2023

Tältä sivulta löytyy Kiharakerhon hallituksen kuluvana vuonna tekemiä päätöksiä:

 

Hallituksen kokous 11.12.2023 klo 18.30, Teams

Jäsenasiat

 • Jäseniä yhteensä 275 kpl (21 ainaisjäsentä, 41 perhejäsentä, 206 vuosijäsentä, 6 pentuejäsentä ja 1 kunniajäsen).
 • Ensi vuoden jäsenlaskut lähetetään tammikuun puolessa välissä.

SNJ ja muut yhteistyötahot

 • SNJ:n syyskokouksessa 25.11. valittiin hallitukseen kaudelle 2024–2026 kiharakerholaiset Ilpo Lintula ja Inka-Mari Sarvola.
 • SNJ:n kesäleiriä ei järjestetä vuonna 2024.
 • Savon Nuuskut järjestää NOME-B SM-kokeen vuonna 2024. Koepaikkana Keitele, tuomareina Jari Hartikainen ja Matti Tenhunen.
 • Suomen Noutajakoirajärjestö järjestää NOME-A SM-kokeen vuonna 2024. Koepaikka Lapualla 26.10.2024. Kokeen ylituomari Petteri Hirvonen, muut tuomarit Tomi Sarkkinen ja kaksi tuomaria ulkomailta.
 • NOWT SM-kokeelle ei ole järjestäjää vuodelle 2024. Koe täytyy anoa Kennelliitolta vuoden 2023 loppuun mennessä, joten koe saattaa jäädä pitämättä.

Kiharalehti ja verkkosivut

 • Kiharalehdelle etsitään taittajaa alkaen lehdestä 3/2024. Uuden taittajan olisi hyvä seurata jo lehden 2/2024 taittoa, joka tapahtuu elokuussa 2024. Vapaaehtoisuutensa voi ilmoittaa lehden vastaavalle päätoimittajalle Susanna Kuismalle.

Nome- ja Mejä-asiat

 • Kiharakahvilan seuraava kerta järjestetään tammikuun puolella ja siinä käsitellään sekä joulu- että tammikuun haastetehtävät.

Jalostusasiat

 • Katariina Mäen jalostusaiheinen webinaari pidetään 7.2.2024 klo 18.30. Kiharakerhon jäsenille osallistumismaksu on 5 €, ei-jäsenille 35 €. Ennen webinaaria jalostustoimikunta tekee lomakkeen, jolle voi laittaa ennakkokysymyksiä, joihin Mäki pyrkii webinaarinsa aikana vastaamaan. 
 • Päätettiin maksaa Palveluskoiraliiton vuodesta 2025 alkaen velvoittama eettinen koulutus kerhon järjestämissä MH-kokeissa aktiivisesti toimiville koetoimitsijoille.

Harrastuslajien asiat

 • Vuoden 2024 alusta alkaen voi järjestää B-tottiksen sisältäviä kokeita, joiden pisteytys on sama ja siten nykyistä kiharapisteytystä voi soveltaa siihenkin. Päätettiin käyttää B-tottiksessa samaa pisteytystä kuin nykyisessä tottiksen pisteytyksessä.

Kiharaleiri

 • Keski-Suomen alueella toimivia nome-kouluttajia voi vinkata leirin vetovastuullisille eli Anu ja Ilpo Lintulalle.
 • Kukaan ei ole ilmoittautunut halukkaaksi taippareiden järjestäjäksi leirin yhteydessä, joten niitä ei järjestetä silloin.

Erämessut Riihimäellä 

 • Kiharakerho osallistuu SNJ:n ständillä Riihimäen erämessuille 7.-9.6.2023. Paikalle toivotaan vapaaehtoisia ihmisiä ja koiria esittelemään rotua.

 

Hallituksen kokous 6.11.2023 klo 18.30, Teams

Jäsenasiat

 • Jäseniä yhteensä 276 kpl (21 ainaisjäsentä, 41 perhejäsentä, 207 vuosijäsentä, 6 pentuejäsentä ja 1 kunniajäsen).

