen.
 • Vuonna 2014 tuloskirjaan saa laittaa yhden kuvan koirastaan ilmaiseksi.
 • Seuraava kokous pidetään riistapäivän yhteydessä 1.3. Riihimäellä.