2011

3.12.2011 Helsinki

 • BH-päivä pidetään maaliskuussa Riihimäellä.
 • October Show 2012: Kiharakerho osallistuu talkoisiin, jos on mahdollista talkoilla vain yhtenä päivänä.
 • Päätettiin, että KoiraExpoon lähetetään Ulla Kaikkonen.
 • Uutta rotuesitettä ei tehdä vielä, koska vanhaa on vielä vähän jäljellä.
 • MH-suunnitelmat vuodelle 2012: pidetään kaksi kuvausta.
 • A-koetoimitsijakoulutus: hallitus ei katso tarpeelliseksi kouluttaa ketään.
 • Kiharoiden maailmanseminaari 2014: Päätettiin laittaa ilmoitus Englannin kiharakerhon vuosikirjaan.
 • Tuomas Illukka kutsutaan jalostustoimikunnan asiantuntijaksi.
 • Kiharoiden mejä-mestaruus pidetään 13.5.2012.

23.10.2011, Riihimäki

 • Uudeksi rahastonhoitajaksi valittiin Ulla Kaikkonen.

9.10.2011, Lohja

 • Keskusteltiin kerhon taloudellisesta tilanteesta sekä putiikin uusista hankinnoista.
 • Keskusteltiin vuoden 2012 Kiharamestaruudesta.
 • Päätettiin nostaa nome-kokeiden ilmottautumismaksu 37,- euroon.
 • Keskusteltiin kiharoiden Suomessa pidettävän vuoden 2014 maailmanseminaarin järjestelyistä sekä tapahtumapaikasta.
 • Päätettiin, että Kiharakerhoa SNJ:n syyskokouksessa edustavat Maija Päivärinta ja Kukka Mykkänen. Varalla Marika Simelius.
 • Päätettiin lähettää jäsenille vuoden 2012 jäsenmaksut erillisinä kirjeinä heti alkuvuodesta.
 • Keskusteltiin uudesta rahastonhoitajasta, joksi päätettiin ensisijaisesti pyytää Ulla Kaikkosta.

22.7.2011, Mustiala

 • Hyväksyttiin vuoden 2012 budjetti.
 • Hyväksyttiin uudet jäsenmaksut vuodelle 2012.
 • Hyväksyttiin JTO raakaversion perusteella.
 • Päätettiin, että Leena Soivio osallistuu MH:n A-toimihenkilökurssille ja Maija Päivärinta sekä Sari Ojanen B-toimihenkilökurssille.
 • Päätettiin jakaa novascotiannoutajilta 30-vuotislahjaksi saatu Killeri-kiertopalkinto vuosittain erikoisnäyttelyn parhaalle käyttöluokan koiralle.
 • Keskusteltiin kiharapennun suositushinnasta.

14.5.2011, Riihimäki

 • Tehtiin toimintasuunnitelma vuodelle 2012.
 • Keskusteltiin jäsenmaksujen korotuksista.
 • Keskusteltiin JTO:sta, jonka päävastuu Maijalla.
 • Keskusteltiin yleisesti tulevista tapahtumista ja järjestelykysymyksistä.

8.1.2011, Hämeenlinna

 • Valittiin toimihenkilöt vuodeksi 2011.
 • Keskusteltiin vuosijuhlaan ja jalostusiltapäivään liittyvistä asioista.
 • Uusi jäsensihteeri Kukka Mykkänen on ottanut käyttöön uuden jäsenrekisteriohjelman.
 • Yritetään järjestää keväällä riistapäivä.
 • Päätettiin, että SNJ:n koulutuspäiville lähetetään Kukka Mykkänen, Sanna Sierilä sekä uusi sihteeri.
 • Päätettiin, että Kiharakerhoa SNJ:n kevätkokouksessa edustavat Maija Päivärinta ja Sanna Sierilä.
 • Kiharakerhon pääsponsori vuonna 2011 on Royal Canin.