SNJ ja muut yhteistyötahot

 • SNJ:n syyskokous pidetään Hämeenlinnassa 25.11.2023 klo 13.

Kiharalehti ja verkkosivut

 • Ensi vuonna Kiharalehden aineistojen toimitusaika tulee olemaan noin 1,5 kk ennen lehden julkaisuaikaa.
 • Lehtitoimikunta kokoustaa 14.11.2023.
 • Päätettiin valtuuttaa lehtitoimikunta muodostamaan sopiva lehteen tuleva lauseke, jossa todettaan, ettei lehdessä julkaistut tekstit välttämättä edusta kerhon hallituksen tai lehden toimituksen kantoja ja kirjoittaja on vastuussa tekstinsä totuudenmukaisuudesta ja luvasta käyttää kuvia ja aineistoja ja lisäämään sen lehteen
 • Hallituksen ja toimihenkilöiden sähköpostilistojen toiminnassa on edelleen ongelmia. Väliaikaisesti hallituksen ja toimihenkilöt tavoittaa osoitteen kiharakerho-toimihenkilot@yhdistysavain.fi kautta.

Nome- ja Mejä-asiat

 • 14.11.2023 klo 19–20 pidetään Kiharakahvila Teamsin välityksellä. Tarkoituksena keskustella kuukauden treenihaasteen suorituksista, onnistumisista ja haasteista.
 • 5.11.2023 pidetty mejä-päivä sujui hyvin ja oli pidetty. Jatkoa on suunniteltu jo ensi keväälle.

Jalostusasiat

 • Jalostusurosten poikkeuslupahakemus on hyväksytty Kennelliitossa.
 • Päätettiin järjestää kiharoille räätälöity webinaari jalostukseen liittyvistä haasteista ja erityispiirteistä perinnöllisyystieteen näkökulmasta. Webinaarin pitää Katariina Mäki. 

Kiharaleiri

 • Leirin (2024) yhteydessä pidettävien taippareiden järjestämiseen ei ole löytynyt vetovastuullista, joten niiden järjestäminen leirin yhteydessä ei onnistune. Koe pitää anoa kuluvan vuoden loppuun mennessä. Taippareiden sijaan voitaisiin järjestää epävirallinen WT-koe, joka saattaisi rohkaista koirakoita osallistumaan huhtikuun lopussa järjestettävään viralliseen WT-kokeeseen.

Muita asioita

 • Kiharakerholla on rotutoripaikka Koiramessuilla 16.-17.12.2023.

Seuraava kokous ja siinä käsiteltäviä asioita

 • Seuraava hallituksen kokous pidetään maanantaina 11.12.2023 klo 18.30.

 

Hallituksen kokous 16.10.2023 klo 18.30, Teams

Jäsenasiat

 • Jäseniä yhteensä 271 kpl (22 ainaisjäsentä, 41 perhejäsentä, 205 vuosijäsentä, 6 pentuejäsentä ja 1 kunniajäsen).

SNJ ja muut yhteistyötahot

 • SNJ:n syyskokous pidetään Hämeenlinnassa 25.11.2023. Kiharakerholla on 3 edustajapaikkaa. Kerhon puheenjohtaja Emmi Merta valtuutettiin etsimään vapaaehtoiset ja valtuuttamaan heidät kokousedustajiksi.
 • SNJ:n vuosijuhlilla 14.10.2023 oli runsas kiharaedustus, yli 20 henkeä.
 • SNJ muisti juhlavuotensa kunniaksi jäsenyhdistyksiään ja Kiharakerho sai 400 € ikävuosiensa mukaisesti.
 • Kennelliitto laatii omia eettisiä säännöksiään koetoimintaan.
 • Noutajarotujärjestöjen yhteistyötoimikunta kaavailee SM-nomen karsintakoetta järjestettäväksi yksipäiväisenä. YTTMK on myös päättänyt, että jatkossa WT-kokeita anoessa on laitettava minimikoiramäärä, jonka perusteella mitoitetaan tuomarit. Jos koirakkoja olisi tulossa enemmän, voidaan lisätuomareita hankkia, mutta vain siten, etteivät ne aiheuta esteellisyyttä jo ilmoittautuneille koirille.

Kiharaleiri

 • Vuoden 2023 leiri sai hyvää palautetta jäsenistöltä (N=10). Tarjotut lajit olivat olleet osallistujien mieleen ja pääsääntöisesti koulutusryhmien tasoihin ja muihin leirijärjestelyihin oltiin oltu tyytyväisiä.

Kiharalehti

 • Kiharalehti 4/23 on tarkoitus postittaa marraskuun alkupuolella.

Nome- ja Mejä-asiat

 • Loppuvuodesta järjestetään Nome-aiheinen treenihaaste. Lisää tietoa haasteesta tulee tulevina viikkoina.
 • Maalis-huhtikuussa 2024 järjestetään kolmen kerran NOU-/ALO-hallintakoulutus. Koulutuksen pitää Tiina Mursula. Koulutuksen hinta on 100 €/kiharakerhon jäsen ja 120 €/ei-jäsen. Lisää tietoa koulutuksesta ja ilmoittautuminen tulevat myöhemmin.
 • Kiharamestaruus Mejä:n osalta ratkaistaan Oripäässä 8.-9.6.2024. Koe järjestetään yhdessä Suomen Kooikerhondje ry:n, Oripään metsästysseuran ja Chesapeakekerho ry:n kanssa.
 • meja@kiharakerho.net-sähköpostiosoitteen kanssa on havaittu ongelmia.

Harrastuslajien asiat

 • Päätettiin hyväksyä Gamblersin ja Snookersin osalta pistetaulukko osaksi Vuoden kihara -kilpailua. Pisteet tulevat voimaan vuoden 2024 alusta.
 • Harrastuslajien mestaruustapahtuman järjestelyt on hyvässä vauhdissa.

Muita asioita

 • Kiharakerholla on rotutoripaikka Koiramessuilla 16.-17.12.2023.
 • Kiharakerhoa on pyydetty osallistumaan SNJ:n ständille Riihimäen Erämessuille 7.-9.6.2024. Jos kerhon toimihenkilöistä ja jäsenistä löytyy riittävästi väkeä sitoutumaan olemaan paikalla, voi kerho osallistua messuille.

Seuraava kokous ja siinä käsiteltäviä asioita

 • Seuraava hallituksen kokous pidetään maanantaina 6.11.2023 klo 18.30.

 

Hallituksen kokous 2.8.2023 klo 18.30, Teams
 

Leiriasiat

 • Varattu Matkailutila Surkeenjärvi ajankohdalle 19.-21.7.2024. Vuoden 2024 leiristä vastaavat Ilpo ja Anu Lintula. Alustavasti pohdinnassa taipumuskoe torstaille, koulutuksia perjantaille aamusta lähtien, lauantaille erikoisnäyttely ja sunnuntaille aamupäiväohjelmaa.

Jäsenmäärät

 • 21 ainaisjäsentä, 41 perhejäsentä, 203 vuosijäsentä, 6 pentuejäsentä ja 1 kunniajäsen eli yhteensä 272 jäsentä.
 • Päivitetään Kiharakerhon jäsentenryhmän käyttäytymissäännöt 

Yhteistyötoimikunnan terveiset

 • Noutajakokeissa käytössä ollut ’oma jääviyssääntö’ (ei siis ole Suomen Kennelliiton jääviyssääntö), jossa vastaavan koetoimitsijan perheenjäsenet tai kasvatit eivät ole voineet startata kokeissa. YTTMK on keskustellut asiasta ja päätti, että jatkossa vastaavan koetoimitsijan perheenjäsenet (sekä kasvatit) saavat vapaasti startata kokeessa, jossa henkilö toimii vastaavana koetoimitsijana. 

Näyttelyasiat

 • Päätettiin kutsua Nigel Spraggins vuoden 2024 erikoisnäyttelyn tuomariksi. Näyttely järjestetään kiharaleirin yhteydessä lauantaina 20.7.2024.
 • Kiharakerhon Lammilla 13.8.2023 järjestettävään pentunäyttelyyn ilmoittautui yhteensä 279 pentua.

Lehtiasiat 

 • Lehti 3/23 on lähdössä taittoon

NOME-asiat

 • Webinaari noutajien taipumuskokeesta ja noutajien metsästyskokeista. Mikael Montonen pitää Kiharakerholle webinaarin. Ensimmäinen osa ti 8.8 klo 18–20 ja ti 12.9 klo 18–20.
 • Kiharamestaruus 9.-10.9.2023. Suunnitelmissa muuttaa AVO/VOI-luokat damikokeeksi lintuinfluenssa tilanteen vuoksi. Näin säästäisimme riistaa ensi vuoden alo- ja taipumuskokeisiin. Tuomari tämän hyväksynyt. Sunnuntain koetoimitsijan kanta saadaan huomenna. 

Järjestäytymiskokous vuonna 2024

 • Lähdekallion huvila varattu ajalle 26.-28.1.2024

Jalostusasiat

 • Novascotiannoutajat ry järjestää MH-luonnekuvauksen Kouvolan seudulla 21.-22.10.2023. Kiharakerho lainaa toimihenkilöitään kokeeseen ja saa sitä vastaan 10 paikkaa kiharakarvaisille noutajille. 
 • Poikkeuslupahakemus on etenemässä SNJ:stä Kennelliiton jalostustieteellisentoimikunnan käsiteltäväksi

Tiedotusasiat

 • Tapahtumien tiedottaminen ja mainostaminen tiedottajan kautta

Seuraavan kokouksen ajankohta

 • 4.9 klo 18.30

 

Hallituksen kokous 5.7.2023 klo 18.30, Teams

Jäsenasiat

 • Jäseniä yhteensä 265 kpl (22 ainaisjäsentä, 40 perhejäsentä, 202 vuosijäsentä ja 1 kunniajäsen).
 • Kiharakerhon vuosikokous pidetään 21.7.2023 ja siellä valittavana on 3 hallituksen jäsentä ja puheenjohtaja.

SNJ ja muut yhteistyötahot

 • SNJ:n vuosijuhlat pidetään 14.10.2023 Hyvinkäällä hotelli Sveitsissä. Paikalle toivotaan myös runsasta kiharaedustusta.

Kiharaleiri

 • Vuoden 2023 leirille on kaikki valmiina.
 • Vuoden 2024 leiri pidetään Surkeenjärvellä 19.-21.7.2024.

Kiharalehti ja verkkosivut

 • Kiharalehti 2/2023 on postitettu kesäkuussa.
 • Lehti 3/2023 on työn alla.

Näyttelyasiat

 • Vuoden 2023 erikoisnäyttelyyn on ilmoitettu 41 koiraa.
 • Vuoden 2024 erikoisnäyttely pidetään Surkeenjärvellä Kiharaleirin yhteydessä.
 • Kiharakerhon järjestämään pentunäyttelyyn 13.8.2023 Lammilla tarvitaan lisää talkoilijoita.

Nome- ja Mejä-asiat

 • Kiharakerhon järjestämä taipumuskoe pidetään 27.7.2023 Padasjoella. Ilmoittautuminen päättyy 13.7.2023.
 • Vuoden 2023 Kiharamestaruus järjestetään 9.-10.9.2023.
 • Vuoden 2024 WT-koe järjestetään Tammelassa 27.4.2024 kiharoille sekä muille noutajille. Tuomareina Esa Schön (yt) ja Jari Särkänlahti. Vastuujärjestäjinä Sanna Sierilä, Kati Heiskanen ja Marja Lehtiö. Vastuujärjestäjät toivovat, että järjestämisporukkaan tulisi mukaan ainakin yksi uusi ihminen lisää seuraamaan ja oppimaan WT-kokeen järjestämisestä.

Jalostusasiat

 • SNJ käsitteli kerhon laittamaa poikkeuslupahakemusta koskien ulkomaalaisten jalostusurosten sekä jalostuslainaan tuotujen narttujen pysyvää poikkeuslupaa. Chessieille annettiin aikaa 14.7. asti miettiä, haluavatko yhtyä hakemukseen. Sen jälkeen poikkeuslupahakemus etenee Kennelliitolle.

Seuraava kokous ja siinä käsiteltäviä asioita

 • Seuraava hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 2.8.2023 klo 18.30.

 

Hallituksen kokous 3.4.2023 klo 18.30, Teams

Jäsenasiat

 • Jäseniä yhteensä 281 kpl (22 ainaisjäsentä, 39 perhejäsentä, 219 vuosijäsentä ja 1 kunniajäsen).

SNJ ja muut yhteistyötahot

 • SNJ järjestää kesäleirin 3.-6.7.2023
 • SNJ:n vuosijuhlat pidetään 14.10.2023 Hyvinkäällä hotelli Sveitsissä

Kiharaleiri

 • Hyväksyttiin leirin budjetti.

Kiharalehti ja verkkosivut

 • Kiharalehden verkkoversio avataan sen jälkeen, kun saadaan vahvistettua kuluvan vuoden jäsenyydet.

Nome- ja Mejä-asiat

 • Vuoden 2024 WT-koe järjestetään Tammelassa 27.4.2024 kiharoille sekä muille noutajille. Tuomareina Esa Schön (yt) ja Jari Särkänlahti. Vastuujärjestäjinä Sanna Sierilä, Kati Heiskanen ja Marja Lehtiö. Vastuujärjestäjät toivovat, että järjestämisporukkaan tulisi mukaan ainakin yksi uusi ihminen lisää seuraamaan ja oppimaan WT-kokeen järjestämisestä.

Seuraava kokous ja siinä käsiteltäviä asioita

 • Hallitus keskustelee vuoden 2024 toimintasuunnitelmasta 7.5.2023 klo 16.
 • Seuraava hallituksen kokous pidetään maanantaina 8.5.2023 klo 18.30.

 

 

Hallituksen kokous 6.3.2023 klo 18.30, Teams

Jäsenasiat

 • Jäseniä yhteensä 283 kpl (22 ainaisjäsentä, 39 perhejäsentä, 221 vuosijäsentä ja 1 kunniajäsen).
 • Jäsenmaksun maksamisesta muistutetaan sekä Facebookitse että sähköpostitse.
 • Päätettiin, että yhdistyksen jäsenten kiharakarvaiset noutajat ovat tapahtumissa (pl. viralliset kokeet) etusijalla. Mikäli paikat eivät täyty yhdistyksen jäsenten kiharakarvaisista noutajista, tarjotaan jäljelle jääneitä paikkoja yhdistyksen jäsenten muun rotuisille koirille samoin ehdoin. Tämän jälkeen vapaana olevia paikkoja tarjotaan ei-jäsenille. Kiharakerhon taloudellinen tuki kuitenkin pääsääntöisesti kohdennetaan kiharakarvaisille noutajille.
 • Palautelaatikon kautta oli tullut lausuntopyyntö koskien Eläinten hyvinvointilain asetuksia Luken vastikään julkaistun raportin tietoihin pohjautuen. Hallitus keskusteli pyynnöstä, mutta päätti olla ryhtymättä välittömiin toimenpiteisiin. Kerho seuraa aktiivisesti, miten raportti lopulta näkyy hyvinvointilain asetuksissa, ja miten muut rodut reagoivat tuleviin asetuksiin. Tilannetta arvioidaan asetuksen siirtymäajan myötä eikä hätäilyyn ole syytä. Kiharoiden terveyttä on kartoitettu paljon ja sen eteen tehtyä työtä jatketaan.

SNJ ja muut yhteistyötahot

 • SNJ on myöntänyt Kiharakerholle tuen koskien harrastuslajien mestaruustapahtumaa (400€).
 • SNJ sai näyttelyvastaavan ja erikoisnäyttely järjestetään syyskuun 2023 lopulla.
 • Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin Henriikka Kontturi (SNJ). Sihteerinä jatkaa Ulla Alhava (Labradorinnoutajakerho)
 • Varsinais-Suomen kennelpiirin vuosikokoukseen 28.3.2023 tarvitaan Kiharakerhon edustaja(t).

Kiharaleiri

 • Kiharaleirille on suunniteltu NOME-koulutuksen lisäksi VEPE-, Rally-toko- ja Nosework-koulutusta.  Myös majoituskapasiteettia on kasvatettu. Leiri- ja majoitusilmoittautumisen avaamisesta pitää ilmoittaa hyvissä ajoin, jotta osallistujat ehtivät kasata itselleen sopivan majoitusporukan.

Kiharalehti ja verkkosivut

 • Kiharalehti jatkaa saman painotalon asiakkaana. Painotalojen kilpailutusta mietitään sitten, kun lehden todellinen painosmäärätarve selviää.
 • Kotisivuilta löytyy tuki Kiharalehden verkkoversiolle. Verkkoversiota voisi koekäyttää 3-4 lehden verran, jonka jälkeen jäseniltä voisi kysyä halukkuutta lopettaa paperisen lehden tilaus ja siirtyä vain verkkoversion lukijaksi.

Nome- ja Mejä-asiat

 • 6.3.2023 aukesi ilmoittautuminen Petri Paavolan pitämään NOME-NOWT-koulutukseen toisena pääsiäispäivänä

Seuraava kokous ja siinä käsiteltäviä asioita

 • Seuraava kokous pidetään maanantaina 3.4.2023 klo 18.30 ja siellä keskustellaan mm. vuoden 2024 harrastuslajien mestaruustapahtumasta.

 

Järjestäytymiskokous 29.1.2023, Lähdekallion huvila, Janakkala

Kiharakerhon toimihenkilöt

Kiharakerhon hallitus valitsi kokouksessaan seuraavat toimihenkilöt:

- Puheenjohtaja: Emmi Merta

- Varapuheenjohtaja: Ilpo Lintula

- Sihteeri: Inka-Mari Sarvola

- Rahastonhoitaja: Aino Sillanpää/Tili- ja isännöinti Manttaali Oy

- Jäsensihteeri: Lotta Ceder              

- Tiedottaja: Sanna Sierilä

- Kihara-lehden päätoimittaja: Lotta Romu

- Jalostusneuvoja eli jalostustoimikunnan puheenjohtaja: Elisa Akselin

- Pentuvälittäjä: Tuula Nummenpää    

- Nome-vastaava: Kati Hiiliaho

- Mejä-vastaava: Marja Asikainen

- Harrastuslajien vastaava: Hertta Pesonen

- Näyttelyvastaava: Susanna Kuisma

- Leirivastaava: Anu Lintula ja Ilpo Lintula

- Webmaster: Juha Merta

- Edustaja ja varaedustaja yhteistyötoimikuntaan: Emmi Merta, varalla Sanna Sierilä

Toimikuntiiin haluavat voivat ilmaista kiinnostuksen toimikuntavastaaville (esim. nome-vastaava) 12.2.2023 mennessä.

SNJ ja muut yhteistyötahot

 • SNJ:n koulutuspäivät järjestetään 11.–12.3.2023 Porissa. Koulutuspäivien yhteydessä järjestetään myös SNJ:n sääntömääräinen vuosikokous 12.3. Kiharakerho lähettää kokoukseen 3 edustajaa.

Jäsenasiat

 • Vuoden 2022 lopussa Kiharakerhossa oli yhteensä 281 jäsentä.

Kiharakerhon kiertopalkinnot

 • Vahvistettiin vuoden 2022 kiertopalkintojen saajat. Onnea palkituille!
 • Päätettiin palkita jatkossakin kiertopalkintojen saajat palkintolautasilla.
 • Kiharakerhon hallitus ja toimikunnat ovat kuulleet jäsenistön toiveita Vuoden kihara -pisteytyksen sääntöuudistuksesta ja keskustelleet asiasta monipuolisesti. Alkuperäisen käyttötarkoituksen ja monipuolisuuden arvostamiseksi Vuoden kihara - ja Vuoden veteraanikihara -kilpailuun lisätään pohjavaatimus: koiralla tulee olla NOU1-tulos tai MEJÄ:stä vähintään avo 3 -tulos tai suoritettuna MH-luonnekuvaus tai luonnetesti. Koiralta vaaditaan tulos myös vähintään kahdesta eri lajista, jotta se voi osallistua Vuoden kihara tai Vuoden veteraanikihara -kilpailuun. Vuoden nuori kihara -kilpailuun osallistumiseen vaaditaan tulos vähintään kahdesta lajista, mutta siihen ei ole pohjavaatimuksia. Nämä sääntölisäykset astuvat voimaan takautuvasti 1.1.2023.
 • Hallitus ja toimikunnat ovat keskustelleet myös rally-tokon pisteytyksestä Vuoden kihara -kilpailuissa jäsenistöltä tulleen pyynnön myötä. Asiasta keskustellaan vuoden 2023 aikana.
 • Suomen Agilityliiton alle on tullut uusia lajeja: hoopers, gambler ja snooker. Niiden lisäämisestä osaksi Vuoden kihara -pisteytyksiä keskustellaan vuoden 2023 aikana.
 • Nome-tulokas -titteli on koettu tärkeäksi kannustinpalkinnoksi. Päätetään pitää titteli ennallaan.

Kiharalehti ja verkkosivut

 • Päätettiin, että Kiharalehteen tulee vakituinen palsta, jolle kerhon hallitus ja toimihenkilöt kirjoittavat.
 • Keskusteltiin siitä, miten verkkosivuilla olevaan kasvattajalistaukseen saataisiin paremmin esille, ketkä kasvattajat ovat aktiivisia, esim. lisätään kasvattajalistaukseen ”Viimeisin pentue: xxxx/-”. Asia jätettiin hautumaan. Kasvattajalista käydään nyt kuitenkin läpi tarkastaen, ketkä ovat vielä kerhon jäseniä ja ketkä haluavat edelleen olla mukana listauksessa.

Kiharaleiri

 • Kiharaleiri järjestetään 21.-23.7.2023 Rautavaaralla Metsäkartanossa. Leirivastaavina ovat Ilpo Lintula ja Anu Lintula. Tämän vuoden leirin tavoitteena on saada väljempi aikataulu ja riittävästi aikaa koirien levolle ja ihmisten kanssakäymiseen.

Kiharakerhon vuosikokous

 • Kiharakerhon vuosikokous pidetään perjantaina 21.7.2023 Kiharaleirin yhteydessä.

Nome- ja Mejä-asiat

 • Hakemukset Mäntän talvinomen sekä Pirkan damien joukkueisiin on toimitettava nome-vastaavalle 10.2. mennessä.
 • Nome-alokasluokan koulutus tulossa 10.4. Somerolle. Kouluttajana toimii Petri Paavola. Koulutukseen mahtuu yhteensä 8 koirakkoa (4 AP-ryhmään ja 4 IP-ryhmään). Hinta on 25e per koirakkoa.
 • Kevään 2023 WT-koetta ei tulla järjestämään järjestäjän puutteen takia.
 • Taippareita toivotaan tulevalle kaudelle, mutta suunnitelmia vielä ei ole.